Насловна | Радна тела Скупштине општине Пожега
Радна тела Скупштине општине Пожега

Скупштина општине има следећа стална радна тела:

  1. Савет за буџет и финансије;
  2. Савет за урбанизам, комунално стамбене делатности;
  3. Савет за друштвене делатности;
  4. Савет за пољопривреду и заштиту животне средине; 
  5. Савет за развој Општине,
  6. Савет за младе;

Kомисије:

  1. Комисија за Статут и прописе;
  2. Административно-мандатна комисија;
  3. Комисија за равноправност полова;
  4. Комисија за доделу општинских признања.