were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Насловна | е-Управа | Захтеви
Захтеви

Водич кроз Е-управу - ПРЕУЗМИ

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја - ПРЕУЗМИ


Одељење за друштвене делатности

Образовање:

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на смањење трошкова школарине - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства ради остваривања права на ученички дом - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на студентски дом - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на студентски кредит - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на ученичку стипендију - Преузми

Изјава о заједничком домаћинству - Преузми

Прилог 1 - Изјава о сагласности странке као посебан прилог обрасца захтева - Преузми


Стицање статуса енергетски угроженог купца:

Обавештење за стицање статуса енергетски угроженог купца - Преузми

Захтев - енергетски угрожени купац - Преузми

Изјава о члановима заједничког домаћинства (ЕУК) - Преузми


Остваривање права на бесплатно коришћење паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом:

Захтев - бесплатно коришћење паркинг места - Преузми

Дечија заштита:

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета - Преузми

Захтев ОЦА за остваривање права на једнократну помоћ за новорођенче - Преузми

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета - Преузми

Захтев мајке за остваривање права на једнократну помоћ за новорођенче - Преузми

РД - 1 - Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке - Преузми

ДД -1 - Захтев за остваривање права на дечији додатак - Преузми


Борачко-инвалидска заштита

Захтев за признавање права на месечно новчано примање - Преузми

Захтев за признавање права на помоћ у случају смрти - Преузми

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину - Преузми

Вантелесна оплодња

Образац захтева за вантелесну оплодњу - Преузми

Изјава о сагласности странке ВТО - Преузми

 


Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

ЗАХТЕВ ЗА ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ - ПРЕУЗМИ 

ЗАХТЕВ ЗА УВЕРЕЊЕ О СТАРОСТИ ОБЈЕКТА - ПРЕУЗМИ

Обавештење о озакоњењу објеката - ПРЕУЗМИ


Захтев за издавање уверења о конституисању скупштине (савета) зграде -ПРЕУЗМИ


Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада - ПРЕУЗМИ 

Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада -ПРЕУЗМИ


Захтев за заузимање јавних површина - ПРЕУЗМИ


Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја - ПРЕУЗМИ

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја - ПРЕУЗМИ

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја - ПРЕУЗМИ

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог -ПРЕУЗМИ

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања - ПРЕУЗМИ

Захтев за давање сагласности на  студију о процени утицаја затеченог стања - ПРЕУЗМИ


Одељење за инспекцијске послове

Захтев за издавање одобрења и такси исправа за обављање ауто-такси превоза - Преузми