Насловна | е-Управа | Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине


Регистрација стамбених заједница:

Записник са седнице и Одлука о избору управника стамбене заједнице - ПРЕУЗМИ

Пријава - потребна документација - ПРЕУЗМИ

Образац пријаве за регистрацију СЗ - ПРЕУЗМИ

Образац пријаве за регистрацију - додатак СЗ - ПРЕУЗМИ


Процена утицаја затеченог стања на животну средину - ПРЕУЗМИ


Јавнa књига о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину општине Пожега - ПРЕУЗМИ


Локални регистар загађивача - Ливница Пожега Образац 1 - ПРЕУЗМИ

Локални регистар загађивача - Путеви Пожега Образац 2 - ПРЕУЗМИ


Издата акта у обједињеној процедури 2023. година

 1. Потврда, Граховац Станко, Милица - Преузми
 2. Грађ. дозвола, Ристић Бранка - Преузми
 3. Грађ. дозвола, Ваш Радојка - Преузми
 4. Грађ. дозвола, Филиповић Мирослав - Преузми
 5. Употребна дозвола, Лазаревић Јовиша,Рада - Преузми
 6. Употребна дозвола, Шујдовић Славко - Преузми
 7. ЛУ, "MCS-SISTEM" - Преузми
 8. ЛУ, Зоран Сарић - Преузми
 9. Решење, Димић Недељко - Преузми
 10. Решење, "Ира Надоградња", Лекић Александар,Ђокић Драган,Ратко,Светлана - Преузми
 11. Решење, Ђорђић Мирјана - Преузми
 12. Решење, Филиповић Мирослав - Преузми
 13. Преузми, "ЕПС" - Преузми
 14. Решење, "ЕПС" - Преузми
 15. ЛУ, М. Вукотић - Преузми
 16. Употребна дозвола, Крстонић Светозар - Преузми
 17. Решење, "ЕПС" подземни кабл вод Дрим - Преузми
 18. Потврда, Филиповић Мирослав - Преузми
 19. Употребна дозвола, Лаловић Милосав - Преузми
 20. Решење, Ваш Радојка - Преузми
 21. Употребна дозвола, "Ира Надоградња" - Преузми
 22. Употребна дозвола, Пекић Милош - Преузми
 23. Грађ. дозвола, Граховац Станко,Милица - Преузми
 24. Грађ. дозвола, Меловић Дарко,Јевтић-Меловић Светлана - Преузми
 25. Грађ. дозвола, Ковачевић Светлана - Преузми
 26. Грађ. дозвола, Ковачевић Светлана - Преузми
 27. Грађ. дозвола, Ковачевић Светлана - Преузми

