Одлуке

Одлука о организацији општинске управе Пожега - Преузми

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији општинске управе општине Пожега - Преузми

Одлука о новчаној награди студентима са територије општине Пожега за 2018. годину - Преузми

Одлука о новчаној награди студентима са територије општине Пожега за 2017. годину - Преузми

Одлука о максималном броју запослених за 2017. годину - Преузми

Одлука о грађевинском земљишту - ПРЕУЗМИ

Одлука о локалним комуналним таксама - ПРЕУЗМИ 

Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Пожега 2022. год. - Преузми

Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга - ПРЕУЗМИ 

Одлука о празнику општине Пожега - Преузми

Одлука о установљењу награде "7. април" - Преузми

Одлука о утврђивању просечних цена м2 одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. год. на територији општине Пожега - Преузми

Одлука о измени и допуни одлуке о утврђивању просечних цена м2 одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. год. - Преузми

Одлука о утврђивању просечних цена м2 одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. год. - Преузми

Одлука о спровођењу јавне расправе - Преузми