Насловна | е-Управа | Захтеви
Захтеви

Водич кроз Е-управу - ПРЕУЗМИ

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја - ПРЕУЗМИ


Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

ЗАХТЕВ ЗА ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ - ПРЕУЗМИ 

ЗАХТЕВ ЗА УВЕРЕЊЕ О СТАРОСТИ ОБЈЕКТА - ПРЕУЗМИ

Обавештење о озакоњењу објеката - ПРЕУЗМИ


Захтев за издавање уверења о конституисању скупштине (савета) зграде -ПРЕУЗМИ


Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада - ПРЕУЗМИ 

Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада -ПРЕУЗМИ


Захтев за заузимање јавних површина - ПРЕУЗМИ


Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја - ПРЕУЗМИ

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја - ПРЕУЗМИ

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја - ПРЕУЗМИ

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог -ПРЕУЗМИ

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања - ПРЕУЗМИ

Захтев за давање сагласности на  студију о процени утицаја затеченог стања - ПРЕУЗМИ


Одељење за инспекцијске послове

Захтев за издавање одобрења и такси исправа за обављање ауто-такси превоза - Преузми