Насловна | Општинско правобранилаштво
Општинско правобранилаштво

Правобранилаштво општине Пожега обавља послове  правне заштите имовинских права и интереса општине Пожега.

Послове из надлежности Правобранилаштва општине Пожега обављају општински правобранилац и заменик општинског правобраниоца.

Општински правобранилац је Миладин Филиповић, тел. 031/812-560, e-mail: pravobranilastvo@pozega.ls.gov.rs

Заменик општинског правобраницоца је Гордана Ђокић, тел. 031/812-560, e-mail: pravobranilastvo@pozega..ls.gov.rs