Пожега
Насловна | е-Управа | Одељење за друштвене делатности
Одељење за друштвене делатности

Извештај о одржаним консултацијама поводом презентовања Нацрта стратегије развоја социјалне заштите општине Пожега за период 2024. до 2029. године - Преузми

Извештај о одржаној јавној расправи поводом презентовања Нацрта стратегије развоја социјалне заштите општине Пожега за период од 2024. до 2029. године - Преузми

Култура:

2024. година:

Одлука Комисије о избору пројеката у култури у 2024. години из области филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво - Преузми

Одлука Комисије о избору пројеката у култури у 2024. години из области делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа - Преузми

Одлука Комисије из области ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура - Преузми

Одлука Комисије о избору пројеката у култури у 2024. години из области музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) - Преузми

Одлука Комисије о избору пројеката у култури у 2024. години  из области научно-истраживачке и едукативне делатности у култури - Преузми

Одлука Комисије из области: позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација) - Преузми

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса - Преузми

2023. година:

Култура, документација 2023 година (.зип формат) - Преузми

2022. година:

Култура, документација 2022. година (.зип формат) - Преузми

2021. година:

Култура, документација 2021. година (.зип формат) - Преузми

2020. година:

Култура, документација 2020. година (.зип формат) - Преузми

2019. година:

Култура, документација 2019. година (.зип формат) - Преузми


Информисање:

2024. година

Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу  за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2024. години - Преузми

Одлука о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години - Преузми

2023. година:

Информисање, документација 2023. година (.зип формат) - Преузми

2022. година:

Информисање, документација 2022. година (.зип формат) - Преузми

2021. година:

Информисање, документација 2021. година (.зип формат) - Преузми

2020. година:

Информисање, документација 2020. година (.зип формат) - Преузми

2019. година:

Информисање, документација 2019. година (.зип формат) - Преузми

2018. година:

Информисање, документација 2018. година (.зип формат) - Преузми


Удружења грађана:

2024. година

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса у областима Заштита лица са инвалидитетом, Борачко инвалидска заштита и Заштита и унапређење људских и мањинских права - Преузми

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава у областима Друштвена брига о деци и младима и Друштвена брига о осетљивим групама - Преузми

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса у областима Заштита животне средине и очување природе, Противпожарна заштита и Пољопривреда - Преузми

2023. година:

Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења у 2023. години - Преузми

Предлог Одлуке за доделу средстава путем јавног конкурса у областима Заштита лица са инвалидитетом, Борачко инвалидска заштита и Заштита и унапређење људских и мањинских права - Преузми

Предлог Одлуке за доделу средстава путем јавног конкурса у областима Заштита животне средине и очување природе, Противпожарна заштита и Пољопривреда - Преузми

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса у областима Заштита лица са инвалидитетом, Борачко инвалидска заштита и Заштита и унапређење људских и мањинских права - Преузми

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава у областима Друштвена брига о деци и младима и Друштвена брига о осетљивим групама - Преузми

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса у областима Заштита животне средине и очување природе, Противпожарна заштита и Пољопривреда - Преузми

2022. година:

Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења у 2022. години - Преузми

Извештај о одржаној јавној расправи - Преузми

Извештај Комисије за утврђивање и преиспитивање јавног интереса о одржаним консултацијама 5.12.2022. године, за утврживање области од јавног интереса у општини Пожега - Преузми

2021. година:

Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења у 2021. години - Преузми

Удружења грађана, документација 2021. година (.зип формат) - Преузми

2020. година:

Удружења грађана, документација 2020. година (.зип формат) - Преузми

2019. година:

Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења у 2019. години - Преузми

Листа пројеката удружења које је Комисија предложила за финансирање из буџета општине Пожега за 2018. годину - Преузми


Спорт:

Јавно обавештење о објављивању и покретању поступка за одобравање годишњих  програма у области спорта за 2024. годину - Преузми

Решење о одобравању годишњих програма  организација у области спорта и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма организација у области спорта на територији општине Пожега у 2024. годиниПреузми

Решење о одобравању годишњих програма  организација у области спорта и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма организација у области спорта на територији општине Пожега у 2023. годиниПреузми

