Насловна | е-Управа | Одељење за друштвене делатности
Одељење за друштвене делатности

Образац захтева за вантелесну оплодњу - Преузми

Послови у вези стицања статуса енергетски угроженог купца:

Обавештење за стицање статуса енергетски угроженог купца - Преузми

Захтев - енергетски угрожени купац - Преузми

Послови везани за издавање решења у вези остваривања права на бесплатно коришћење паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом:

Правилник о категоријама особа са инвалидитетом - паркинг места - Преузми

Захтев - бесплатно коришћење паркинг места - Преузми

Послови борачко-инвалидске заштите и дечије заштите:

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета - Преузми

Захтев ОЦА за остваривање права на једнократну помоћ за новорођенче - Преузми

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета - Преузми

Захтев мајке за остваривање права на једнократну помоћ за новорођенче - Преузми

РД - 1 - Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке - Преузми

Захтев за признавање права на месечно новчано примање - Преузми

Захтев за признавање права на помоћ у случају смрти - Преузми

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину - Преузми

ДД -1 - Захтев за остваривање права на дечији додатак - Преузми