Насловна | е-Управа | Одељење за друштвене делатности
Одељење за друштвене делатности

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019. години - Преузми

Предлог одлуке о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019 - Преузми

Решење о именовању чланова комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019. години - Преузми


Одлука Комисије о избору пројеката у култури у 2019. години из области музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) - Преузми

Одлука Комисије о избору пројеката у култури у 2019. години  из области ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура - Преузми

Одлука Комисије из области откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем - Преузми

Одлука Комисије из области књижевност - Преузми


Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса - Преузми

Листа пројеката удружења које је Комисија предложила за финансирање из буџета општине Пожега за 2018. годину - Преузми


Јавно обавештење о објављивању и покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за 2020. годину - Преузми

Пратећа документација:

Модел изјаве - Преузми
Модел пропратног писма - Преузми
Образац 1 - Преузми
Образац 2 - Преузми
Образац 3 - Преузми
Образац 7 - Преузми
Образац 8 - Преузми
Образац 9 - Преузми
Образац 11 - Преузми


Предлог одлуке о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања за 2018. годину - Преузми

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега за 2018. годину - Преузми

Информација за учеснике Конкурса за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018. години - Преузми

Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018. години - Преузми

Jавно обавештење о објављивању и покретању поступка за одобравање годишњих  програма у области спорта за 2018. годину - Преузми

Образац захтева за вантелесну оплодњу - Преузми

Стицање статуса енергетски угроженог купца:

Обавештење за стицање статуса енергетски угроженог купца - Преузми

Захтев - енергетски угрожени купац - Преузми

Остваривање права на бесплатно коришћење паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом:

Правилник о категоријама особа са инвалидитетом - паркинг места - Преузми

Захтев - бесплатно коришћење паркинг места - Преузми

Дечија заштита:

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета - Преузми

Захтев ОЦА за остваривање права на једнократну помоћ за новорођенче - Преузми

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета - Преузми

Захтев мајке за остваривање права на једнократну помоћ за новорођенче - Преузми

РД - 1 - Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке - Преузми

ДД -1 - Захтев за остваривање права на дечији додатак - Преузми

Борачко-инвалидска заштита

Захтев за признавање права на месечно новчано примање - Преузми

Захтев за признавање права на помоћ у случају смрти - Преузми

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину - Преузми

Образовање:

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на смањење трошкова школарине - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства ради остваривања права на ученички дом - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на студентски дом - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на студентски кредит - Преузми

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на ученичку стипендију - Преузми

Изјава о заједничком домаћинству - Преузми

Прилог 1 - Изјава о сагласности странке као посебан прилог обрасца захтева - Преузми