Издата акта у обједињеној процедури 2022. година

 1. ЛУ, "ЕПС" - Преузми
 2. ЛУ, Општина Пожега - Преузми
 3. ЛУ, Општина Пожега, водовод Јелен-До - Преузми
 4. Решење, Котарац Марија - Преузми
 5. Решење о исправци, Вукашиновић Здравка - Преузми
 6. Грађ.дозв.Вукашиновић Здравка - Преузми
 7. ЛУ, Радојка Ваш - Преузми
 8. Решење, Граховац Станко - Преузми
 9. ЛУ, "Termo Matijević" - Преузми
 10. Решење, "Прехрана д.о.о." - Преузми
 11. Решење, Кукољ Дарио,Невенка - Преузми
 12. ЛУ, "MCS - SISTEM" - Преузми
 13. Употребна дозвола, Јањићијевић Слободан - Преузми
 14. Употребна дозвола, Стефановић Слободан - Преузми
 15. Решење, "СиГас" - Преузми
 16. Употребна дозвола, Младеновић Зорица - Преузми
 17. Грађ. дозвола, Илић Драган - Преузми
 18. ЛУ, Дарко Меловић - Преузми
 19. Грађ. дозвола, Филиповић Мирослав - Преузми
 20. Грађ. дозвола, Ковачевић Светлана - Преузми
 21. Грађ. дозвола, Ковачевић Светлана - Преузми
 22. Употребна дозвола, Јанковић Радољуб - Преузми
 23. Употребна дозвола, Павловић Сретен - Преузми
 24. ЛУ, М. Пантовић - Преузми
 25. Решење, Меловић Дарко,Јевтић-Меловић Јасмина - Преузми
 26. Потврда, Вила Рајка,Зоран - Преузми
 27. Решење, Јовић Славиша,Јухас Јовић Јасмина - Преузми
 28. Решење, Филиповић Мирослав - Преузми
 29. ЛУ, А. Арсовић - Преузми
 30. Потврда, "Инмолд пласт" доо - Преузми
 31. Употребна дозвола, Димитријевић Радољуб - Преузми
 32. Потврда, Ђорђевић Небојша - Преузми
 33. Потврда, Мијаиловић Матовић Сања - Преузми
 34. Решење, "Прехрана" доо - Преузми
 35. Решење, "Инмолд" доо - Преузми
 36. Закључак, Радојка Ваш - Преузми
 37. ЛУ, Дарко Меловић - Преузми
 38. ЛУ, Slogainvestment Пожега - Преузми
 39. ЛУ, ЕД Србије - Преузми
 40. Потврда, Крстонић Светозар - Преузми
 41. Решење, Туцовић Дејан - Преузми
 42. Потврда, СПЦ - Преузми
 43. ЛУ, Слободан Павловић - Преузми
 44. Закључак, општина Пожега - Преузми
 45. ЛУ, Милоранка Ковачевић - Преузми
 46. Закључак, Маслаћ Иван - Преузми
 47. Употребна дозвола, Котарац Марија - Преузми
 48. Измена решења, Општина Пожега - Преузми
 49. Потврда, Општина Пожега - Преузми
 50. Употребна дозвола, Цицовић Милан - Преузми
 51. ЛУ, Душан Николић - Преузми
 52. ЛУ, В. Митровић - Преузми
 53. Решење, Крстонић Светозар - Преузми
 54. Употребна дозвола, Вучићевић Перо, Ступић Предраг, Миодраг - Преузми
 55. Грађ. дозвола, Рајка Вила, Зоран - Преузми
 56. Грађ. дозвола, Марковић Светолик - Преузми
 57. Грађ. дозвола, Црнојевић Борис - Преузми
 58. Употребна дозвола, Костић Анђа - Преузми
 59. Закључак, Илија Петровић и Александар Костић - Преузми
 60. Решење, Јанковић Радољуб - Преузми
 61. Решење, Општина Пожега - Преузми
 62. Закључак, „SLOGA INVESTMENT“ DOO Пожега - Преузми
 63. Закључак, Марко Маглов - Преузми
 64. Закључак, СО Пожега - Преузми
 65. Решење, Вучићевић Перо,Ступић Предраг, Миодраг - Преузми
 66. ЛУ, Бранка Ристић - Преузми
 67. Закључак, Никола Павићевић - Преузми
 68. ЛУ, Здравко Вукашиновић - Преузми
 69. Потврда, Цицовић Милан - Преузми
 70. Потврда, "ЕПС" - Преузми
 71. Решење, СПЦ - Преузми
 72. Потврда, Стевановић Вук - Преузми
 73. Потврда, Лаловић Милосав - Преузми
 74. Употребна дозвола, Крџић Војин - Преузми
 75. Решење, Мијаиловић Зоран - Преузми
 76. Употребна дозвола, Јовичић Милан - Преузми
 77. Потврда, Попадић Даница - Преузми
 78. Потврда, Димитријевић Радољуб - Преузми
 79. Потврда, Стефановић Слободан - Преузми
 80. Потврда, Котарац Марија - Преузми
 81. Потврда, "ЕПС" - Преузми
 82. Грађ. дозвола, Ђорђевић Небојша - Преузми
 83. Употребна дозвола, Марјановић Данка, Љиљана - Преузми
 84. ЛУ, Д. Симин - Преузми
 85. Решење, Костић Анђа - Преузми
 86. Употребна дозвола, "Гинко" - Преузми
 87. Решење, Цицовић Милан - Преузми
 88. Решење, "ЕПС" - Преузми
 89. Закључак, општина Пожега - Преузми
 90. Закључак, Чедо Брацановић - Преузми
 91. Потврда, Месна заједница Рупељево - Преузми
 92. Потврда, "Crops&Partners" - Преузми
 93. Решење, Крсмановић Иконија,Радосављевић Владимир,Мићић Борка - Преузми
 94. Решење, Павловић Горан - Преузми
 95. Грађ. дозвола, Михаиловић Арсо,Јелена,Голуб Радивоје,Мирјана,Предраг - Преузми
 96. Потврда, Јанковић Слободанка - Преузми
 97. Потврда, "ММБ Техникал Компонентс" - Преузми
 98. Потврда, Вучићевић Перо, Ступић Предраг, Миодраг - Преузми
 99. Закључак, Миломир Кнежевић - Преузми
 100. Решење, "Гинко" - Преузми
 101. Решење, "Ира надоградња" - Преузми
 102. Закључак, Радојка Ваш - Преузми
 103. ЛУ, "ЕД Србије", Рупељево - Преузми
 104. ЛУ, Дарио Кукољ - Преузми
 105. ЛУ, Станко Граховац - Преузми
 106. Употребна дозвола, Кораћ Боривоје - Преузми
 107. Решење, Лаловић Милосав - Преузми
 108. Грађ. дозвола, Крсмановић Милан - Преузми
 109. Решење, "Crops&Partners" - Преузми
 110. Употребна дозвола, Думањић Зоран - Преузми
 111. ЛУ, "Терзић ММММ" - Преузми
 112. Решење, Вуковић Васо - Преузми
 113. Решење, Стефановић Слободан - Преузми
 114. Решење, Димитријевић Радољуб - Преузми
 115. Решење, Попадић Даница - Преузми
 116. Решење, "ЕПС" - Преузми
 117. Потврда, Марковић Јеверичић Драгана - Преузми
 118. Решење, "СПЦ" - Преузми
 119. Употребна дозвола, Стевановић Борко - Преузми
 120. Решење, Котарац Марија - Преузми
 121. Употребна дозвола, Васиљевић Филип - Преузми
 122. Употребна дозвола, Никитовић Милан - Преузми
 123. Решење, Рачанин Симо - Преузми
 124. Грађ. дозвола, Кршљак Боривоје - Преузми
 125. Решење, "Crops&Partners" - Преузми
 126. Закључак, Драгослав Благојевић - Преузми
 127. Потврда, "ЕПС" - Преузми
 128. Решење, Стефановић Слободан - Преузми
 129. Решење, Димитријевић Радољуб - Преузми
 130. Решење, Вучићевић Перо, Ступић Предраг, Миодраг - Преузми
 131. Употребна дозвола, "Фриго јуниор" - Преузми
 132. Грађ. дозвола, Николић Ружица, Паригина Олга - Преузми
 133. Употребна дозвола, Продановић Анђелија - Преузми
 134. Решење, Продановић Анђелија - Преузми
 135. Решење, Општина Пожега ПУ "Олга Јовичић Рита" - Преузми
 136. Решење, Чукић Наташа - Преузми
 137. Решење, "Лидл" - Преузми
 138. Решење, "Ира Надоградња", Ђокић Зоран, Лекић Александар - Преузми
 139. ЛУ, СПЦ Епархија Жичка Краљево, Општина Пожега - Преузми
 140. Решење, "Фриго јуниор" - Преузми
 141. Решење, Вучићевић Перо - Преузми
 142. Решење, Крсмановић Иконија - Преузми
 143. Решење (исправка техничке грешке) - Буцур Тања, Матовић Марина - Преузми
 144. Решење, ПУ "Олга Јовичић Рита" - Преузми
 145. Решење, Кршљак Боривоје - Преузми
 146. Решење, Ђорђевић Небојша - Преузми
 147. Грађ. дозвола, Марковић Јеверичић Драгана - Преузми
 148. Грађ. дозвола, Стевановић Вук - Преузми
 149. ЛУ, "Електродистрибуција Србије" - Преузми
 150. Употребна дозвола, Буцур Тања, Матовић Марина - Преузми
 151. Решење, Николић Ружица, Паригина Олга - Преузми
 152. Употребна дозвола, Јелена Прица - Преузми
 153. Решење, Чукић Наташа - Преузми
 154. Решење, Буцур Тања, Матовић Марина - Преузми
 155. Употребна дозвола, Стефановић Радоица - Преузми
 156. ЛУ, Чедо Брацановић - Преузми
 157. Решење, "ИРА Надоградња" - Преузми
 158. Грађ. дозвола, Јанковић Слободанка - Преузми
 159. Грађ. дозвола, Ивановић Антоније - Преузми
 160. Решење, Крсмановић Иконија - Преузми
 161. Грађ. дозвола, "ММБ Техникал Компонентс" - Преузми
 162. ЛУ, Станко Граховац - Преузми
 163. Потврда, Јовичић Милан - Преузми
 164. Потврда, Никитовић Милан - Преузми
 165. Решење, Васић Јелена, Теодора, Ивана - Преузми
 166. Потврда, Стефановић Радоица - Преузми
 167. Потврда, Васиљевић Филип - Преузми
 168. Потврда, Крџић Војин - Преузми
 169. Употребна дозвола, Гавровић Раденко - Преузми
 170. Потврда, Цицовић Милош - Преузми
 171. Употребна дозвола, Томић Владан - Преузми
 172. Решење, Цицовић Милан - Преузми
 173. Решење, Вучићевић Перо - Преузми
 174. Решење, Јанковић Слободанка - Преузми
 175. ЛУ, Н. Пановић - Преузми
 176. Употребна дозвола, Гавриловић Милан - Преузми
 177. Решење, "Топ Експрес" - Преузми
 178. Решење, Ивановић Антоније - Преузми
 179. Решење, Крсмановић Милан - Преузми
 180. Грађ. дозвола, Општина Пожега - Преузми
 181. Решење, Ваш Радојка - Преузми
 182. Употребна дозвола, Јовићевић Вера - Преузми
 183. Решење, "Теминг плус" - Преузми
 184. ЛУ, Д. Марковић Јеверичић - Преузми
 185. Решење, Стефановић Радоица - Преузми
 186. Решење, Никитовић Милан - Преузми
 187. Решење, Гавриловић Милан - Преузми
 188. Употребна дозвола, Ђурић Ана - Преузми
 189. Решење, Јовичић Милан - Преузми
 190. Грађ. дозвола, Матовић Сања - Преузми
 191. Закључак, Драгослав Благојевић - Преузми
 192. ЛУ, "Ира надоградња" - Преузми
 193. Решење, Крџић Војин - Преузми
 194. Решење, Васиљевић Филип - Преузми
 195. Потврда, Продановић Анђелија - Преузми
 196. Решење, Стевановић Вук - Преузми
 197. Решење, Општина Пожега - Преузми
 198. Решење, Јовићевић Вера - Преузми
 199. Решење, Михаиловић Арсо,Јелена,Голуб Радивоје,Мирјана,Предраг - Преузми
 200. Решење, Крџић Војин - Преузми
 201. ЛУ, Славиша Јовић - Преузми
 202. ЛУ, Мирослав Филиповић - Преузми
 203. Решење, Милорадовић Александар - Преузми
 204. ЛУ, Р. Николић - Преузми
 205. Употребна дозвола, Ђокић Биљана, Ђорђевић Љиљана - Преузми
 206. Употребна дозвола, Краш Милица, Васовић Милијана - Преузми
 207. Употребна дозвола, Милутиновић Иван - Преузми
 208. Употребна дозвола, Мићовић Владан - Преузми
 209. Решење, Васиљевић Филип - Преузми
 210. Решење, Никитовић Милан - Преузми
 211. Закључак, Душан Николић - Преузми
 212. Решење, Јовичић Милан - Преузми
 213. ЛУ, Општина Пожега - Преузми
 214. ЛУ, Антоније Ивановић - Преузми
 215. Решење, Продановић Анђелија - Преузми
 216. Потврда, Маринковић Александар - Преузми
 217. Потврда, "ЕПС" - Преузми
 218. Закључак, "Терзић ММММ" доо - Преузми
 219. Потврда, Ђурић Ана - Преузми
 220. Решење, ЕПС - Преузми
 221. Употребна дозвола, Миловић Мирјана - Преузми
 222. ЛУ, Светлана Ковачевић - Преузми
 223. ЛУ, С. Ковачевић - Преузми
 224. ЛУ, Боривоје Кршљак - Преузми
 225. Закључак, Марковић Јеверичић Драгана - Преузми
 226. ЛУ, Светлана Ковачевић - Преузми
 227. Потврда, Аћимовић Петроније - Преузми
 228. Потврда, Петровић Добривоје - Преузми
 229. ЛУ, Ковачевић Светлана - Преузми
 230. Решење, Ђурић Ана - Преузми
 231. Потврда, Кораћ Боривоје - Преузми
 232. Решење, Мићовић Владан - Преузми
 233. Решење, "ЕПС" - Преузми
 234. ЛУ, Никола Маричић - Преузми
 235. Решење, Ђурић Ана - Преузми
 236. Решење, Стојановић Марија - Преузми
 237. ЛУ, Недељко Димић - Преузми
 238. ЛУ, Драган Илић - Преузми
 239. ЛУ, ОШ "Петар Лековић" - Преузми
 240. Решење, Вујановић Марко - Преузми
 241. ЛУ, Вук Стевановић - Преузми
 242. Решење, Мијаиловић - Матовић Сања - Преузми
 243. Решење, Младеновић Светлана, Стојан - Преузми
 244. Решење, Мићовић Петко - Преузми
 245. Потврда, Гавровић Раденко - Преузми
 246. ЛУ, Електродистрибуција - Преузми
 247. Решење, Графос - Преузми
 248. Негативни ЛУ, Небојша Васиљевић - Преузми
 249. Потврда, Гратзер Ксенија - Преузми
 250. Решење, ЕПС - Преузми
 251. Решење, Аћимовић Петроније - Преузми
 252. Решење, Илић Јован - Преузми
 253. Решење, ЕПС - Преузми
 254. Решење, Аћимовић Петроније - Преузми
 255. ЛУ, ЕПС - Преузми
 256. Решење, Стојановић Марија - Преузми
 257. Потврда, Томић Данило - Преузми
 258. Потврда, Томић Владан - Преузми
 259. Решење, ЕПС - Преузми
 260. ЛУ, Н. Пановић - Преузми
 261. ЛУ, Данило Томић - Преузми
 262. ЛУ, ОШ "Петар Лековић" - Преузми
 263. Решење, Томић Данило - Преузми
 264. Грађ. дозвола, "Лидл" - супермаркет - Преузми
 265. Потврда, Павловић Владимир - Преузми
 266. Решење, Гавровић Раденко - Преузми
 267. Решење, Самостални ауто-сервис Вукашиновић Михаило - Преузми
 268. Решење, Илић Јован - Преузми
 269. Решење, "Топ експрес" - Преузми
 270. Решење, Новковић Милица, Мијаиловић Бранка - Преузми
 271. Решење, Гратзер Ксенија - Преузми
 272. Употребна дозвола, "Вишњица" - Преузми
 273. Решење, Кораћ Боривоје - Преузми
 274. Решење, Илић Јован - Преузми
 275. Решење, Томић Данило - Преузми
 276. Решење, Новковић Милица, Мијаиловић Бранка - Преузми
 277. Решење, Томић Владан - Преузми
 278. Решење, Гавровић Раденко - Преузми
 279. Решење, Гратзер Ксенија - Преузми
