Одлуке

Одлука о организацији општинске управе Пожега - Преузми

Одлука о новчаној награди студентима са територије општине Пожега за 2018. годину - Преузми

Одлука о новчаној награди студентима са територије општине Пожега за 2017. годину - Преузми

Одлука о максималном броју запослених за 2017. годину - Преузми

Одлука о грађевинском земљишту - ПРЕУЗМИ

Одлука о локалним комуналним таксама - ПРЕУЗМИ 

Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга - ПРЕУЗМИ 

Одлука о финансирању пројеката удружења из буџета општине Пожега  -ПРЕУЗМИ

Образложење одлуке о финансирању пројеката удружења из буџета општине Пожега  - ПРЕУЗМИ

Одлука о празнику општине Пожега - Преузми

Одлука о установљењу награде "7. април" - Преузми