Упитник за категоризацију спортских организација - Преузми

Јавно обавештење спортским организацијама о категоризацији спортских организација у општини Пожега за 2023. годину - Преузми

Јавно обавештење спортским организацијама о категоризацији спортских организација у општини Пожега за 2021. годину - Преузми

Јавно обавештење спортским организацијама са седиштем на територији општине Пожега за пријављивање годишњих програма у области спорта за 2023. годину - Преузми

Јавно обавештење спортским организацијама са седиштем на територији општине Пожега за пријављивање годишњих програма у области спорта за 2022. годину - Преузми

Јавно обавештење о објављивању и покретању поступка за одобравање годишњих  програма у области спорта за 2019. годину - Преузми

Извештај о поднетим, одобреним и реализованим годишњим програмима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Пожега за 2021. годину - Преузми

Извештај о одобреним и реализованим годишњим програмима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Пожега за 2022. годину - Преузми

Извештај о одобреним и реализованим годишњим програмима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Пожега за 2020. годину - Преузми

Решење о одобравању годишњих програма  организација у области спорта и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма организација у области спорта на територији општине Пожега у 2022. годиниПреузми

Решење о одобравању годишњих програма  организација у области спорта и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма организација у области спорта на територији општине Пожега у 2021. годиниПреузми

Решење о одобравању годишњих програма  организација у области спорта и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма организација у области спорта на територији општине Пожега у 2020. години - Преузми

Јавно обавештење о објављивању и покретању поступка за одобравање годишњих  програма у области спорта за 2021. годину - Преузми

Правилник о категоризацији спортских организација - Преузми

Правилник о измени Правилника о категоризацији спортских организација - Преузми

Модел изјаве - Преузми
Модел пропратног писма - Преузми
Образац 1 - Преузми
Образац 2 - Преузми
Образац 3 - Преузми
Образац 7 - Преузми
Образац 8 - Преузми
Образац 9 - Преузми
Образац 11 - Преузми

Јавно обавештење спортским организацијама о категоризацији спортских организација у општини Пожега за 2022. годину - Преузми

Јавно обавештење спортским организацијама о категоризацији спортских организација у општини Пожега за 2020. годину - Преузми

Јавно обавештење о објављивању и покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за 2020. годину - Преузми

Jавно обавештење о објављивању и покретању поступка за одобравање годишњих  програма у области спорта за 2018. годину - Преузми


ОБРАСЦИ:

Образовање:

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на смањење трошкова школарине - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства ради остваривања права на ученички дом - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на студентски дом - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на студентски кредит - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на ученичку стипендију - Преузми

Изјава о заједничком домаћинству - Преузми

Прилог 1 - Изјава о сагласности странке као посебан прилог обрасца захтева - Преузми


Остваривање права на бесплатно коришћење паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом:

Правилник о категоријама особа са инвалидитетом - паркинг места - Преузми

Захтев - бесплатно коришћење паркинг места - Преузми

Дечија заштита:

Обавештење о спровођењу одлуке Уставног Суда Србије - Преузми

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета - Преузми

Захтев за признавање права на једнократну помоћ породици за новорођенче - Преузми

Захтев мајке за остваривање права на једнократну помоћ за новорођенче - Преузми

Захтев оца за остваривање права на једнократну помоћ за новорођенче - Преузми

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно  накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета - Преузми

РД - 1 - Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке - Преузми

ДД -1 - Захтев за остваривање права на дечији додатак - Преузми

Борачко-инвалидска заштита

Захтев за признавање права на месечно новчано примање - Преузми

Захтев за признавање права на помоћ у случају смрти - Преузми

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину - Преузми


Стицање статуса енергетски угроженог купца:

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца - Преузми

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања - Преузми


Образац захтева за вантелесну оплодњу - Преузми

Изјава о сагласности странке ВТО - Преузми

 

Извештај о Јавној расправи ЛАП за родну равноправност - Преузми

Календар Јавних конкурса општина Пожега 2021. - Преузми

Календар Јавних конкурса општина Пожега 2022. - Преузми

Календар Јавних конкурса општина Пожега 2023. - Преузми

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
bostancı escort beykoz escort
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler