Пожега
Насловна | Архива | Рани јавни увид  у Елаборат - измена и допуна Плана генералне регулације Пожеге
Рани јавни увид  у Елаборат - измена и допуна Плана генералне регулације Пожеге
18.01.2024. 11:02

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу чл. 45а  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)

ОГЛАШАВА

Рани јавни увид  у Елаборат  

измена и допуна Плана генералне регулације Пожеге

Рани јавни увид у Елаборат измена и допуна Плана генералне регулације Пожеге, трајаће од 19. јануара 2024.год. до 05. фебруара 2024.год. ради упознавања јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Непосредни увид у Елаборат измена и допуна Плана генералне регулације Пожеге, може се обавити на званичној интернет страници општине www.pozega.org.rs., у холу зграде СО Пожега – 2. спрат сваког радног дана од 07:00 до 15:00 сати као и у канцеларији бр.44 зграде СО Пожега сваког радног дана од 10:00 до 14:00 сати, где ће бити пружене потребне информације и стручна помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе могу доставити у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, закључно са даном завршетка  раног јавног увида (  05. фебруар 2024. год. ).

Након завршетка раног јавног увида наставља се израда предметног плана у складу са Законом, а све евидентиране примедбе, сугестије и предлози биће достављени обрађивачу плана ради разматрања могућности уградње истих у план.

 

Пратећа документација:

ПГР Пожега (наслов и садржај) - Преузми

ПГР Пожега (текст) - Преузми

Извод, карта планиране намене површина - Преузми

Карта планиране намене површина - Преузми

 

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
bostancı escort beykoz escort
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler