Насловна | Линкови | Канцеларије и управе Владе Републике Србије
Канцеларије и управе Владе Републике Србије

Канцеларија за управљање јавним улагањима
Београд, Немањина 11
тел: +381 11 3617-737; +381 11 3617-584; факс: +381 11 3617-737
www.obnova.gov.rs
press@obnova.gov.rs

Канцеларија за Косово и Метохију
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: +381 11 3111-019
www.kim.gov.rs
press@kim.gov.rs

Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније
Београд, Немањина 11
тел: +381 11 3639-951, факс: +381 11 3639-979
www.aa.gov.rs
kancelarija@aa.gov.rs

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Београд, Немањина 11
тел: +381 11 3340 737
www.ite.gov.rs
kancelarija@ite.gov.rs

Канцеларија Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
Београд, Васе Чарапића 20
тел: +381 11 263-0101
www.knsrk.gov.rs
kancelarija@knsrk.gov.rs

Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону
Београд, Кнеза Милоша 24-26
тел: 3202-900; факс: 2636-815
www.dijaspora.gov.rs
info@dijaspora.gov.rs

Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: +381 11 3112-811; факс: +381 11 3113-527
www.vere.gov.rs
kabinet@vere.gov.rs