Одлуке

Одлука о новчаној награди студентима са територије општине Пожега за 2017. годину - Преузми

Одлука о грађевинском земљишту - ПРЕУЗМИ

Одлука о локалним комуналним таксама - ПРЕУЗМИ 

Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга - ПРЕУЗМИ 

Одлука о финансирању пројеката удружења из буџета општине Пожега 2014. -ПРЕУЗМИ

Образложење одлуке о финансирању пројеката удружења из буџета општине Пожега 2014. - ПРЕУЗМИ

Јавни конкурс за финансирање пројекта удружења за 2014. - ПРЕУЗМИ 

Образац предлога пројекта - ПРЕУЗМИ 

Извештај о реализацији пројекта - ПРЕУЗМИ