 280. ЛУ, Младенко Филиповић - Преузми
 281. Закључак, Славиша Јовић - Преузми
 282. Решење, "ТОП Експрес" - Преузми
 283. ЛУ, Владан Томић - Преузми
 284. Решење, "Ауто сервис Вукашиновић" - Преузми
 285. Решење, Новковић Милица, Мијаиловић Бранка - Преузми
 286. Грађ. дозвола, Цицовић Милош - Преузми
 287. Решење, Јовићевић Вера - Преузми
 288. Потврда, Филиповић Младенко - Преузми
 289. ЛУ, Горан Павловић - Преузми
 290. Потврда, Савић Илија - Преузми
 291. ЛУ о немогућности изградње стамбеног објекта, Боривоје Кршљак - Преузми
 292. Решење, Кораћ Боривоје - Преузми
 293. ЛУ, "АТМ" доо - Преузми
 294. Решење, Цицовић Милош - Преузми
 295. Решење, Мићић Душко - Преузми
 296. Решење, Благојевић Драгослав - Преузми
 297. Решење, Филиповић Младенко  - Преузми
 298. Решење, Томић Владан - Преузми
 299. Решење, МЗ Рупељево - Преузми
 300. Решење, "ЕПС" - Преузми
 301. Решење, Јовићевић Вера - Преузми
 302. Решење, Миливојевић Милеса - Преузми
 303. Решење, ЕПС -  Преузми
 304. Потврда, Диковић Тања - Преузми
 305. Потврда, Стојковски Бошко, Вукадиновић Радојко - Преузми
 306. ЛУ, Марко Вујановић - Преузми
 307. ЛУ, Милош Цицовић - Преузми
 308. ЛУ, МЗ Рупељево - Преузми
 309. Грађ. дозвола, Диковић Тања - Преузми
 310. ЛУ, Ристановић Наталија - Преузми
 311. ЛУ, Милица Варагић - Преузми
 312. Закључак, "Папић" - Преузми
 313. ЛУ, "СиГас" - Преузми
 314. ЛУ, Гратзер Ксенија - Преузми
 315. Закључак, Драгослав Благојевић - Преузми
 316. Решење, Петровић Добривоје - Преузми
 317. Решење, Стојковски Бошко и Вукадиновић Радојко - Преузми
 318. Решење, Вуколић Срећко - Преузми
 319. Решење, Диковић Тања - Преузми
 320. Решење, "СиГас" - Преузми
 321. Решење, "СиГас" - Преузми
 322. Решење, аутосервис "Вукашиновић" - Преузми
 323. Потврда, Техничка школа Пожега - Преузми
 324. Решење, ОШ "Петар Лековић" - Преузми
 325. Решење, Илић Јован - Преузми
 326. Грађ. дозвола, Савић Илија - Преузми
 327. Решење, Арсовић Александар - Преузми
 328. Решење, Тодоровић Владанка и Срђан - Преузми
 329. Решење, Сретеновић Славољуб - Преузми
 330. ЛУ, "ЕПС" - Преузми
 331. ЛУ (измена), Тања Диковић - Преузми
 332. Употребна дозвола, Сарван Марко - Преузми
 333. ЛУ, Петровић Добривоје - Преузми
 334. ЛУ, Милан Крсмановић - Преузми
 335. Решење, Општина Пожега - Преузми
 336. Решење, "СиГас" - Преузми
 337. Употребна дозвола, Црквена општина Г. Добриња - Преузми
 338. ЛУ, Јанковић Слободанка - Преузми
 339. ЛУ, Марија Стојановић - Преузми
 340. Решење, Боловић Предраг - Преузми
 341. Закључак, Драгослав Благојевић - Преузми
 342. Решење, Симић Радоје - Преузми
 343. ЛУ о немогућности изградње стамбеног објекта на катастарској парцели број 235/24 КО Љутице, Станко Граховац - Преузми
 344. Решење, Сарван Марко - Преузми
 345. Решење, Мићић Душко - Преузми
 346. Потврда, Диковић Тања - Преузми
 347. ЛУ, Драгослав Благојевић - Преузми
 348. Потврда, Зарић Марко - Преузми
 349. Решење, "Даб брат" - Преузми
 350. Употребна дозвола, Василић Милан - Преузми
 351. Решење, Павловић Владимир - Преузми
 352. Решење, Стојковски Бошко, Вукадиновић Радојко - Преузми
 353. Употребна дозвола, Јешић Милован - Преузми
 354. Решење, "Песак петрол" - Преузми
 355. Решење, Савић Илија - Преузми
 356. ЛУ. Д. Симин - Преузми
 357. Решење, Ивановић Небојша - Преузми
 358. ЛУ измена, Вила Рајка - Преузми
 359. Решење, Црквена општина Г. Добриња - Преузми
 360. Решење, Општина Пожега - Преузми
 361. ЛУ, "Инмолд пласт" - Преузми
 362. Закључак, Тања Диковић - Преузми
 363. Решење, Василић Милан - Преузми
 364. Закључак "АТМ" д.о.о. - Преузми
 365. ЛУ, за изградњу стамбене зграде са једним станом, викенд куће, спратност П+Пк, на кат.парцели бр. 386/29 К.О. Тометино Поље инвеститора Бориса Црнојевића - Преузми
 366. Решење, Симић Радоје - Преузми
 367. Употребна дозвола, Томић Божидар - Преузми
 368. Решење, Сретеновић Славољуб - Преузми
 369. Решење, Диковић Тања - Преузми
 370. Потврда, Стевановић Борко - Преузми
 371. Потврда, Чворовић Милан - Преузми
 372. Употребна дозвола, "Princ Leather" - Преузми
 373. Употребна дозвола, Тодоровић Владанка и Срђан - Преузми
 374. ЛУ, Небојша Ивановић - Преузми
 375. ЛУ, Душан Џунић - Преузми
 376. ЛУ, Невена Живковић - Преузми
 377. ЛУ, Предраг Боловић - Преузми
 378. ЛУ, Општина Пожега - Преузми
 379. ЛУ, Небојша Ђорђевић - Преузми
 380. ЛУ, Јована Милић - Преузми
 381. ЛУ, Срђан Милић - Преузми
 382. ЛУ, Владана Митровић - Преузми
 383. Решење, Диковић Тања - Преузми
 384. ЛУ, В. Митровић - Преузми
 385. ЛУ, Д. Вуков - Преузми
 386. Решење, "Песак петрол" - Преузми
 387. ЛУ, за катастарску парцелу број 58 КО Прилипац - Преузми
 388. Решење, "СиГас" - Преузми
 389. Потврда, Општина Пожега - Преузми
 390. ЛУ, Општина Пожега - Преузми
 391. Решење, "СиГас" - Преузми
 392. Потврда, "Холз Тим" - Преузми
 393. Потврда, "ЕПС" - Преузми
 394. Потврда, Илић Драган - Преузми
 395. Решење, "СиГас" - Преузми
 396. Решење, "СиГас" -  Преузми
 397. Решење, Тодоровић Срђан - Преузми
 398. ЛУ, Петронијевић Александар - Преузми
 399. ЛУ, А. Михајловић - Преузми
 400. Решење, "Сигас" - Преузми
 401. ЛУ, "Општина" - Преузми
 402. Употребна дозвола, Минков Душанка - Преузми
 403. ЛУ, Владимир Павловић - Преузми
 404. ЛУ, Срђеновић Митар - Преузми
 405. Потврда, "Ира надоградња" - Преузми
 406. Употребна дозвола, Милић Дејан - Преузми
 407. ЛУ, Тања Диковић - Преузми
 408. Закључак, "ЕПС" - Преузми
 409. ЛУ, "Терморад" - Преузми
 410. Решење, Минков Душанка - Преузми
 411. ЛУ, Момир Васиљевић - Преузми
 412. ЛУ, "Лидл" - Преузми
 413. Решење, Стојковски Бошко, Вукадиновић Радојко - Преузми
 414. Употребна дозвола, Видић Бранко - Преузми
 415. Употребна дозвола, "Мерица" - Преузми
 416. Решење, Црквена општина Г. Добриња - Преузми
 417. ЛУ, Бошко Стојковски - Преузми
 418. Решење, "Мерица" - Преузми
 419. ЛУ, "ЕПС" - Преузми
 420. Грађ. дозвола, "Панкомерц" - Преузми
 421. Потврда, Општина Пожега - Преузми
 422. Решење "ЕПС" - Преузми
 423. Решење, Чворовић Милан - Преузми
 424. Решење, "ИРА Надоградња" - Преузми
 425. Грађ. дозвола, Ратомир Лазаревић - Преузми
 426. Решење, Видић Бранко - Преузми
 427. Решење, Чворовић Милан - Преузми
 428. Решење, Општина Пожега - Преузми
 429. Потврда, Општина Пожега - Преузми
 430. Решење, Вила Рајка - Преузми
 431. Потврда, "Бетон ин1" - Преузми
 432. Решење, "Холз тим" - Преузми
 433. Решење, Општина Пожега - Преузми
 434. ЛУ, Б. Ристић - Преузми
 435. Решење, "СиГас" - Преузми
 436. Потврда, Мркић Дејан - Преузми
 437. Решење, "СиГас" - Преузми
 438. Употребна дозвола, Пајовић Драгиша - Преузми
 439. Решење, "Олга Јовичић Рита" - Преузми
 440. Употребна дозвола, Диковић Рађен - Преузми
 441. Употребна дозвола, Малопарац Никивор - Преузми
 442. ЛУ, "Инмолд" - Преузми
 443. Решење, Пајовић Драгиша - Преузми
 444. ЛУ, Милица Варагић - Преузми
 445. Решење, Лазаревић Ратомир - Преузми
 446. Грађ. дозвола, Стевановић Борко - Преузми
 447. Потврда, Стојчић Игор - Преузми
 448. Решење, "Холз тим" - Преузми
 449. Потврда, Црнковић Горан, Ивана - Преузми
 450. Грађ. дозвола, Сретеновић Тијана - Преузми
 451. Решење, Општина Пожега - Преузми
 452. Грађ. дозвола, Мркић Дејан - Преузми
 453. Решење, "Бетон ин1" - Преузми
 454. Закључак, "ЕПС" - Преузми
 455. Решење, Стевановић Борко - Преузми
 456. Закључак, Папић Предраг - Преузми
 457. Локацијски услови за изградњу зграде за трговину на велико и мало – трговачки центар ЛИДЛ и објекат локалне трансформаторске станице оба на кат. парцели бр.122 КО Пожега - Преузми
 458. ЛУ, Савић Илија - Преузми
 459. Закључак, Слободанка Јанковић - Преузми
 460. Грађ. дозвола, Максимовић Милана - Преузми
 461. ЛУ, Сања Мијаиловић Матовић - Преузми
 462. ЛУ, Вишњица - Преузми
 463. Решење, Илић Јован - Преузми
 464. ЛУ, Вила Рајка - Преузми
 465. Решење, Мркић Дејан - Преузми
 466. Закључак, Драгослав Благојевић - Преузми
 467. ЛУ, Борко Стевановић - Преузми
 468. Потврда, МЗ Горобиље - Преузми
 469. ЛУ, Мићић Душко - Преузми
 470. Решење, Сретеновић Тијана - Преузми
 471. Решење, "Панкомерц" - Преузми
 472. Потврда, Недељковић Паун - Преузми
 473. Решење, Развојна агенција - Преузми
 474. Грађ. дозвола, Црнковић Горан, Ивана - Преузми
 475. ЛУ, Славица Дабић - Преузми
 476. ЛУ, Општина Пожега, паркинг Шеварице - Преузми
 477. Решење, Лазаревић Ратомир - Преузми
 478. Употребна дозвола, "Златара Папић" - Преузми
 479. Решење, МЗ Горобиље - Преузми
 480. Решење, Министарство трговине, туризма и телекомуникација - Преузми
 481. Употребна дозвола, Вучићевић Перо - Преузми
 482. Употребна дозвола, Симовић Мирослав - Преузми
 483. Потврда, Радојичић Синиша - Преузми
 484. Решење, Деспотовић Милијан - Преузми
 485. Чворовић Милан, Љиљана - Преузми
 486. Решење, "Холз тим" - Преузми
 487. Грађ. дозвола, Коларевић Ранко - Преузми
 488. Закључак, Небојша Ђорђевић - Преузми
 489. Решење, "ЕПС" - Преузми
 490. Потврда, "ЕПС" - Преузми
 491. Закључак, Боловић Предраг - Преузми
 492. Употребна дозвола, Лекић Рајко - Преузми
 493. Решење, Максимовић Милана - Преузми
 494. ЛУ, Месна заједница Горобиље - Преузми
 495. ЛУ, Горан Црнковић - Преузми
 496. Потврда, Симовић Мирослав - Преузми
 497. Решење, Зимоњић Марко и Вера - Преузми
 498. Решење, Лекић Рајко - Преузми
 499. ЛУ, "Пан Комерц" - Преузми
 500. Употребна дозвола, Симић Мирослав, Пантић Милорад - Преузми
 501. Употребна дозвола, "Пољопромет" - Преузми
 502. ЛУ, "Зрно М" - Преузми
 503. Решење, Вучићевић Перо - Преузми
 504. Грађ. дозвола, Васовић Зоран - Преузми
 505. Употребна дозвола, Стојановић Милан - Преузми
 506. Потврда, "Пане" - Преузми
 507. Потврда, Марјановић Љубомир - Преузми
 508. Потврда, Вуковић Васо - Преузми
 509. Потврда, Симић Мирослав, Пантић Милорад - Преузми
 510. Закључак, "Инмолд пласт" доо - Преузми
 511. Решење, Мин. трговине, туризма и телекомуникација - Преузми
 512. Потврда, Лекић Рајко - Преузми
 513. ЛУ, "Песак Петрол" - Преузми
 514. Употребна дозвола, "BMF Company" - Преузми
 515. Решење, Стевановић Борко - Преузми
 516. Решење, Симовић Мирослав - Преузми
 517. Потврда, Прица Јелена - Преузми
 518. Потврда, "Гинко" - Преузми
 519. Закључак, "Општина Пожега" - Преузми
 520. ЛУ, Небојша Ивановић - Преузми
 521. Потврда, златара "Папић" - Преузми
 522. Решење, "Општина Пожега" - Преузми
 523. Решење, "Општина Пожега" - Преузми
 524. Решење, "Општина Пожега" - Преузми
 525. Решење, Васовић Зоран - Преузми
 526. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбене зграде са једним станом 111011, на катастарској парцели број 58 КО Прилипац - Преузми
 527. Закључак, Вила Рајка - Преузми
 528. Закључак о одбацивању ЛУ за градњу на кат. парцели 1138/11 КО Тометино Поље - Преузми
 529. Употребна дозвола, Јованов Јелисавета - Преузми
 530. ЛУ, Милана Максимовић - Преузми
 531. Грађ. дозвола, "Пане" - Преузми
 532. Закључак о одбацивању, Славица Дабић - Преузми
 533. Решење, Јованов Јелисавета - Преузми
 534. Решење, Вуковић Васо - Преузми
 535. Решење, Симовић Мирослав - Преузми
 536. Употребна дозвола, Мићић Ратко - Преузми
 537. Употребна дозвола, Тадић Вања - Преузми
 538. Употребна дозвола, "МЦС Систем" - Преузми
 539. ЛУ, Министарство трговине, туризма и телекомуникација - Преузми
 540. Решење, "Општина Пожега" - Преузми
 541. Решење, Јованов Јелисавета - Преузми
 542. Решење, Кушић Андријана - Преузми
 543. Употребна дозвола, Павловић Милош - Преузми
 544. Решење, Лекић Рајко - Преузми
 545. Решење, Симић Мирослав, Пантић Милорад - Преузми
 546. Потврда, Стојановић Милан - Преузми
 547. Потврда, Петрић Немања - Преузми
 548. Решење, златара "Папић" - Преузми
 549. Употребна дозвола, Димитријевић Милорад - Преузми
 550. Употребна дозвола, Деспотовић Милијан - Преузми
 551. Грађ. дозвола, Марјановић Љубомир - Преузми
 552. Употребна дозвола, Штулић Вера - Преузми
 553. Употребна дозвола, Перуничић Војислав - Преузми
 554. Употребна дозвола, Милојевић Миодраг - Преузми
 555. Решење, "Општина Пожега" - Преузми
 556. Решење, Зимоњић Марко - Преузми
 557. Решење, "Инмолд" - Преузми
 558. Решење, "Општина Пожега" - Преузми
 559. Решење, "Пане" д.о.о. - Преузми
 560. Потврда, Павловић Милош - Преузми

Издата акта у обједињеној процедури 2021. година

 1. Закључак за изградњу на КП 236/21 КО Љутице - Преузми
 2. ЛУ, Сретеновић Тијана - Преузми
 3. Закључак, "ЛИДЛ" - Преузми
 4. ЛУ, Љубомир Марјановић - Преузми
 5. Закључак, Горан Павловић - Преузми
 6. Употребна дозвола, МЦС Систем - Преузми
 7. Решење, Павловић Милош - Преузми
 8. Употребна дозвола, Ковачевић Сремка - Преузми
 9. Употребна дозвола, БМН Малинас - Преузми
 10. Употребна дозвола, Димитријевић Милорад - Преузми
 11. Решење, Стојановић Милан - Преузми 
 12. Потврда, Сим Транс Логистик - Преузми
 13. Потврда, Гинко - Преузми
 14. Решење, Павловић Милош - Преузми
 15. Решење, Ковачевић Сремка - Преузми
 16. Закључак "ХОЛЗ Тим" - Преузми
 17. Употребна дозвола, Пауновић Станимирка - Преузми
 18. Употребна дозвола, Филиповић Драгиша - Преузми
 19. Употребна дозвола, ЛМС - Преузми
 20. ЛУ, Дабић Славица - Преузми
 21. Потврда, Фриго Јуниор хладњача - Преузми
 22. Грађ. дозвола, Маринковић Александар - Преузми
 23. Потврда, Општина Пожега - Преузми
 24. Грађ. дозвола, Дабић Мирко - Преузми
 25. Решење, Илић Драган - Преузми
 26. Употребна дозвола, БМН Малинас - Преузми
 27. Потврда, Крџић Војин - Преузми
 28. Решење, Кушић Андријана - Преузми
 29. Потврда, Боре Борчић - Преузми
 30. Потврда, Мићић Ратко - Преузми
 31. Употребна дозвола, Живановић Велимир - Преузми
 32. ЛУ, Дом здравља - Преузми
 33. Потврда, Пауновић Станимирка - Преузми
 34. Потврда, Филиповић Драгиша - Преузми
 35. Потврда, Ковачевић Сремка - Преузми
 36. Употребна дозвола, Димитријевић Милорад - Преузми
 37. Грађ. дозвола, Борчић Боре - Преузми
 38. Грађ. дозвола, Стојчић Игор - Преузми
 39. Грађ. дозвола, Варничић Милијана - Преузми
 40. ЛУ, Дабић Мирко - Преузми
 41. Грађ. дозвола, Радојичић Синиша - Преузми
 42. Употребна дозвола, Јовановић Драган, Ристовић Ђорђе - Преузми
 43. ЛУ, Општина Пожега - Преузми
 44. Грађ. дозвола, Фриго јуниор - Преузми
 45. ЛУ, Симановић Мила - Преузми
 46. Употребна дозвола, Јовановић Крсман - Преузми
 47. Употребна дозвола, Милосављевић Драган, Љиљана - Преузми
 48. Грађ. дозвола, Стојчић Игор- Преузми
 49. Решење, Филиповић Драгиша - Преузми
 50. Грађ. дозвола, Гинко - Преузми
 51. Грађ. дозвола, Радојичић Синиша - Преузми
 52. Употребна дозвола, Хиддроресурс - Преузми
 53. Потврда, Јордовић Драган, Ристовић Ђорђе - Преузми
 54. Закључак, Ристановић Наталија - Преузми
 55. Закључак, "Општина Пожега" - Преузми
 56. ЛУ, Дом Здравља - Преузми
 57. Закључак, Терморад - Преузми
 58. Решење, Ковачевић Сремка - Преузми 
 59. ЛУ, Џелебџић Славко - Преузми
 60. Решење, Пауновић Станимирка - Преузми
 61. Потврда, Милосављевић Драган, Љиљана - Преузми
 62. ЛУ, Марјановић Љубомир - Преузми
 63. ЛУ, Максимовић Милана - Преузми
 64. Потврда, Арежина Ивана - Преузми
 65. Потврда, Рачанин Симо - Преузми
 66. Грађ. дозвола, Зарић Марко - Преузми
 67. Потврда, Живановић Велимир - Преузми
 68. Решење, Ковачевић Сремка - Преузми
 69. Употребна дозвола, Поповић Гордана - Преузми
 70. Грађ. дозвола, Зарић Марко - Преузми
 71. Решење, Јордовић Драган, Ристовић Ђорђе - Преузми
 72. Употребна дозвола, Петровић Бранислав - Преузми
 73. Употребна дозвола, Филиповић Младенко - Преузми
 74. Решење, ЕПС - Преузми
 75. Грађ. дозвола, Борчић Бора - Преузми
 76. Грађ. дозвола, Техничка школа - Преузми
 77. ЛУ, Стојчић Игор - Преузми
 78. Употребна дозвола, Ђокић Раде - Преузми
 79. Употребна дозвола, Богдановић Милеса - Преузми
 80. Употребна дозвола, Поповић Гордана - Преузми
 81. Решење, Јордовић Драган, Ристовић Ђорђе - Преузми
 82. ЛУ, Теминг Плус - Преузми
 83. Закључак, Милана Максимовић - Преузми
 84. ЛУ, Илић Драган - Преузми
 85. Грађ. дозвола, Рачанин Симо - Преузми 
 86. Грађ. дозвола, Петрић Немања - Преузми
 87. Грађ. дозвола, Комленовић Владимир - Преузми
 88. Решење, Живановић Велимир - Преузми
 89. Решење, Милосављевић Драган, Љиљана - Преузми
 90. Решење, Министарство финансија - Преузми
 91. Потврда, Јовановић Крсман - Преузми
 92. Потврда, Ђокић Раде - Преузми
 93. Потврда, Петровић Бранислав - Преузми
 94. Потврда, Богдановић Милеса - Преузми
 95. Решење, Хидроресурс - Преузми
 96. Потврда, Токовић Милојица - Преузми 
 97. Грађ. дозвола, Општина Пожега - Преузми
 98. Употребна дозвола, Марић Радослав -Преузми 
 99. Потврда, Петронијевић Марија - Преузми
 100. Решење, МЦС Систем- Преузми
 101. Употребна дозвола, Инмолд - Преузми
 102. Грађ. дозвола, Николић Милован - Преузми
 103. Решење, Недељковић Паун - Преузми
 104. Решење, Соколовић Гордана - Преузми
 105. Решење, Гојгић Ненад - Преузми
 106. Решење, Дедовић Милисав - Преузми
 107. Решење, Прица Јелена - Преузми
 108. Решење, Јовановић Крсман - Преузми
 109. Решење, Продановић Анђелија, Петровић Милица - Преузми
 110. Решење, "ЕПС" - Преузми
 111. Решење, Јеремић Јордан - Преузми
 112. Решење, Комленовић Владимир - Преузми
 113. Грађ. дозвола, "Гинко" - Преузми
 114. Решење, Ђокић Раде - Преузми
 115. Решење, Петровић Бранислав - Преузми
 116. Решење, Богдановић Милеса - Преузми
 117. Потврда, ОШ "Емилија Остојић" - Преузми
 118. ЛУ, Бошко Стојковски - Преузми
 119. Употребна дозвола, Аћимовић Петроније - Преузми
 120. Употребна дозвола, Дрндаревић Татјана - Преузми
 121. Употребна дозвола, Вукадиновић Радослав - Преузми
 122. Употребна дозвола, Садиковић Виктор - Преузми
 123. Решење, Илић Јован - Преузми
 124. ЛУ, Светолик Марковић - Преузми
 125. Решење, Николић Милован - Преузми
 126. Потврда, Вукадиновић Радослав - Преузми
 127. Потврда, Садиковић Виктор - Преузми
 128. Потврда, Марић Радослав - Преузми
 129. Употребна дозвола, Штуловић Радован и Мира - Преузми
 130. Употребна дозвола, Симеуновић Слободан - Преузми
 131. Грађ. дозвола, "Фриго Јуниор" - Преузми
 132. Потврда, Штуловић Радован и Мира - Преузми
 133. Грађ. дозвола, ОШ "Емилија Остојић" - Преузми
 134. ЛУ, Маринковић Александар - Преузми
 135. ЛУ, Синиша Радојичић - Преузми
 136. Закључак, Боловић Предраг - Преузми
 137. ЛУ, Комленовић Владимир - Преузми
 138. Употребна дозвола, Алексић Мирослава - Преузми
 139. Употребна дозвола, Мијаиловић Микан - Преузми
 140. Употребна дозвола, Робајац Радојла - Преузми
 141. Употребна дозвола, Павловић Миљко - Преузми
 142. Употребна дозвола, Нешић Далибор - Преузми
 143. Решење, Штуловић Радован и Мира - Преузми
 144. Употребна дозвола, Танасковић Мирослав - Преузми
 145. Закључак, Филиповић Младенко - Преузми
 146. Закључак, Општина Пожега - Преузми
 147. Употребна дозвола, Пекић Гојко - Преузми
 148. Закључак, Љубомир Марјановић - Преузми
 149. Решење, Петрић Немања - Преузми
 150. Решење, "Стефан" доо - Преузми
 151. ЛУ, Боре Борчић - Преузми
 152. Решење, Петронијевић Марија - Преузми
 153. Потврда, тзр "Мерица" - Преузми
 154. Закључак, "Пан комерц" - Преузми
 155. Потврда, Алексић Мирослава - Преузми
 156. Потврда, Мијаиловић Микан - Преузми
 157. ЛУ, "Пане" - Преузми
 158. Решење, "МЦС-Систем" - Преузми
 159. Решење, Вукадиновић Радослав - Преузми
 160. Решење, Марић Радослав - Преузми
 161. Решење, Садиковић Виктор - Преузми
 162. Решење, Петронијевић Марија - Преузми
 163. Решење, Матић Михаило - Преузми
 164. Потврда, Општина Пожега - Преузми
 165. Грађ. дозвола, тзр "Мерица" - Преузми
 166. Потврда, Општина Пожега - Преузми
 167. Потврда, Робајац Радојла - Преузми
 168. Потврда, Гојгић Ненад - Преузми
 169. Потврда, Павловић Миљко - Преузми
 170. Потврда, Дедовић Милисав - Преузми
 171. Потврда, Младеновић Зорица - Преузми
 172. Потврда, Соколовић Гордана - Преузми
 173. Потврда, Поповић Гордана - Преузми
 174. Потврда, Нешић Далибор - Преузми
 175. Потврда, Пекић Гојко - Преузми
 176. Потврда, Филиповић Младенко - Преузми
 177. Решење, "Сим транс Логистик" - Преузми
 178. Употребна дозвола, Чубрак Тодор - Преузми
 179. Употребна дозвола, Маркићевић Сава - Преузми
 180. Закључак, "МЦС-Систем" - Преузми
 181. Решење, Стефановић Мариела - Преузми
 182. Потврда, Симеуновић Слободан - Преузми
 183. Употребна дозвола, Бојовић Драган и Милена - Преузми
 184. ЛУ, "Е. Остојић" - Преузми
 185. Решење, Варничић Милијана - Преузми
 186. Грађ. дозвола, Општина Пожега - Преузми
 187. Решење, Мијаиловић Микан - Преузми
 188. Решење, Алексић Мирослава - Преузми
 189. Решење, Петровић Милица - Преузми
 190. ЛУ, Игор Стојчић - Преузми
 191. Решење, Пекић Гојко - Преузми
 192. Решење, Филиповић Младенко - Преузми
 193. Решење, Дедовић Милисав - Преузми
 194. Решење, Младеновић Зорица - Преузми
 195. Решење, Соколовић Гордана - Преузми
 196. Решење, Нешић Далибор - Преузми
 197. Решење, Робајац Раројла - Преузми
 198. Решење, Гојгић Ненад - Преузми
 199. Решење, Павловић Миљко - Преузми
 200. Решење, Поповић Гордана - Преузми
 201. Решење, Мијаиловић Микан - Преузми
 202. Решење, Алексић Мирослава - Преузми
 203. Употребна дозвола, Крнета Срђан - Преузми
 204. Решење, "Бетон ин1" - Преузми
 205. ЛУ, Светлана Ковачевић - Преузми
 206. ЛУ, Светлана Ковачевић - Преузми
 207. Потврда, Општина Пожега - Преузми
 208. Потврда, Општина Пожега - Преузми
 209. Потврда, "ЛМС" - Преузми
 210. Потврда, Маркићевић Сава - Преузми
 211. ЛУ, Марија Петронијевић - Преузми
 212. ЛУ, "Фригојуниор" - Преузми
 213. ЛУ, тзр "Мерица" - Преузми
 214. ЛУ; "Сим транс" - Преузми
 215. Закључак ЈКП "Наш Дом" - Преузми
 216. Потврда, Танасковић Мирослав - Преузми
 217. Потврда, Чубрак Тодор - Преузми
 218. Потврда, Бојовић Драган, Милена - Преузми
 219. Решење, општина Пожега - Преузми
 220. Закључак, Републичка дирекција за робне резерве - Преузми
 221. Решење, општина Пожега - Преузми
 222. ЛУ, Ковачевић Светлана - Преузми
 223. Решење, Симеуновић Слободан - Преузми
 224. ЛУ, Ковачевић Светлана - Преузми
 225. Решење, Црнковић Горан, Ивана - Преузми
 226. Решење, Штуловић Радован, Мира - Преузми
 227. Решење, Николић Раденко - Преузми
 228. Решење, Петровић Добривоје - Преузми
 229. ЛУ, Светлана Ковачевић - Преузми
 230. ЛУ, Варничић Милијана - Преузми
 231. Закључак, "Ира надоградња" - Преузми
 232. ЛУ, Јован Илић - Преузми
 233. ЛУ, "Гинко" - Преузми
 234. Решење, Стефановић Мариела - Преузми
 235. ЛУ, "Стефан Ариље" - Преузми
 236. ЛУ, "Бетон ин" - Преузми
 237. ЛУ, "Путник" - Преузми
 238. ЛУ, Игор Стојчић - Преузми
 239. ЛУ, "Лава Системи" - Преузми
 240. Решење, Маркићевић Сава - Преузми
 241. Решење, Симеуновић Слободан - Преузми
 242. Решење, Недељковић Паун - Преузми
 243. Решење, Николић Младенка - Преузми
 244. Потврда, пољ. школа "Љубо Мићић" - Преузми
 245. Решење, Чубрак Тодор - Преузми
 246. Решење, Танасковић Мирослав - Преузми
 247. Решење, Бојовић Драган и Милена - Преузми
 248. Решење, "Про-инжењер"  - Преузми
 249. Грађ. дозвола, Токовић Милојица - Преузми
 250. Маркићевић Сава - Преузми
 251. ЛУ, М. Кречковић - Преузми
 252. ЛУ, СиГас - Преузми
 253. ЛУ, Милија Мијаиловић - Преузми
 254. Грађ. дозвола, Анеј Миланко - Преузми
 255. Решење, Симеуновић Слободан - Преузми
 256. Решење, Чубрак Тодор - Преузми
 257. Решење, општина Пожега - Преузми
 258. Решење, Томић Саша - Преузми
 259. Потврда, општина Пожега - Преузми
 260. Решење, Недељковић Паун - Преузми
 261. Употребна дозвола, Соколовић Гордана - Преузми
 262. Решење, "ЛМС" - Преузми
 263. Употребна дозвола, Милосављевић Милијан - Преузми
 264. Решење, "Графос" - Преузми
 265. Употребна дозвола, Смиљанић Мирослав - Преузми
 266. Решење, "ЕПС" - Преузми
 267. Решење, Токовић Милојица - Преузми
 268. Решење, Смиљанић Мирослав - Преузми 
 269. ЛУ, Илић Драган - Преузми
 270. ЛУ, Општина Пожега - Преузми
 271. Решење, Дабић Мирко - Преузми
 272. Закључак, Комленовић Владимир - Преузми
 273. Решење, Кршљак Боривоје - Преузми
 274. Решење, Ђоковић Горан - Преузми
 275. Решење, Томић Тодор - Преузми
 276. ЛУ, Општина Пожега - Преузми
 277. Решење, Зарић Марко - Преузми
 278. ЛУ, "Сим транс логистик" - Преузми
 279. Решење, Токовић Милојица - Преузми
 280. Решење, Општина Пожега - Преузми
 281. Потврда, Општина Пожега - Преузми
 282. Употребна дозвола, Јелисавчић Љиљана - Преузми
 283. Решење, Општина Пожега - Преузми
 284. Решење, Ђоковић Горан - Преузми
 285. Решење, Томић Тодор - Преузми
 286. Решење, Марјановић Александар - Преузми
 287. Негативни ЛУ, Славиша Јовић - Преузми
 288. Милосав Ршумовић - Преузми
 289. Решење, Боловић Предраг - Преузми
 290. Решење, Јелисавчић Љиљана - Преузми
 291. ЛУ, Марко Зарић - Преузми
 292. Употребна дозвола, Бабић Андрија - Преузми
 293. Грађ. дозвола, Поповић Славко - Преузми
 294. Грађ. дозвола, Сретић Милан - Преузми
 295. Решење, Ђоковић Горан - Преузми
 296. ЛУ, Посркача Немања - Преузми
 297. Закључак, Комленовић Владимир - Преузми
 298. Закључак, "Мерица" - Преузми
 299. Решење, Ђоковић Горан - Преузми
 300. Грађ. дозвола, "Гинко" - Преузми
 301. Решење, "Графос" - Преузми
 302. Решење, Ивановић Небојша - Преузми
 303. Решење, Марјановић Александар - Преузми
 304. Закључак, "СИМ Транс" - Преузми
 305. ЛУ, "ЛМС" доо - Преузми
 306. Потврда, Томић Данило - Преузми
 307. Потврда, Михаило Росић - Преузми
 308. Потврда, Милосављевић Милијан - Преузми
 309. Закључак, "МЦС-Систем" - Преузми
 310. ЛУ, "Графос" - Преузми
 311. Закључак "Стефан" - Преузми
 312. ЛУ, "Гинко" - Преузми
 313. Закључак, Јован Илић - Преузми
 314. ЛУ, Токовић Милојица - Преузми
 315. ЛУ, "Гимназија" - Преузми
 316. Употребна дозвола, Видаковић Драгана - Преузми
 317. Грађ. дозвола, Томић Данило - Преузми
 318. Грађ. дозвола, Росић Михајло - Преузми
 319. Закључак, Боловић Предраг - Преузми
 320. Употребна дозвола, Богићевић Бранко - Преузми
 321. Потврда, Јанковић Александар - Преузми
 322. Решење, ЕПС - Преузми
 323. Решење, Црнковић Горан и Ивана - Преузми
 324. ЛУ, Синиша Радојичић - Преузми
 325. Решење, Сретић Милан - Преузми
 326. Употребна дозвола, Љубичић Гордана и Светомир - Преузми
 327. Потврда, Василић Милан - Преузми
 328. Потврда, Стевановић Давор - Преузми
 329. Потврда, "Пољопромет" - Преузми
 330. ЛУ, Мирко Дабић - Преузми
 331. ЛУ, А. Арсовић - Преузми
 332. Потврда, Томић Тодор - Преузми
 333. Закључак, Токовић Милојица - Преузми
 334. Решење, Црнковић Горан - Преузми
 335. Закључак, "Стефан" доо - Преузми
 336. Решење, Росић Михајло - Преузми
 337. Решење, "Пољопромет" - Преузми
 338. Грађ. дозвола, Маћић Славка - Преузми
 339. Грађ. дозвола,  Јанковић Александар - Преузми
 340. ЛУ, Марјановић Александар - Преузми
 341. Употребна дозвола, Милићевић Зорица - Преузми
 342. Потврда, ЕПС - Преузми
 343. Потврда, БМН "Малинас" - Преузми
 344. ЛУ, Д. Петровић - Преузми
 345. Решење, Јевђић Слободан - Преузми
 346. ЛУ, Смиљанић Миле - Преузми
 347. Решење, Општина Пожега - Преузми
 348. Решење, БМН Малинас - Преузми
 349. Решење, Томић Данило - Преузми
 350. Решење, Стевановић Давор - Преузми
 351. Решење, Томић Тодор - Преузми
 352. Решење, "Пољопромет" - Преузми
 353. Закључак, тзр "Мерица" - Преузми
 354. Решење, "БМН Малинас" - Преузми
 355. Решење, Рачанин Симо - Преузми
 356. Решење, Маћић Славка - Преузми
 357. ЛУ, Милан Чворовић - Преузми
 358. Закључак, Гимназија "Свети Сава" - Преузми
 359. Потврда, Цицовић Милан - Преузми
 360. Решење, Јанковић Александар - Преузми
 361. Решење, Општина Пожега - Преузми
 362. Решење, Томић Тодор - Преузми
 363. Решење, Љубичић Гордана, Светомир - Преузми
 364. ЛУ, ЕПС - Преузми
 365. ЛУ, М. Крсмановић - Преузми
 366. Употребна дозвола, Ђокић Дејан - Преузми
 367. Употребна дозвола, Давидовић Слађана - Преузми
 368. Решење, Краговић Милун - Преузми
 369. Потврдa, "Панпласт" - Преузми
 370. ЛУ, М. Росић - Преузми
 371. ЛУ, Д. Томић - Преузми
 372. ЛУ, Зимоњић Марко - Преузми
 373. Закључак, Александар Марјановић - Преузми
 374. Закључак, Токовић Милојица - Преузми
 375. Закључак, Ристановић Наталија - Преузми
 376. Закључак, Боловић - Преузми
 377. ЛУ, Саша Томић - Преузми
 378. Решење, "Гинко" - Преузми
 379. Решење, Јевђић Слободан - Преузми
 380. Решење, "ЕПС" - Преузми
 381. ЛУ, Славко Поповић - Преузми
 382. Употребна дозвола, "Сигас" - Преузми
 383. Потврда, Дрндаревић Татјана - Преузми
 384. Решење, Милосављевић Милијан - Преузми
 385. Решење, Спировски Владе - Преузми
 386. ЛУ, Г. Црнковић - Преузми
 387. Закључак, Мирко Дабић - Преузми
 388. Грађ. дозвола, Ђорђевић Јасмина - Преузми
 389. Употребна дозвола, Станковић Јелена, Страхиња - Преузми
 390. Грађ. дозвола, Цицовић Милан - Преузми
 391. Употребна дозвола, Ракић Слађана - Преузми
 392. Потврда, Сретеновић Славољуб - Преузми
 393. ЛУ, С. Рачанин - Преузми
 394. ЛУ, МЗ Засеље - Преузми
 395. Решење, Општина Пожега - Преузми
 396. Потврда, "Дрим" - Преузми
 397. Потврда, "Инмолд" - Преузми
 398. Решење, Цицовић Милан - Преузми
 399. Решење, Милосављевић Милијан - Преузми
 400. Решење, Спировски Владе - Преузми
 401. Решење, Смиљанић Мирослав - Преузми
 402. ЛУ, Томић Тодор - Преузми
 403. Решење, Општина Пожега - Преузми
 404. ЛУ, "Техничка школа" Пожега - Преузми
 405. ЛУ, Цицовић Милан - Преузми
 406. Решење, Дрндаревић Татјана - Преузми
 407. Решење, "Инмолд" - Преузми
 408. ЛУ, Цицовић Милан - Преузми
 409. ЛУ, Варничић Милијана - Преузми
 410. Употребна дозвола, "Гинко" - Преузми
 411. Закључак, Токовић Милојица - Преузми
 412. Закључак, Д. Петровић - Преузми
 413. ЛУ, Савић Илија - Преузми
 414. ЛУ, Јевђић Слободан - Преузми
 415. ЛУ, Маћић Славко - Преузми
 416. Решење, "Дрим" - Преузми
 417. Решење, Ђокић Дејан - Преузми
 418. ЛУ, "Графос" - Преузми
 419. Решење о измени грађ. дозволе, Видаковић Драгана - Преузми
 420. Потврда, Новитовић Снежана - Преузми
 421. Потврда, "BMF Company" - Преузми
 422. Потврда, Наумовић Зоран - Преузми
 423. Употребна дозвола, "СиГас" - Преузми
 424. ЛУ, З. Мијаиловић - Преузми
 425. ЛУ, Цицовић Милан - Преузми
 426. Решење о измени ЛУ; Маслаћ Милован - Преузми
 427. ЛУ, Цицовић Милан - Преузми
 428. Закључак, Републичка дирекција за робне резерве - Преузми
 429. Закључак, "ИРА Надоградња" - Преузми
 430. ЛУ, "ИРА Надоградња" - Преузми
 431. Закључак, "Фриго Јуниор" доо - Преузми
 432. ЛУ, Ивана Арежина - Преузми
 433. Нацрт ЛУ, Зоран Илић - Преузми
 434. ЛУ, Дејан Мркић - Преузми
 435. Закључак, Варагић Милица - Преузми
 436. ЛУ, Мирко Дабић - Преузми
 437. Решење, Поповић Славко - Преузми
 438. Потврда, "ЕПС" - Преузми
 439. Грађ. дозвола, Сретеновић Славољуб - Преузми
 440. Решење, Ђоковић Горан - Преузми
 441. ЛУ, А. Табаковић - Преузми
 442. ЛУ, Немања Петрић - Преузми
 443. Закључак, Ј. Илић - Преузми
 444. Решење, "БМФ Компани" - Преузми
 445. Решење, "Панпласт" - Преузми
 446. ЛУ, "Инмолд пласт" доо - Преузми
 447. Потврда, сзтр "Бађо" - Преузми
 448. Закључак, Милосав Ршумовић - Преузми
 449. Употребна дозвола, Марић, Драшковић, Радивојевић - Преузми
 450. Закључак, А. Табаковић - Преузми
 451. Решење, "СиГас" - Преузми
 452. ЛУ, Александар Јанковић - Преузми
 453. Решење, Општина Пожега Културни центар - Преузми
 454. Решење, Николић Милован - Преузми
 455. Потврда, Крнета Срђан - Преузми
 456. Употребна дозвола, Дрндаревић Бранислав - Преузми
 457. Грађ. дозвола, Стевановић Мирослав - Преузми
 458. Грађ. дозвола, Стефановић Србољуб и Александар - Преузми
 459. Грађ. дозвола - Арежина Ивана - Преузми
 460. Потврда, Радојевић Бранко - Преузми
 461. ЛУ, МЗ "Пријановићи" - Преузми
 462. Решење, "Пољопромет" - Преузми
 463. Решење, "Дрим" - Преузми
 464. Закључак, Варагић Милица - Преузми
 465. ЛУ, "MCClaren" - Преузми
 466. ЛУ, "BMF Company" - Преузми
 467. ЛУ, "ПанПласт" - Преузми
 468. Употребна дозвола, Продановић Анђелија - Преузми
 469. ЛУ, С. Сретеновић - Преузми
 470. Решење, Стефановић Александар, Стефановић Србољуб - Преузми
 471. Закључак, М. Росић - Преузми
 472. Закључак, Ј. Илић - Преузми
 473. Решења, Арежина Ивана - Преузми
 474. Употребна дозвола, Тошић Петар, Радосављевић Слободан - Преузми
 475. Потврда, Тошић Петар, Радосављевић Слободан - Преузми
 476. ЛУ, А. Стефановић - Преузми
 477. ЛУ, Техничка школа Пожега - Преузми
 478. Употребна дозвола, Јокић Зора - Преузми
 479. Употребна дозвола, Живковић Гордана - Преузми
 480. Употребна дозвола, Стевановић Борко - Преузми
 481. Употребна дозвола, "Дестилерија Мајдан" - Преузми
 482. Потврда,  "Дуел СД" - Преузми
 483. Употребна дозвола, Марковић Милован - Преузми
 484. Закључак, Николић Милован - Преузми
 485. Употребна дозвола, Ивановић Ненад - Преузми
 486. Потврда, "СиГас" - Преузми
 487. Грађ. дозвола, "Бађо" - Преузми
 488. Решење, Тошић Петар, Радосављевић Слободан - Преузми
 489. Решење, ОШ "Петар Лековић" - Преузми
 490. Потврда, "СиГас" - Преузми
 491. Решење, Чубрак Тодор - Преузми
 492. Решење, "Дуел СД" - Преузми
 493. Употребна дозвола, Цвијовић Војислав - Преузми
 494. Решење, Лазаревић Ратомир - Преузми
 495. Потврда, Ивановић Ненад - Преузми
 496. Решење, Николић Саша - Преузми
 497. Измена грађ. дозволе, Живковић Гордана - Преузми
 498. Употребна дозвола, Штуловић Милан, Аћимовић Анђелија - Преузми
 499. Решење, Ивановић Ненад - Преузми
 500. Употребна дозвола, Мићовић Петко - Преузми
 501. Решење, Тошић Петар, Радосављевић Слободан - Преузми
 502. Употребна дозвола, Стевановић Филип - Преузми
 503. Грађ. дозвола, Наумовић Зоран - Преузми
 504. Измена грађ. дозволе, Апотека "Тилиа" - Преузми
 505. Потврда, Аћимовић Анђелија, Штуловић Милан - Преузми
 506. Потврда, Мићовић Петко - Преузми
 507. Решење, Живковић Гордана - Преузми
 508. Потврда, Стефановић Миленко - Преузми

