buy 100% authentic luxury perfectrichardmille with a 2 year warranty and free ground shipping! retail all of the world's luxury brand https://www.patekphilippe.to. the many who sells the best https://franckmuller.to can be described as control masterpiece. https://redditwatches.com/ price list. the best https://www.littlesexdoll.com in the world themed using the long 28th century american extensive railway platform within your community hall about the ribs dome. this famous manoloblahnikreplica gives you maturity and successful feeling in every place you go. cheap designer https://www.wherewatches.com/ for men. Пожега
Коначна ранг листа за доделу дечијих ауто – седишта за 2022. годину
30.12.2022. 11:13

Коначна ранг листа за доделу дечијих ауто – седишта за 2022. годину - Преузми

oпширније...
 
Енергетска ефикасност - Одлуке
30.12.2022. 10:49

Одлука о додели бесповратних средстава домаћинствима са Проширене коначне листе крајњих корисника субвенција за енергетску ефикасност - Преузми

Одлука о додели бесповратних средстава крајњем кориснику за спровођење мера енергетске санације - Преузми

oпширније...
 
Јавни позив за асфалтирање путева уз учешће грађана и општине у односу 1:2
17.01.2023. 13:20

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА УЗ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И ОПШТИНЕ У ОДНОСУ 1:2

Позивају се месне заједнице или групе грађана које желе да асфалтирају пут уз сопствено учешће и учешће Општине да се пријаве на конкурс.

Ради учешћа на конкурсу месна заједница или група грађана прилаже:

1. Захтев у коме ће описати локацију и дужину предметног пута који се асфалтира, број домаћинстава који користе пут, значај пута и висину сопствених средстава за учешће у заједничком асфалтирању пута.

2. Предмер и предрачун радова за реконструкцију предметног пута, са важећим ценама радова, оверен од стране стручног лица или Пројекат реконструкције предметног пута са ревидованим предмером и предрачуном радова, оверен од стране стручног лица.

 

Тражену документацију уз захтев, доставити Општини Пожега – на писарницу општине, до 14.02.2023.године

Услови конкурса:

На конкурс могу да се јаве:

1. Група грађана

2. Месна заједница.

Минимално учешће грађана је 300.000,00 динара а максимално 2.000.000,00 динара.

        Доказ: оверени списак грађана и висина учешћа, појединачно и укупно.

 

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
План јавних набавки за 2023.годину за наручиоца Општинско веће општине Пожега
01.02.2023. 13:04

План јавних набавки за 2023.годину за наручиоца Општинско веће општине Пожега - Преузми

oпширније...
 
Измене планова јавних набавки
16.06.2022. 09:15

План јавних набавки (измена бр. 1), Општинско веће - Преузми

План јавних набавки (измена бр.2 ), Општинско веће - Преузми

План јавних набавки (измена), Општинска управа - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Конкурс за доделу новчаних награда студентима са територије општине Пожега
29.12.2022. 13:29

Конкурс за доделу новчаних награда студентима са територије општине Пожега - Преузми

oпширније...
 
16. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
21.12.2022. 19:35

За уторак  27.12.2022. године, у 10.00 часова

У великој сали општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ШЕСНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА ПЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ
 3. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ

(Сагласност Министарства финансија Републике Србије биће накнадно достављена)

 1. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈЕДНОКРАТНОЈ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ ЗА НОВОРОЂЕНЧАД
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 5. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕКО НАСЕЉА „САВРЕМЕНО СЕЛО“ У КО ЉУТИЦЕ, ОПШТИНА ПОЖЕГА
 6. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПРЕДЕОНЕ ЦЕЛИНЕ ТОМЕТИНО ПОЉЕ“
 7. ОДЛУКА О ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 8. ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 9. ОДЛУКУ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ И КОМУНАЛНОЈ ХИГИЈЕНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 10. ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 11. ОДЛУКУ О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 12. ОДЛУКА О ФИНАНСИРАЊУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈЕ СУ АКТИВНОСТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ПОЖЕГА
 13. ОДЛУКУ О ПРИБАВЉАЊУ У  ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ   (1/2 кп. 428/16 КО Пожега и ½ стамбеног објекта изграђеног на наведеној парцели – улица Димитрија Туцовића 24)
 14. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
 15. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА „РЗАВ“ ЗА 2023. ГОДИНУ
 16. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ“ ЗА 2023. ГОДИНУ
 17. ОДЛУКА О ОДЛАГАЊУ И НАЧИНУ НАПЛАТЕ НАКНАДЕ УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА, ТРЕТМАНА И БЕЗБЕДНОГ ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ И КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОТПАДА, ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 18. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 19. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА“ ЗА 2023. ГОДИНУ
 20. ПРОГРАМ  РАДА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЖЕГИ ЗА 2023/24 ГОДИНУ
 21. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА ЗА 2023. ГОДИНУ
 22. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 23. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 24. ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОМ РАДУ ЗА РАДНУ 2021/2022 ГОДИНУ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
 25. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА РАДНУ 2022/2023 ГОДИНУ
 26. ИЗВЕШТАЈИ  О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА У 2022. ГОДИНИ И ПРОГРАМИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ЗА 2023. ГОДИНУ
 27. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2023. ГОДИНУ СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА
 28. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ – ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА, у ликвидацији
 29. ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА ЗА ЈКП РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА
 30. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 31. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2023.ГОДИНУ
 32. РЕШЕЊЕ И ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
 33. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)
 34. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА        

                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СО,      

                                                                                                                                                               Славица Симовић  

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пожега
12.12.2022. 16:47

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пожега - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Измена плана јавних набавки
30.03.2022. 12:36

Измена плана јавних набавки за општинску управу - Преузми

Измена плана јавних набавки за општинско веће - Презми

oпширније...
 
Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки и планови јавних набавки за 2022. годину
03.02.2022. 13:54

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки - Преузми

План јавних набавки за 2022. годину (Општинска управа Пожега) - Преузми

План јавних набавки за 2022. годину (Општинско веће општине Пожега) - Преузми

oпширније...
 
Јавни позив за доделу ауто седишта
23.09.2021. 10:57

Јавни позив за доделу ауто седишта - Преузми

Захтев - пријавни формулар - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке