Насловна | Радна тела Скупштине општине Пожега
Радна тела Скупштине општине Пожега

Скупштина општине има следећа стална радна тела:

 1. Савет за буџет и финансије;
 2. Савет за урбанизам, комунално стамбене делатности;
 3. Савет за друштвене делатности;
 4. Савет за пољопривреду и заштиту животне средине; 
 5. Савет за развој Општине;
 6. Савет за младе;
 7. Савет за здравље;
 8. Савет за безбедност
 9. Савет за социјалну политику

Kомисије:

 1. Комисија за Статут и прописе;
 2. Административно-мандатна комисија;
 3. Комисија за равноправност полова;
 4. Комисија за доделу општинских признања;
 5. Комисија за именовање директора јавних предузећа