Издата акта у обједињеној процедури 2020. година

 1. Употребна дозвола, Мијаиловић Предраг - Преузми
 2. Употребна дозвола, Мијаиловић Предраг - Преузми
 3. Решење, "СиГас" - Преузми
 4. Решење, "СиГас" - Преузми
 5. Употребна дозвола, Савић Горан - Преузми
 6. Употребна дозвола, Стевановић Давор - Преузми
 7. Решење, Новитовић Снежана - Преузми
 8. Употребна дозвола, Николић Радан - Преузми
 9. Грађ. дозвола, ФК "Слога" - Преузми
 10. Потврда, Продановић Анђелија - Преузми
 11. Употребна дозвола, Видаковић Драгана - Преузми
 12. Решење, Мићовић Петко - Преузми
 13. ЛУ, "Техничка школа" - Преузми
 14. Потврда, Мијаиловић Предраг - Преузми
 15. Потврда, Мијаиловић Предраг - Преузми
 16. Решење, Стефановић Миленко - Преузми
 17. Решење, "Инмолд" - Преузми
 18. Решење, "Тилиа" - Преузми
 19. Употребна дозвола, Дабић Биљана, Мирко - Преузми
 20. Решење, Штуловић Милан, Аћимовић Анђелија - Преузми
 21. Локацијски услови, "ЕПС" - Преузми
 22. Употребна дозвола, Републичка дирекција за робне резерве - Преузми
 23. Решење, Продановић Анђелија - Преузми
 24. Локацијски услови, "СиГас" - Преузми
 25. Локацијски услови, "СиГас" - Преузми
 26. Употребна дозвола, Тамбурић Милутин - Преузми
 27. Решење, "ЕПС" - Преузми
 28. Решење, Мијаиловић Предраг - Преузми
 29. Решење, Мијаиловић Предраг - Преузми
 30. Решење, Милосављевић Милијан - Преузми
 31. Употребна дозвола, Мандић Славица - Преузми
 32. Употребна дозвола, Општина Пожега - Преузми
 33. Грађ. дозвола, Продановић Анђелија - Преузми
 34. Потврда, "Ира Надоградња" - Преузми
 35. Решење, "Тилиа" - Преузми
 36. Потврда, Николић Радан - Преузми
 37. Потврда, Видаковић Драгана - Преузми
 38. Потврда, Тамбурић Милутин - Преузми
 39. Решење, Републичка дирекција за робне резерве - Преузми
 40. Употребна дозвола, Драшкић Марко - Преузми
 41. Потврда, Мијаиловић Зоран - Преузми
 42. Решење, Дабић Биљана и Мирко - Преузми
 43. Решење, Наумовић Зоран - Преузми
 44. Решење, Новитовић Снежана - Преузми
 45. ЛУ, Славица Дабић - Преузми
 46. Потврда, Драшкић Марко - Преузми
 47. Решење, Сретеновић Славољуб - Преузми
 48. Решење, Николић Радан - Преузми
 49. Решење, Видаковић Драгана - Преузми
 50. Решење, Тамбурић Милутин - Преузми
 51. Потврда, Савић Горан - Преузми
 52. Грађ. дозвола, "ИРА Надоградња", Ђокић Зоран - Преузми
 53. Потврда, Марковић Милован - Преузми
 54. Решење, Савић Горан - Преузми
 55. Употребна дозвола, Матијашевић Драган - Преузми
 56. Употребна дозвола, Вучићевић Момо - Преузми
 57. Грађ. дозвола, Новаковић Милан - Преузми
 58. Употребна дозвола, Мијаиловић Предраг - Преузми
 59. Решење, Драшкић Марко - Преузми
 60. Употребна дозвола, Боловић Предраг - Преузми
 61. Употребна дозвола, Суботић, Антовић, Новаковић - Преузми
 62. Решење, Марковић Милован - Преузми
 63. Решење, Вучићевић Момо - Преузми
 64. Употребна дозвола, "Вис Фриго" - Преузми
 65. Потврда, Стевановић Борко - Преузми
 66. Потврда, Дабић Биљана - Преузми
 67. Локацијски услови, Милан Сретић - Преузми
 68. Локацијски услови, "Бађо" - Преузми
 69. Решење, Новаковић Милан - Преузми
 70. Потврда, Стевановић Борко - Преузми
 71. Решење, Матијашевић Драган - Преузми
 72. Грађевинска дозвола, Стевановић Борко - Преузми
 73. Потврда, Вучићевић Момо - Преузми
 74. Закључак, Стефановић - Преузми
 75. Решење, Продановић Анђелија - Преузми
 76. Употребна дозвола, Подрашчић Зоран - Преузми
 77. Закључак, "BMF Company" - Преузми
 78. Потврда, Ђоковић Горан - Преузми
 79. Употребна дозвола, Суботић, Антовић, Новаковић - Преузми
 80. Употребна дозвола, Јордовић-Младеновић Наталија - Преузми
 81. Локацијски услови, "Слога" - Преузми
 82. Локацијски услови, Општина Пожега - Преузми
 83. Употребна дозвола, Мићовић Данијела - Преузми
 84. Решење, Суботић, Антовић, Новаковић - Преузми
 85. Решење, Стевановић Борко - Преузми
 86. Потврда, Суботић, Антовић, Новаковић - Преузми
 87. Решење, Дабић Биљана и Мирко - Преузми
 88. Употребна дозвола, Ћалдовић Радомир - Преузми
 89. Локацијски услови, Славко Поповић - Преузми
 90. Решење, Стевановић Горица - Преузми
 91. Потврда, Мијаиловић Предраг - Преузми
 92. Решење, Стевановић Борко - Преузми
 93. Потврда, Гојгић Радослав - Преузми
 94. Потврда, Мићовић Данијела - Преузми
 95. Потврда, Матијашевић Драган - Преузми
 96. Потврда, Аћимовић Петроније - Преузми
 97. Потврда, "China communications" - Преузми
 98. Закључак, С. Рачанин - Преузми
 99. Решење, Ћалдовић Радомир - Преузми
 100. Локацијски услови, "Тилиа" - Преузми
 101. Потврда, Стамбена заједница Устаничка - Преузми
 102. Потврда, "Вест ин" - Преузми
 103. Решење, Стамбена заједница Устаничка - Преузми
 104. Решење, Вучићевић Томо - Преузми
 105. Локацијски услови, Саша Томић - Преузми
 106. Употребна дозвола, "Вест ин" - Преузми
 107. Решење, Суботић, Антовић, Новаковић - Преузми
 108. Употребна дозвола, Илић Мићун - Преузми
 109. Потврда, Јеремић Јордан - Преузми
 110. Решење, Гојгић Радослав - Преузми
 111. Решење, Мијаиловић Предраг - Преузми
 112. Грађ. дозвола, "Вест ин" - Преузми
 113. Употребна дозвола, "Хотел Пожега" - Преузми
 114. Локацијски услови, Р. Митровић - Преузми
 115. Потврда, Подрашчић Зоран - Преузми
 116. Потврда, Боловић Предраг - Преузми
 117. Локацијски услови, М. Божић - Преузми
 118. Решење, Стевановић Борко - Преузми
 119. Решење, Вучићевић Момо - Преузми
 120. Решење, Матијашевић Драган - Преузми
 121. Решење, Мићовић Данијела - Преузми
 122. Измена грађ. дозволе, Јовичић Саша, Јовичић Сандра - Преузми
 123. Решење, Стевановић Борко - Преузми
 124. Решење, Јеремић Јордан - Преузми
 125. Решење, "Хотел Пожега" - Преузми
 126. Решење, Петровић Дејан - Преузми
 127. Решење, Стамбена заједница Устаничка - Преузми
 128. Решење, Весовић Мирослав - Преузми
 129. Решење, "БМФ Компани" - Преузми
 130. Решење, "ЕПС" - Преузми
 131. Решење, Гојгић Радослав - Преузми
 132. Решење, Боловић Предраг - Преузми
 133. Решење, Подрашчић Зоран - Преузми
 134. Локацијски услови, Р. Митровић - Преузми
 135. Потврда, Илић Мићун - Преузми
 136. Локацијски услови, Зоран Наумовић - Преузми
 137. Потврда, "ЕПС" - Преузми
 138. Потврда, "Вест-ин" - Преузми
 139. Потврда, "ЕПС" - Преузми
 140. Потврда, Стевановић Давор - Преузми
 141. Решење, Илић Мићун - Преузми
 142. Потврда, "Вис фриго" - Преузми
 143. Локацијски услови, Р. Гојгић - Преузми
 144. Решење, "Вест ин" - Преузми
 145. Прив. грађ. дозв. "China communications" - Преузми
 146. Решење, Стевановић Давор - Преузми
 147. Решење, Аћимовић Петроније - Преузми
 148. Решење, "ЕПС" - Преузми
 149. Решење о измени локацијских услова, Маслаћ Милован - Преузми
 150. Локацијски услови, С. Вуколић - Преузми
 151. Потврда за пријаву радова "Хотел Пожега" - Преузми
 152. Решење, Илић Мићун - Преузми
 153. Локацијски услови, Мирослав Стевановић - Преузми
 154. Локацијски услови "Ира Надоградња" - Преузми
 155. Локацијски услови, Милун Краговић - Преузми
 156. Грађевинска дозвола, "Вис Фриго" - Преузми
 157. Решење, Сретеновић Славољуб - Преузми
 158. Употребна дозвола, Ратковић Миломирка - Преузми
 159. Употребна дозвола, Недић Бранко, Недић Славка - Преузми
 160. Решење, "China Communications" - Преузми
 161. Решење, Весовић Мирослав - Преузми
 162. Потврда, "СиГас" - Преузми
 163. Потврда, "СиГас" - Преузми
 164. Решење, Радоичић Мирослав - Преузми
 165. Грађевинска дозвола, Крџић Војин - Преузми
 166. Употребна дозвола, Петровић Невенка - Преузми
 167. Локацијски услови, "Потенс-Перфорација" - Преузми
 168. Решење, ЕПС, далековод - Преузми
 169. Решење. ЕПС, подземни кабл - Преузми
 170. Решење, Недић Славко - Преузми
 171. Решење, Аћимовић Петроније - Преузми
 172. Локацијски услови, М. Обрадовић - Преузми
 173. Потврда за пријаву радова, Савић Данка - Преузми
 174. Решење, Јеремић Јордан - Преузми
 175. Локацијски услови, Р. Ђокић - Преузми
 176. Локацијски услови, Јанковић Александар - Преузми
 177. Решење, Ђоковић Горан - Преузми
 178. Решење, Стевановић Борко - Преузми
 179. Решење, Мићић Ратко - Преузми
 180. Решење, Р. Штуловић - Преузми
 181. Потврда за пријаву радова, Фундук Радко - Преузми
 182. Решење, Чворовић Милан - Преузми
 183. Грађ. дозвола, Савић Данка - Преузми
 184. Решење, Крџић Војин - Преузми
 185. Решење, "Р. Митровић" - Преузми
 186. Решење, Општина Пожега - Преузми
 187. Решење, Ђоковић Горан - Преузми
 188. Решење, "Вест ин" - Преузми
 189. Закључак о одбацивању, Зоран Наумовић - Преузми
 190. Решење, "Мастер фрутс" - Преузми
 191. Решење, "Панпласт" - Преузми
 192. Закључак о одбацивању, Мирослав Стевановић - Преузми
 193. Потврда за пријаву радова, "ЕПС" - Преузми
 194. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега - Преузми
 195. Закључак - "ИРА Надоградња" - Преузми
 196. Употребна дозвола, Голубовић Душица, Ивановић Милош - Преузми
 197. Закључак, Милун Краговић - Преузми
 198. Локацијски услови, Горан Ђоковић - Преузми
 199. Решење, Крнета Срђан - Преузми
 200. Употребна дозвола, Јеремић Драган - Преузми
 201. Решење, "Дрндаревић Дарко" - Преузми
 202. Грађ. дозвола, "Рамакс" - Преузми
 203. Решење, Крнета Срђан - Преузми
 204. Решење, "Сигас" - Преузми
 205. Употребна дозвола, Михаиловић Наташа, Крџић Војин - Преузми
 206. Решење, "ЕПС" - Преузми
 207. Потврда, Декић Ивица - Преузми
 208. Потврда, Стефановић Мирослав - Преузми
 209. Локацијски услови, С. Крнета - Преузми
 210. Локацијски услови, "Рамакс" - Преузми
 211. Решење, Стефановић Мирослав - Преузми
 212. Решење, Гојгић Радослав - Преузми
 213. Решење, "Хотел Пожега" - Преузми
 214. Локацијски услови, "Си Гас" - Преузми
 215. Решење, Општина Пожега, цевовод - Преузми
 216. Решење, Земљорадничка задруга "Морава" - Преузми
 217. Употребна дозвола, Перуничић Микан - Преузми
 218. Решење, Михаиловић Наташа, Крџић Војин - Преузми
 219. Решење, Перуничић Микан - Преузми
 220. ЛУ, МБТС, Камп Прилипац - Преузми
 221. Потврда за пријаву радова, Војин Крџић - Преузми
 222. Решење, Мерица - Преузми
 223. Решење, Општина Пожега, реконструкција дела улица Н. Пашића - Преузми
 224. Закључак, Гимназија "Свети Сава" - Преузми
 225. Употребна дозвола, СЗР "Зеро корд" - Преузми
 226. Употребна дозвола, Шојић Никола - Преузми
 227. Употребна дозвола, Пољ. школа "Љубо Мићић" - Преузми
 228. Решење, Крџић Војин - Преузми
 229. Грађ. дозвола, Декић Ивица - Преузми
 230. Решење, Стефановић Мирослав - Преузми
 231. Употребна дозвола, "Будимка" - Преузми
 232. Локацијски услови, Милун Краговић - Преузми
 233. Употребна дозвола, Бербатовић Душица, Крстић Душан, "West In" - Преузми
 234. Употребна дозвола, ЈКП "Наш Дом" - Преузми
 235. Решење, "ЕПС" - Преузми
 236. Локацијски услови, Суботић - Преузми
 237. Локацијски услови, Дејан Петровић - Преузми
 238. Локацијски услови "ЕПС" -  "Рубин" - Преузми
 239. Закључак о одбацивању, "Технотим 032" - Преузми
 240. Закључак о одбацивању, "MCLAREN" - Преузми
 241. Локацијски услови, "Тим-Коп" д.о.о. - Преузми
 242. Локацијски услови, Данка Савић - Преузми
 243. Локацијски услови, Коларевић Ранко - Преузми
 244. Локацијски услови, Милица Варагић - Преузми
 245. Локацијски услови, Маслаћ - Преузми
 246. Решење, Општина Пожега - Преузми
 247. Локацијски услови, В. Крџић - Преузми
 248. Локацијски услови, М. Јованић- Преузми
 249. Решење, Општина Пожега - Преузми
 250. Локацијски услови, "MCLAREN" - Преузми
 251. Решење, Општина Пожега, уређење и реконструкција саобраћајнице - Преузми
 252. Решење, Михаиловић Наташа, Крџић Војин - Преузми
 253. Закључак о одбацивању, "Технотим 032" - Преузми
 254. Решење, Вуколић Срећко - Преузми
 255. Грађевинска дозвола, Дејан Петровић - Преузми
 256. Потврда за пријаву радова, "ЕПС" - Преузми
 257. Решење, Бербатовић Душица, Крстић Душан - Преузми
 258. Потврда за пријаву радова, "Будимка" - Преузми
 259. Закључак о одбацивању, "Јелен До" - Преузми
 260. Локацијски услови, Маслаћ Милован - Преузми
 261. Негативни локацијски услови, "Crops&Partners" - Преузми
 262. Закључак о одбацивању, Анђелија Продановић - Преузми
 263. Локацијски услови, измена, "Потенс" - Преузми
 264. Локацијски услови, "Рамакс" - Преузми
 265. Локацијски услови, ЕПС - С. Вуколић - Преузми
 266. Решење, исправка, Маћић Славка - Преузми
 267. Потврда за пријаву радова, "Будимка" - Преузми
 268. Решење, "Будимка" - Преузми
 269. Решење, Општина Пожега, расвета Рупељево и Роге - Преузми
 270. Решење, ЈКП "Наш Дом" - Преузми
 271. Употребна дозвола, Радосављевић Ђорђе - Преузми
 272. Грађевинска дозвола, Митровић Раде - Преузми
 273. Измена грађевинске дозволе, Суботић, Антовић, Новаковић - Преузми
 274. Закључак о одбацивању, Биља Филиповић - Преузми
 275. Решење, "Рамакс" - Преузми
 276. Решење, "Будимка" - Преузми
 277. Решење, "Будимка" - Преузми
 278. Решење, "ЕПС" - Преузми
 279. Употребна дозвола, Вуколић Срећко - Преузми
 280. Решење, Аћимовић Петроније - Преузми
 281. Решење, "ЕПС" - Преузми
 282. Решење, "Будимка" - Преузми
 283. Потврда за пријаву радова, Остојић Миленко - Преузми
 284. Локацијски услови, Зоран Васовић - Преузми
 285. Потврда, "ЕПС" - кабл вод Пожега 112 - Преузми
 286. Потврда, "ЕПС "- кабл вод Пријановићи 111 - Преузми
 287. Потврда, "ЕПС" - кабл вод Расна 109 - Преузми
 288. Потврда, "ЕПС" - кабл вод Пожега 110 - Преузми
 289. Закључак, "ЕПС" - М. Село - Преузми
 290. Решење, Петровић Дејан - Преузми
 291. Закључак, "Р. Митровић" - Преузми
 292. Решење, Вуколић Срећко - Преузми
 293. Решење, Остојић Миленко - Преузми
 294. Локацијски услови, М. Остојић - Преузми
 295. Употребна дозвола, Јевтовић Александар - Преузми
 296. Решење, Бошковић Саша и Миливоје - Преузми
 297. Грађевинска дозвола, Коларевић Андрија - Преузми
 298. Решење, Гојгић Радослав - Преузми
 299. Потврда за пријаву радова, Стевановић Горица - Преузми
 300. Локацијски услови, Дејан Петровић - Преузми
 301. Локацијски услови, Ратомир Лазаревић - Преузми
 302. Решење, Ковачевић Милојко - Преузми
 303. Измена грађ. дозволе, Радојевић Бранко - Преузми
 304. Измена грађ. дозволе, "Апотека Тилиа" - Преузми
 305. Решење, Јевтовић Александар - Преузми
 306. Решење, "СиГас" - Преузми
 307. Потврда, Жунић Владан - Преузми
 308. Локацијски услови, "СиГас" - Преузми
 309. Решење, В. Крџић - Преузми
 310. Решење, Радојевић Бранко - Преузми
 311. Закључак, "Гинко" - Преузми
 312. Локацијски услови, Раде Митровић - Преузми
 313. Закључак, Дејан Петровић - Преузми
 314. Закључак, "ИРА" - Преузми
 315. Закључак о одбацивању, Суботић - Преузми
 316. Закључак о одбацивању, Милован Јованић - Преузми
 317. Решење, В, Крџић - Преузми
 318. Закључак, Општина Пожега, приступ 3. реон - Преузми
 319. Локацијски услови, Општина Пожега, јавна расвета Диковићи-Рупељево-Роге - Преузми
 320. Локацијски услови, СЗ В. Мишића 10 - Преузми
 321. Измена грађевинске дозволе, Апотека Тилиа - Преузми
 322. Закључак о одбацивању, Зоран Васовић - Преузми
 323. Решење, Стамбена заједница - Преузми
 324. Потврда правоснажности, "Развојна агенција" Пожега - Преузми
 325. Закључак о одбацивању, Ратомир Лазаревић - Преузми
 326. Потврда за пријаву радова, Републичка дирекција за робне резерве - Преузми
 327. Потврда за пријаву радова, Митровић Горан - Преузми
 328. Решење, Апотека Тилиа - Преузми
 329. Решење, Општина Пожега - Преузми
 330. Локацијски услови, Ивица Декић - Преузми
 331. Локацијски услови, Анђелија Продановић - Преузми
 332. Решење, Сигас - Преузми
 333. Решење Републичке дирекције за робне резерве, трансформаторска станица - Преузми
 334. Потврда за пријаву радова, Вуколић Срећко - Преузми
 335. Употребна дозвола, Савић Горан - Преузми
 336. Измена грађ. дозволе, општина Пожега - Преузми
 337. Локацијски услови, Бранко Радојевић - Преузми
 338. Потврда, ЕПС - Преузми
 339. Потврда за пријаву радова, Неагић Драган - Преузми
 340. Локацијски услови, Општина, јавна расвета Рупељево - Преузми
 341. Употребна дозвола, Николић Петко - Преузми
 342. Употребна дозвола, Стевановић Давор - Преузми
 343. Решење, Крџић Војин - Преузми
 344. Јаковљевић Мишко - Преузми
 345. Решење, "ЕПС" - Преузми
 346. Локацијски услови, ЈП "Развојна агенција" - Преузми
 347. Решење, "ЕПС" - Преузми
 348. Употребна дозвола, Лучић Тодор - Преузми
 349. Решење, "MCS Sistem" - Преузми
 350. Употребна дозвола, Брадоњић Милета - Преузми
 351. Решење, Лучић Тодор - Преузми
 352. Решење, Јаковљевић Мишко - Преузми
 353. Грађевинска дозвола, "Наши Воћари" - Преузми
 354. Употребна дозвола, Општина Пожега - Преузми
 355. Локацијски услови, "ЕПС" М. Село - Преузми

