Насловна | е-Управа | Одељење за друштвене делатности
Одељење за друштвене делатности

Култура:

2023. година:

Одлука Комисије о избору пројекта у култури у 2023. години из области филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво - Преузми

Одлука Комисије о избору пројекта у култури у 2023. години из области делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа - Преузми

Одлука Комисије о избору пројеката у култури у 2023. години из области ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура - Преузми

Одлука Комисије о избору пројеката у култури у 2023. години из области музика  (стваралаштво, продукција, интерпретација) - Преузми

Одлука Комисије о избору пројекта у култури у 2023. години из области позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација) - Преузми

Одлука Комисије о избору пројекта у култури у 2023. години из области књижевност (стваралаштво, преводилаштво) - Преузми

2022. година:

Култура, документација 2022. година (.зип формат) - Преузми

2021. година:

Култура, документација 2021. година (.зип формат) - Преузми

2020. година:

Култура, документација 2020. година (.зип формат) - Преузми

2019. година:

Култура, документација 2019. година (.зип формат) - Преузми


Информисање:

2023. година:

Решење о исправци техничке грешке - Преузми

Предлог Комисије о расподели средстава са образложењем - Преузми

Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2023. години - Преузми

Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2023. години - Преузми

2022. година:

Информисање, документација 2022. година (.зип формат) - Преузми

2021. година:

Информисање, документација 2021. година (.зип формат) - Преузми

2020. година:

Информисање, документација 2020. година (.зип формат) - Преузми

2019. година:

Информисање, документација 2019. година (.зип формат) - Преузми

2018. година:

Информисање, документација 2018. година (.зип формат) - Преузми


Удружења грађана:

2023. година:

Предлог Одлуке за доделу средстава путем јавног конкурса у областима Заштита лица са инвалидитетом, Борачко инвалидска заштита и Заштита и унапређење људских и мањинских права - Преузми

Предлог Одлуке за доделу средстава путем јавног конкурса у областима Заштита животне средине и очување природе, Противпожарна заштита и Пољопривреда - Преузми

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса у областима Заштита лица са инвалидитетом, Борачко инвалидска заштита и Заштита и унапређење људских и мањинских права - Преузми

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава у областима Друштвена брига о деци и младима и Друштвена брига о осетљивим групама - Преузми

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса у областима Заштита животне средине и очување природе, Противпожарна заштита и Пољопривреда - Преузми

2022. година:

Извештај о одржаној јавној расправи - Преузми

Извештај Комисије за утврђивање и преиспитивање јавног интереса о одржаним консултацијама 5.12.2022. године, за утврживање области од јавног интереса у општини Пожега - Преузми

2021. година:

Удружења грађана, документација 2021. година (.зип формат) - Преузми

2020. година:

Удружења грађана, документација 2020. година (.зип формат) - Преузми

2019. година:

Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења у 2019. години - Преузми

Листа пројеката удружења које је Комисија предложила за финансирање из буџета општине Пожега за 2018. годину - Преузми


Спорт:

Извештај о поднетим, одобреним и реализованим годишњим програмима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Пожега за 2021. годину - Преузми

Извештај о одобреним и реализованим годишњим програмима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Пожега за 2020. годину - Преузми

Решење о одобравању годишњих програма  организација у области спорта и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма организација у области спорта на територији општине Пожега у 2022. годиниПреузми

Решење о одобравању годишњих програма  организација у области спорта и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма организација у области спорта на територији општине Пожега у 2021. годиниПреузми

Јавно обавештење о објављивању и покретању поступка за одобравање годишњих  програма у области спорта за 2021. годину - Преузми

Правилник о категоризацији спортских организација - Преузми

Правилник о измени Правилника о категоризацији спортских организација - Преузми

Модел изјаве - Преузми
Модел пропратног писма - Преузми
Образац 1 - Преузми
Образац 2 - Преузми
Образац 3 - Преузми
Образац 7 - Преузми
Образац 8 - Преузми
Образац 9 - Преузми
Образац 11 - Преузми

Јавно обавештење спортским организацијама о категоризацији спортских организација у општини Пожега за 2022. годину - Преузми

Јавно обавештење спортским организацијама о категоризацији спортских организација у општини Пожега за 2020. годину - Преузми

Јавно обавештење о објављивању и покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за 2020. годину - Преузми

Jавно обавештење о објављивању и покретању поступка за одобравање годишњих  програма у области спорта за 2018. годину - Преузми


ОБРАСЦИ:

Образовање:

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на смањење трошкова школарине - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства ради остваривања права на ученички дом - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на студентски дом - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на студентски кредит - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на ученичку стипендију - Преузми

Изјава о заједничком домаћинству - Преузми

Прилог 1 - Изјава о сагласности странке као посебан прилог обрасца захтева - Преузми


Остваривање права на бесплатно коришћење паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом:

Правилник о категоријама особа са инвалидитетом - паркинг места - Преузми

Захтев - бесплатно коришћење паркинг места - Преузми

Дечија заштита:

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета - Преузми

Захтев за признавање права на једнократну помоћ породици за новорођенче - Преузми

Захтев мајке за остваривање права на једнократну помоћ за новорођенче - Преузми

Захтев оца за остваривање права на једнократну помоћ за новорођенче - Преузми

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно  накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета - Преузми

РД - 1 - Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке - Преузми

ДД -1 - Захтев за остваривање права на дечији додатак - Преузми

Борачко-инвалидска заштита

Захтев за признавање права на месечно новчано примање - Преузми

Захтев за признавање права на помоћ у случају смрти - Преузми

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину - Преузми


Стицање статуса енергетски угроженог купца:

Обавештење за стицање статуса енергетски угроженог купца - Преузми

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца - Преузми

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања - Преузми


Образац захтева за вантелесну оплодњу - Преузми

Изјава о сагласности странке ВТО - Преузми

 

Извештај о Јавној расправи ЛАП за родну равноправност - Преузми

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler
zlibrary ai nude
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
casinomtv.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
supertotobet
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler