Насловна | Спортско-културни центар "Пожега"
Спортско-културни центар "Пожега"

Културни  центар Пожега је основан 1958. године као Дом културе у Пожеги. Најпре је обављао културно-забавну делатност, а образовна делатност је била једна од додатних активности. Касније због повећане потребе за образовањем првенствено одраслих, ова установа је променила и назив и Статут. Тачније 1965.године, установа је преименована у Раднички универзитет „Драган Кувељић“ и образовна делатност је постала главна област рада.

90-тих година XX века, установа се трансформише у Културни центар Пожега. Марта 1999. године при Културном центру основана је и Градска галерија Пожега. 

Данас Културни центар Пожега тежи да постане важна и видљива институција на културној мапи Србије и региона. Културни центар Пожега, својим активностима настоји да буде активно жариште културног живота локалне заједнице које организује, производи, дистрибуира и промовише културну и уметничку продукцију. Својом делатношћу утиче на динамичан развој Пожеге као општине са историјским, културним и туристичиким потенцијалима, пресудним за улазак на међународну културну сцену.

Програми које Културни центар Пожега по својој мисији и визији реализује су разноврсни и свеобухватни по својим карактеристикама када је у питању циљна група којој су намењени, а такође и по различитости уметничког изражавања (музичка уметност, филм, ликовна (визуелна) уметност, сценска уметност). У програме Културног центра Пожега план је уврстити и различите програме едукативног карактера намењених деци и младима.

Програми на којима Културни центар Пожега ради су:

  • Едукативни програми
  • Филмски програм
  • Музички програм
  • Сценско-извођачки (позоришни) програм
  • Ликовни (визуелни) програм

Градска галерија Пожега,основана је при Културном центру Пожега 1999. године. Галерија је одмах након оснивања захваљујући доброј уређивачкој политици стекла завидан реноме, тако да су у Градској галерији у Пожеги излагала изузетно значајна имена данашње савремене уметничке сцене. Покренуте су и годишње изложбе концепцијски аутентичне, као што је Ауторска изложба југословенског цртежа, потом и међународна изложба нереализованих уметничких пројеката под називом "идеја-не-реализација".

Градска галерија Пожега организује самосталне и групне изложбе, са намером да представи и промовише рецентне уметничке пројекте из области савремене уметности. Поред самосталних и групних изложби, у простору галерије се одржавају ауторске изложбе историчара уметности, промоције, презентације, предавања и видео пројекције.

Адреса:
Спортско-културни центар Пожега
Књаза Милоша 8
31210 Пожега, Србија

Тел: +381 31 3825 551; +381 31 812 421
факс: +381 31 3825 151
Градска галерија: +381 31 3816 582