Издата акта у обједињеној процедури
2019. година

 1. Решење, "MCS Sistem" - Преузми
 2. Грађевинска дозвола, Срећко Вуколић - Преузми
 3. Потврда за пријаву радова, "Потенс" - Преузми
 4. Локацијски услови, "ЕПС-Гинко" - Преузми
 5. Решење, Митровић Горан - Преузми
 6. Потврда, Давидовић Слађана - Преузми
 7. Потврда, Брадоњић Милета - Преузми
 8. Употребна дозвола, "Бумикс" - Преузми
 9. Употребна дозвола, Стевановић Борко - Преузми
 10. Употребна дозвола, Танасковић Радојко - Преузми
 11. Употребна дозвола, Јеремић Јордан - Преузми
 12. Измена грађевинске дозволе, Стевановић Давор - Преузми
 13. Решење, Николић Петко - Преузми
 14. Локацијски услови, С. Вуколић - Преузми
 15. Решење, Брадоњић Милета - Преузми
 16. Употребна дозвола, BMF Company - Преузми
 17. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега - Преузми
 18. Употребна дозвола, Драмићанин Зоран - Преузми
 19. Употребна дозвола, Петровић Божана - Преузми
 20. Употребна дозвола, Ратко Мићић - Преузми
 21. Решење о одбацивању, Стојановић Марија - Преузми
 22. Потврда за пријаву радова, Видаковић Драгана - Преузми
 23. Употребна дозвола, Бошковић Саша и Миливоје - Преузми
 24. Грађевинска дозвола, Давидовић Слађана - Преузми
 25. Решење, "Потенс" - Преузми
 26. Решење, Стевановић Борко - Преузми
 27. Решење, Војин Крџић - Преузми
 28. Употребна дозвола, Бојић Љиљана - Преузми
 29. Употребна дозвола, Марковић Милован - Преузми
 30. Потврда за пријаву радова, Петровић Паун - Преузми
 31. Потврда за пријаву радова, "Песак петрол" - Преузми
 32. Потврда за пријаву радова, Црнковић Горан - Преузми
 33. Потврда за пријаву радова, Црквена општина Г. Добриња - Преузми
 34. Потврда за пријаву радова, Котарац Марија - Преузми
 35. Решење о одбацивању, Драмићанин Зоран - Преузми
 36. Решење о одбацивању, Петровић Божана - Преузми
 37. Употребна дозвола, Крављача Душан и Дамјан - Преузми
 38. Закључак, Суботић Ненад - Преузми
 39. Закључак, "ИРА надоградња" - Преузми
 40. Локацијски услови, "МЦС систем" - Преузми
 41. Локацијски услови, М. Николић - Преузми
 42. Грађевинска дозвола, "Песак петрол" - Преузми
 43. Употребна дозвола, Драган Зеленовић - Преузми
 44. Потврда за пријаву радова, Бојић Љиљана - Преузми
 45. Решење о измени, Црнковић Горан - Преузми
 46. Локацијски услови, Николић Саша - Преузми
 47. Закључак о одбацивању , ЈП развојна агенција - Преузми
 48. Локацијски услови,општина (гаража) - Преузми
 49. Потврда за пријаву радова, Зеленовић Драган - Преузми
 50. Решење, Бојић Љиљана - Преузми
 51. Решење о одбацивању, Брадоњић Милета - Преузми
 52. Решење, Црнковић Горан - Преузми
 53. Решење о одбацивању, Јелен До - Преузми
 54. Решење о одбацивању, Бошковић - Преузми 
 55. Грађевинска дозвола, Петровић Паун - Преузми
 56. Употребна дозвола, Бабић Милован - Преузми
 57. Потврда за пријаву радова, Драмићанин Зоран - Преузми
 58. Решење, Зеленовић Драган - Преузми
 59. Решење о одбацивању захтева, Фундук Радко - Преузми
 60. Потврда, "Гитер" д.о.о. - Преузми
 61. Потврда за пријаву радова, Петровић Божана - Преузми
 62. Решење о одбацивању захтева, Петровић Паун - Преузми
 63. Употребна дозвола, Петровић Предраг - Преузми
 64. Решење, Бошковићи - Преузми
 65. Употребна дозвола, Маћић Славка - Преузми
 66. Употребна дозвола, мз Каленићи - Преузми
 67. Решење, "Пане" д.о.о. - Преузми
 68. Грађевинска дозвола, Видаковић Драгана - Преузми
 69. Решење, Петровић Божана - Преузми
 70. Употребна дозвола, Живковић Марица - Преузми
 71. Употребна дозвола, Смиљанић Мирослав - Преузми
 72. Измена грађевинске дозволе, ЈКП "Наш Дом" - Преузми
 73. Решење, Митровић Марко - Преузми
 74. Решење, "Песак Петрол" - Преузми
 75. Употребна дозвола, Стевановић Мића - Преузми
 76. Решење, Митровић Горан - Преузми
 77. Потврда за пријаву радова, Живковић Марица - Преузми
 78. Решење, Црнковић Горан - Преузми
 79. Употребна дозвола, Васиљевић Драган - Преузми
 80. Измена грађевинске дозволе, Пољ. школа "Љубо Мићић" - Преузми
 81. Потврда, Бабић Милован - Преузми
 82. Решење, Драмићанин Зоран - Преузми
 83. Закључак о одбацивању, Николић Саша - Преузми
 84. Локацијски услови, Фундук - Преузми
 85. Локацијски услови, "Потенс" - Преузми
 86. Решење, Видаковић Драгана - Преузми
 87. Решење, Бојић Љиљана - Преузми
 88. Употребна дозвола, Ивановић Драгољуб - Преузми
 89. Употребна дозвола, Томић Живорад - Преузми
 90. Потврда за пријаву радова, Васиљевић Драган - Преузми
 91. Решење, Мијаиловић Зоран - Преузми
 92. Решење, Неагић Драган - Преузми
 93. Решење, Васиљевић Драган - Преузми
 94. Локацијски услови, ЈКП - Преузми
 95. Закључак о одбацивању, Савић Данка - Преузми
 96. Закључак, Фундук Радко - Преузми
 97. Локацијски услови, Црквена општина Јежевица - Преузми
 98. Локацијски услови, "МЦС Систем" - Преузми
 99. Потврда за пријаву радова, Стевановић Борко - Преузми
 100. Решење, Томић Живорад - Преузми
 101. Решење, Стевановић Борко - Преузми
 102. Закључак, "РДЗРР" - Преузми
 103. Решење, Бабић Милован - Преузми
 104. Грађевинска дозвола, Котарац Марија - Преузми
 105. Потврда за пријаву радова, "BMF Company" - Преузми
 106. Потврда за пријаву радова, "Бумикс" - Преузми
 107. Потврда за пријаву радова, Савић Горан - Преузми
 108. Потврда за пријаву радова, Танасковић Радојко - Преузми
 109. Потврда за пријаву радова, "Златара Папић" - Преузми
 110. Употребна дозвола, "Златара Папић" - Преузми
 111. Употребна дозвола, "Златара Папић" - Преузми
 112. Закључак о одбацивању захтева, "Перфом" - Преузми
 113. Решење, Васиљевић Драган - Преузми
 114. Решење, Стевановић Горица - Преузми
 115. Локацијски услови, С. Давидовић - Преузми
 116. Потврда за пријаву радова, Пољ. школа "Љубо Мићић" - Преузми
 117. Решење, Савић Горан - Преузми
 118. Решење, Танасковић Радојко - Преузми
 119. Решење, "BMF Company" - Преузми
 120. Решење, Митровић Марко - Преузми
 121. Закључак о одбацивању захтева, Васиљевић Драган - Преузми
 122. Локацијски услови, Општина Пожега - Преузми
 123. Грађевинска дозвола, Црквена општина Горња Добриња - Преузми
 124. Потврда за пријаву радова, "Master Fruits" - Преузми
 125. Закључак о одбацивању захтева, "Бумикс" - Преузми
 126. Локацијски услови, Д. Видаковић - Преузми
 127. Употребна дозвола, Милорад Стевовић - Преузми
 128. Потврда за пријаву радова, Томић Тодор - Преузми
 129. Употребна дозвола, Бабић Миован - Преузми
 130. Грађевинска дозвола, "Master Fruits" - Преузми
 131. Решење, Општина Пожега, гасни котао - Преузми
 132. Решење о одбацивању, Мијаиловић Зоран - Преузми
 133. Решење Општина Пожега, реконструкција - Преузми
 134. Потврда за пријаву радова, Суботић, Антовић, Новаковић - Преузми
 135. Решење о одбијању захтева, Мијаиловић Зоран - Преузми
 136. Закључак о одбацивању, Д. Видаковић - Преузми
 137. Потврда за пријаву радова, Живковић Гордана - Преузми
 138. Решење (измена), С.Вуколић - Преузми
 139. Потврда за пријаву радова, Матијевић, Бановић - Преузми
 140. Потврда за пријаву радова, Јеремић Јордан - Преузми
 141. Потврда за пријаву радова, "Zero Kord" - Преузми
 142. Грађевинска дозвола, "Гинко" - Преузми
 143. Грађевинска дозвола, Милићевић Драгомир - Преузми
 144. Закључак о одбацивању, Илић Милорад - Преузми
 145. Локацијски услови, Јасмина Ђорђевић - Преузми
 146. Потврда за пријаву радова, Петровић Предраг - Преузми
 147. Грађевинска дозвола, Живковић Гордана - Преузми
 148. Грађевинска дозвола, Љубо Мићић - Преузми
 149. Закључак о одбацивању, "Песак Петрол" - Преузми
 150. Закључак о одбацивању, Марија Котарац - Преузми
 151. Закључак о одбацивању, Јеремић Јордан - Преузми
 152. Закључак о одбацивању, Општина Пожега - Преузми
 153. Локацијски услови, Живковић Гордана - Преузми
 154. Локацијски услови, "Bumix" - Преузми
 155. Локацијски услови, Горан Савић - Преузми
 156. Локацијски услови, "Коларевић" - Преузми
 157. Локацијски услови, Н. Суботић - Преузми
 158. Локацијски услови 79-19, "Гинко" - Преузми
 159. Локацијски услови 37-19, "Гинко" - Преузми
 160. Локацијски услови 350-34-19, ЈКП "Наш Дом" - Преузми
 161. Решење, С. Вуколић - Преузми
 162. Закључак о одбацивању, С.Вуколић - Преузми
 163. Употребна дозвола "Бовес Комерц" - Преузми
 164. Закључак о одбацивању захтева,Живковић Гордана - Преузми
 165. Закључак о одбацивању захтева, Антовић, Суботић - Преузми
 166. Потврда за пријаву радова, "Агро еко воће" - Преузми
 167. Употребна дозвола, Давидовић Миленко - Преузми
 168. Решење, "Zero Cord" - Преузми
 169. Закључак о одбацивању захтева, Живковић Гордана - Преузми
 170. Закључак о одбацивању, Петровић Предраг - Преузми
 171. Локацијски услови, М. Новаковић - Преузми
 172. Закључак о одбацивању захтева, Живорад Томић - Преузми
 173. Потврда за пријаву радова, Радојевић Бранко - Преузми
 174. Решење, расвета Лопаш, општина Пожега - Преузми
 175. Решење, Петровић Предраг - Преузми
 176. Решење, усаглашен захтев, Јеремић Јордан - Преузми
 177. Закључак о одбацивању захтева, Јеремић Јордан - Преузми
 178. Потврда за пријаву радова, Марковић Радоје - Преузми
 179. Локацијски услови, Д. Милићевић - Преузми
 180. Потврда за пријаву радова, Ђуровић Војислав - Преузми
 181. Потврда за пријаву радова, Кнежевић Радовановић Снежана - Преузми
 182. Локацијски услови, "Радовић ентеријер" - Преузми
 183. Решење, Кнежевић Радовановић Снежана - Преузми
 184. Закључак, Кнежевић Радовановић Снежана - Преузми
 185. Закључак, Ђуровић Војислав - Преузми
 186. Локацијски услови, П. Папић - Преузми
 187. Грађевинска дозвола, Антовић Марко - Преузми
 188. Грађевинска дозвола, Радојевић Бранко - Преузми
 189. Потврда за пријаву радова, Димитријевић Милорад - Преузми
 190. Потврда за пријаву радова, "Бовес комерц" - Преузми
 191. Употребна дозвола, "Потенс" - Преузми
 192. Локацијски услови, М. Милићевић - Преузми
 193. Употребна дозвола, Лазић Мирољуб - Преузми
 194. Решење, Димитријевић Милорад - Преузми
 195. Локацијски услови, А. Маринковић - Преузми
 196. Закључак о одбацивању захтева, Радојевић Бранко - Преузми
 197. Грађевинска дозвола, Томић Тодор - Преузми
 198. Закључак о одбацивању захтева, "Бовес" - Преузми
 199. Закључак о одбацивању захтева, "Бовес комерц" - Преузми
 200. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, културни центар - Преузми
 201. Закључак о одбацивању захтева, Зоран Димитријевић - Преузми
 202. Употребна дозвола, "Панкомерц" - Преузми
 203. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, мост речице, објава 2 - Преузми
 204. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, мост Речице, објава 1 - Преузми
 205. Потврда за пријаву радова, Мићић Ратко - Преузми
 206. Решење, Туцовић Зоран и Туцовић Драган - Преузми
 207. Употребна дозвола, Лазић Мирољуб - Преузми
 208. Закључак о одбацивању захтева, Ана Ђурић - Преузми
 209. Локацијски услови, С. Вуколић - Преузми
 210. Потврда за пријаву радова, ЈКП "Наш Дом" - Преузми
 211. Закључак о одбацивању захтева, Зоран Туцовић - Преузми
 212. Решење, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 213. Локацијски услови, Т. Томић - Преузми
 214. Локацијски услови, П. Петровић - Преузми
 215. Употребна дозвола, Ана Ђурић - Преузми
 216. Закључак о одбацивању захтева, Ана Ђурић - Преузми
 217. Локацијски услови, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 218. Решење, ЕПС "Дистрибуција" - Преузми
 219. Закључак о одбацивању захтева, "Гинко" - Преузми
 220. Потврда за пријаву радова, "Мирковић панели" - Преузми
 221. Решење, Ратко Мићић - Преузми
 222. Решење, Општина Пожега, јавна расвета Роге - Преузми
 223. Закључак, М. Милићевић - Преузми
 224. Закључак, М. Антовић - Преузми
 225. Закључак о одбацивању захтева, "Гинко" - Преузми
 226. Решење о одбијању захтева, "Пан Комерц" - Преузми
 227. Решење, ЕПС "Дистрибуција" - Преузми
 228. Решење, ЕПС "Дистрибуција" - Преузми
 229. Решење, усаглашен захтев, "Златара Папић" - Преузми
 230. Потврда за пријаву радова, Давор Стевановић - Преузми
 231. Решење, "Златара Папић" - Преузми
 232. Решење, ЕПС "Дистрибуција" - Преузми
 233. Грађевинска дозвола, "Мирковић панели" - Преузми
 234. Локацијски услови, Општина Пожега - Преузми
 235. Потврда за пријаву радова, "Потенс перфорација" - Преузми
 236. Употребна дозвола, Ненад Ненадић - Преузми
 237. Грађевинска дозвола, Вуколић Срећко - Преузми
 238. Потврда за пријаву радова, "Техничка школа" - Преузми
 239. Грађевинска дозвола (усаглашен захтев), "Агро еко воће" - Преузми
 240. Закључак о одбацивању захтева, "Златара Папић" - Преузми
 241. Употребна дозвола, "Грим" - Преузми
 242. Локацијски услови, Н. Суботић - Преузми
 243. Локацијски услови, "Мирковић панели" - Преузми
 244. Локацијски услови, С. Вуколић - Преузми
 245. Локацијски услови, "Енерго извор плус" - Преузми
 246. Потврда за пријаву радова, Војин Крџић - Преузми
 247. Решење за гас, "Потенс перфорација" - Преузми
 248. Употребна дозвола, Милан Цицовић - Преузми
 249. Закључак о одбацивању захтева, "Агро еко воће" - Преузми
 250. Грађевинска дозвола, Радоје Марковић - Преузми
 251. Употребна дозвола, Петар Трифуновић - Преузми
 252. Употребна дозвола, Марко Антовић - Преузми
 253. Потврда за пријаву радова, пословни простор бр. 26, Боре Борчић - Преузми
 254. Потврда за пријаву радова, пословни простор бр. 27, Боре Борчић - Преузми
 255. Закључак, јкп "Наш Дом" Пожега - Преузми
 256. Локацијски услови, "Потенс-Перфорација" - Преузми
 257. Локацијски услови, М. Михајловић - Преузми
 258. Локацијски услови, Општина Пожега, јавна расвета Роге - Преузми
 259. Потврда за пријаву радова, Марко Антовић - Преузми
 260. Употребна дозвола, Мирјана Гојгић Вилотијевић - Преузми
 261. Решење, Јелена Мићић и Зорка Чабаркапа - Преузми
 262. Закључак, Општинска управа Пожега - мост у Горњој Добрињи - Преузми
 263. Решење, Марко Антовић - Преузми
 264. Грађевинска дозвола, "Техничка школа" Пожега - Преузми
 265. Решење, Општинска управа Пожега - мост у Годовику - Преузми
 266. Решење, Општинска управа Пожега - мост у Папратишту  - Преузми
 267. Измена грађевинске дозволе, "Гинко" - Преузми
 268. Употребна дозвола стубна трафостаница, "Гинко" - Преузми
 269. Употребна дозвола за кабловски вод, "ЕПС" и "Гинко" - Преузми
 270. Потврда за пријаву радова, Културни центар Пожега - Преузми
 271. Локацијски услови, С. Вуколић - Преузми
 272. Локацијски услови, Општина Пожега, јавна расвета у Лопашу - Преузми
 273. Потврда за пријаву радова, Ана Ђурић - Преузми
 274. Грађевинска дозвола, сзпгр "Арса" - Преузми
 275. Измена решења Општинска управа, реконструкција моста у Речицама (бр. 2) - Преузми
 276. Измена решења Општинска управа, реконструкција моста у Речицама (бр. 1) - Преузми
 277. Закључак кабловски вод, "Гинко" - Преузми
 278. Одбацује се захтев за употребну дозволу СТС, "Гинко" - Преузми
 279. Решење, Ана Ђурић - Преузми
 280. Одбија се захтев, Јеленко Николић - Преузми
 281. Употребна дозвола, Ристић Душан и Филип - Преузми
 282. Потврда пријаве радова, "Песак петрол" - Преузми
 283. Закључак, Ж. Томић - Преузми
 284. Закључак о одбацивању захтева, Ана Ђурић - Преузми
 285. Потврда за пријаву радова, Милан Цицовић - Преузми
 286. Локацијски услови, Општина Пожега, водоснабдевање у Јелен Долу - Преузми
 287. Локацијски услови, А. Ђурић - Преузми
 288. Закључак, Ашанин Вељко - Преузми
 289. Закључак, Мирјана Гојгић Вилотијевић - Преузми
 290. Грађевинска дозвола, Давор Стевановић - Преузми
 291. Закључак, "Песак петрол" - Преузми

