Насловна | Председник општине
Председник општине

Функцију Председника општине обавља др Милан Божић.

др Милан Божић је рођен 21.10.1957.године. Основну школу завршио је 1972. године у Прилипцу, Гимназију 1976. године у Ариљу. Дипломирао је на Факултету ветеринарске медицине Београдског универзитета 1982. године и стекао звање доктора ветеринарске медицине.
У периоду од 1982. до 1984. године обављао функцију ветеринарског инспектора, а потом запослен у Ветеринарској станици у Пожеги до 1993. године.
Након тог периода посвећује се приватној ветеринарској пракси и оснива ветеринарску амбуланту 1993. године, а од 2001. године ветеринарску станицу.
На функцију председника општине Пожега изабран октобра 2015. године. Након избора у априлу 2016. године, поново изабран за председника општине.
Ожењен, отац троје деце, подржаван од породице која му улива неопходну енергију за успех у сваком послу којим се бави.

Контакт:
тел/фах: 031/3 811-181
predsednik@pozega.org.rs

 

Председник општине:

1) представља и заступа општину;

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;

3) наредбодавац је за извршење буџета;

4) усмерава и усклађује рад општинске управе;

5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;

6) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.