Насловна | е-Управа | Одељење за друштвене делатности
Одељење за друштвене делатности

Култура:

2022. година:

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у култури у 2022. години из области филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво - Преузми

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у култури у 2022. години из области делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа - Преузми

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у култури у 2022. години из области ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура - Преузми

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у култури у 2022. години из области музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) - Преузми

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у култури у 2022. години из области позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација) - Преузми

Одлука Комисије о избору пројекта у култури у 2022.години из области филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво - Преузми

Одлука Комисије о избору пројекта у култури у 2022.години из области делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа - Преузми

Одлука Комисије о избору пројеката у култури у 2022. години из области ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура - Преузми

Одлука Комисије о избору пројеката у култури у 2022. години из области музика  (стваралаштво, продукција, интерпретација) - Преузми

Одлука Комисије о избору пројекта у култури у 2022. години из области позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација) - Преузми

2021. година:

Одлука Комисије о избору пројеката у култури у 2021. години из области делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа - Преузми

Одлука Комисије о избору пројеката у култури у 2021. години из области: остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.) - Преузми

Одлука Комисије о избору пројеката у култури у 2020. години из области музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) - Преузми

Одлука Комисије о избору пројеката у култури у 2021. години  из области уметничка игра-класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација) - Преузми

2020. година:

Култура, документација 2020. година (.зип формат) - Преузми

2019. година:

Култура, документација 2019. година (.зип формат) - Преузми


Информисање:

2022. година:

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2022. години - Преузми

Предлог Комисије о расподели средстава са образложењем  - Преузми

Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2022. години - Преузми

Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2022. години - Преузми


2021. година:

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2021. години - Преузми

Предлог Комисије о расподели средстава са образложењем  - Преузми

Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2021. години - Преузми

Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2021. години - Преузми

2020. година:

Информисање, документација 2020. година (.зип формат) - Преузми

2019. година:

Информисање, документација 2019. година (.зип формат) - Преузми

2018. година:

Информисање, документација 2018. година (.зип формат) - Преузми


Удружења грађана:

2022. година:

Извештај Комисије за утврђивање и преиспитивање јавног интереса о одржаним консултацијама 5.12.2022. године, за утврживање области од јавног интереса у општини Пожега - Преузми

2021. година:

Календар јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета општине Пожега у 2021. години - Преузми

Решење о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују Удружења у 2021. години - Преузми

Листа вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења у 2021. години - Преузми

Одлука о избору програма удружења којима се додељују средства за реализовање програма од јавног интереса из буџета општине Пожега у 2021. години - Преузми

2020. година:

Удружења грађана, документација 2020. година (.зип формат) - Преузми

2019. година:

Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења у 2019. години - Преузми

Листа пројеката удружења које је Комисија предложила за финансирање из буџета општине Пожега за 2018. годину - Преузми


Спорт:

Извештај о одобреним и реализованим годишњим програмима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Пожега за 2020. годину - Преузми

Решење о одобравању годишњих програма  организација у области спорта и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма организација у области спорта на територији општине Пожега у 2022. годиниПреузми

Решење о одобравању годишњих програма  организација у области спорта и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма организација у области спорта на територији општине Пожега у 2021. годиниПреузми

Јавно обавештење о објављивању и покретању поступка за одобравање годишњих  програма у области спорта за 2021. годину - Преузми

Правилник о категоризацији спортских организација - Преузми

Правилник о измени Правилника о категоризацији спортских организација - Преузми

Модел изјаве - Преузми
Модел пропратног писма - Преузми
Образац 1 - Преузми
Образац 2 - Преузми
Образац 3 - Преузми
Образац 7 - Преузми
Образац 8 - Преузми
Образац 9 - Преузми
Образац 11 - Преузми

Јавно обавештење спортским организацијама о категоризацији спортских организација у општини Пожега за 2022. годину - Преузми

Јавно обавештење спортским организацијама о категоризацији спортских организација у општини Пожега за 2020. годину - Преузми

Јавно обавештење о објављивању и покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за 2020. годину - Преузми

Jавно обавештење о објављивању и покретању поступка за одобравање годишњих  програма у области спорта за 2018. годину - Преузми


Образовање:

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на смањење трошкова школарине - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства ради остваривања права на ученички дом - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на студентски дом - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на студентски кредит - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на ученичку стипендију - Преузми

Изјава о заједничком домаћинству - Преузми

Прилог 1 - Изјава о сагласности странке као посебан прилог обрасца захтева - Преузми


Остваривање права на бесплатно коришћење паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом:

Правилник о категоријама особа са инвалидитетом - паркинг места - Преузми

Захтев - бесплатно коришћење паркинг места - Преузми

Дечија заштита:

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета - Преузми

Захтев за признавање права на једнократну помоћ породици за новорођенче - Преузми

Захтев мајке за остваривање права на једнократну помоћ за новорођенче - Преузми

Захтев оца за остваривање права на једнократну помоћ за новорођенче - Преузми

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно  накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета - Преузми

РД - 1 - Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке - Преузми

ДД -1 - Захтев за остваривање права на дечији додатак - Преузми

Борачко-инвалидска заштита

Захтев за признавање права на месечно новчано примање - Преузми

Захтев за признавање права на помоћ у случају смрти - Преузми

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину - Преузми


Стицање статуса енергетски угроженог купца:

Обавештење за стицање статуса енергетски угроженог купца - Преузми

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца - Преузми

 

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања - Преузми

 

Изјава о члановима заједничког домаћинства (ЕУК) - Преузми


Образац захтева за вантелесну оплодњу - Преузми

Изјава о сагласности странке ВТО - Преузми