Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 Питања и одговори везани за јавну набавку 1.2.4/2018– за доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије са „LED“ технологијом на територији општине Пожега
2 Јавна набавка велике вредности, Набавка лож уља за потребе Пољопривредне школе „Љубо Мићић“ Пожега. ЈН бр.1.1.24/2018
3 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку велике вредности, Радови на реконструкцији некатегорисаног пута у Тометином пољу. ЈН бр.1.3.22/2018
4 Позив за подношење понуда и конкурсна документација: Јавна набавка за доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије са „LED“ технологијом на територији општине Пожега
5 Јавна набавка велике вредности, радови, Изградња канализације у Татојевици- крак према предузећу АТМ . ЈН бр.1.3.14/2018
6 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Радови на постављању успоривача саобраћаја. Ј.Н број 1.3.12/2018
7 Јавна набавка мале вредности, услуге, Рад грађевинске машине (булдожера) на градској депонији (сметлишту) на пословима разгртања и планирања смећа. Ј.Н број 1.2.4/2018
8 Одлука о додели уговора за јавну набавку   Радови на постављању успоривача саобраћаја . ЈН бр.1.3.12/2018
9 Јавна набавка мале вредности, Радови на постављању успоривача саобраћаја. Ј.Н број 1.3.12/2018
10 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: Услуге спасилаца на градском базену

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 30, приказ 1 - 10 од 298 набавке