Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 Одлука о додели уговора - јнмв 1.2.6/2018 Анализа воде
2 Јавна набавка мале вредности, број јавне набавке 1.3.7/2018-Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације
3 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
4 Набавка материјала за одржавање водовода и канализације, отворени поступак, јнбр.1.1.11/2018
5 Одлука о додели уговора за јавну набавку број. 1.1.12/2018 , Набавка грађевинског материјала за потребе ЈКП "Наш Дом" Пожега
6 О Д Л У К A о измени и допуни одлуке о додели уговора бр.404-3-9/2018 од 05.03.2018. године - Набавка резервних делова за путнички и теретни програм за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега
7 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ : Гориво за службена возила за потребе Општинске управе Пожега
8 Измена конкурсне документације за јавну набавку: Набавка прехрамбених производа и артикала за потребе Пољопривредне школе
9 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: Набавка прехрамбених производа и артикала за потребе Пољопривредне школе јн. бр. 1.1.23/2018
10 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 21, приказ 1 - 10 од 207 набавке