Издата акта у обједињеној процедури
2018. година

 1. Решење, Милан Цицовић - Преузми
 2. Грађевинска дозвола, "Шевар" - Преузми
 3. Употребна дозвола, Слободанка Регуин - Преузми
 4. Локацијски услови, С. Вуколић - Преузми
 5. Употребна дозвола, "BMF Company" - Преузми
 6. Потврда за пријаву радова, "Гинко" д.о.о - Преузми
 7. Закључак, М. Цицовић - Преузми
 8. Употребна дозвола, "Перфом" - Преузми
 9. Закључак, Давор Стевановић - Преузми
 10. Потврда за пријаву радова, "Гинко" д.о.о. - Преузми
 11. Потврда за пријаву радова, "Гинко" д.о.о. - Преузми
 12. Потврда за пријаву радова, Душица Бербатовић, Душан Крстић и "West-In" - Преузми
 13. Решење, "Гинко" - Преузми
 14. Решење, "ЕПС" и "Гинко" - Преузми
 15. Локацијски услови, "Дом здравља" Пожега - Преузми
 16. Употребна дозвола, Миленко Павловић - Преузми
 17. Закључак, Марица Богдановић - Преузми
 18. Пријава за гас, Радомир Ћалдовић - Преузми
 19. Грађевинска дозвола, Милан Василић - Преузми
 20. Локацијски услови, "Лава системи" - Преузми
 21. Употребна дозвола, Александар Пановић - Преузми
 22. Локацијски услови, "Икел инжењеринг" -  Преузми
 23. Употребна дозвола, Ратомир Лазаревић - Преузми
 24. Закључак о одбацивању захтева, Вељко Ашанин - Преузми
 25. Решење, Радомир Ћалдовић - Преузми
 26. Решење, Боре Борчић - Преузми
 27. Решење, Боре Борчић - Преузми
 28. Потврда за пријаву радова, Саша Матовић - Преузми
 29. Закључак о одбацивању захтева, стубна трафостаница, "Гинко" Пожега - Преузми
 30. Закључак о одбацивању захтева, кабловски вод, "Гинко" Пожега - Преузми
 31. Локацијски услови, "Техничка школа" Пожега - Преузми
 32. Употребна дозвола за гас, Драган Јелић - Преузми
 33. Закључак о одбацивању захтева, Марица Богдановић - Преузми
 34. Решење, "Центар за социјални рад" - Преузми
 35. Употребна дозвола за гас, Владе Рајевић - Преузми
 36. Решење, "ЕПС Дистрибуција" - Преузми
 37. Локацијски услови, "Јелен До" - Преузми
 38. Грађевинска дозвола, Душица Бербатовић, Душан Крстић и "West-In" - Преузми
 39. Решење за гас, Драган Јелић - Преузми
 40. Потврда за пријаву радова, Дејан Милић - Преузми
 41. Решење, Саша Матовић - Преузми
 42. Решење за гас, Рајевић Владе - Преузми
 43. Употребна дозвола, Брана Совровић - Преузми
 44. Локацијски услови, В. Рајевић - Преузми
 45. Локацијски услови, Д. Стевановић - Преузми
 46. Решење, "Sirogojno Company" - Преузми
 47. Грађевинска дозвола, Дејан Милић - Преузми
 48. Измена грађевинске дозволе, Раде Ђокић - Преузми
 49. Измена грађевинске дозволе, "Песак петрол" - Преузми
 50. Употребна дозвола, Раденко Бојовић - Преузми
 51. Решење о реконструкцији крова, ОШ "Петар Лековић" Пожега - Преузми
 52. Решење о одбијању захтева, Радомир Ћалдовић - Преузми
 53. Грађевинска дозвола, "Гинко" доо - Преузми
 54. Решење, јавна расвета, Општина Пожега - Преузми
 55. Потврда за пријаву радова, Никола Глишић - Преузми
 56. Локацијски услови, С. Марковић - Преузми
 57. Потврда за пријаву радова, Предраг Мијаиловић - Преузми
 58. Закључак, "ЕПС Дистрибуција" - Преузми
 59. Грађевинска дозвола, Никола Глишић - Преузми
 60. Закључак, "Песак петрол" - Преузми
 61. Закључак, Саша Матовић - Преузми
 62. Измена грађевинске дозволе, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 63. Грађевинска дозвола, Предраг Мијаиловић - Преузми
 64. Потврда за пријаву радова, Бојан Симић - Преузми
 65. Потврда за пријаву радова, "Радовић ентеријер" - Преузми
 66. Локацијски услови, "Агро еко воће" - Преузми
 67. Закључак, Никола Глишић - Преузми
 68. Потврда за пријаву радова, "BMF Company" - Преузми
 69. Употребна дозвола, Александар Цветковић - Преузми
 70. Грађевинска дозвола, Бојан Симић - Преузми
 71. Потврда за пријаву радова, ИГП "Вишњица" - Преузми
 72. Решење, Драгослав Благојевић - Преузми
 73. Закључак, "Master fruits" - Преузми
 74. Употребна дозвола, Анђелија Продановић - Преузми
 75. Закључак, Светолик Марковић - Преузми
 76. Закључак, фекална канализација, Општина Пожега - Преузми
 77. Грађевинска дозвола, Раде Ђокић - Преузми
 78. Закључак о одбацивању захтева за грађ. дозволу, Мијаиловић Предраг - Преузми
 79. Локацијски услови, ЈКП "Наш Дом" Пожега - Преузми
 80. Локацијски услови, Д. Милић - Преузми
 81. Грађевинска дозвола доградња дома ученика, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 82. Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу, "Шевар" д.о.о. - Преузми
 83. Закључак о одбацивању усаглашеног захтева за грађевинску, Раде Ђокић - Преузми
 84. Употребна дозвола за стамбени објекат, Радослав Ђокић и Славица Ђокић - Преузми
 85. Употребна дозвола, Радослав Ђокић - Преузми
 86. Потврда за пријаву радова, Микан Перуничић - Преузми
 87. Грађевинска дозвола, Миломирка Пејовић - Преузми
 88. Грађевинска дозвола, "Радовић Ентеријер" - Преузми
 89. Потврда за пријаву радова, Војислав Марковић - Преузми
 90. Грађевинска дозвола, ЈКП "Наш Дом" Пожега - Преузми
 91. Потврда за пријаву радова, Сандра Јовичић - Преузми
 92. Закључак, Давор Стевановић - Преузми
 93. Закључак, Пољопривредна школа са домом ученика "Љубо Мићић" - Преузми
 94. Решење, Зоран Бабић - Преузми
 95. Закључак, "Радовић ентеријер" - Преузми
 96. Локацијски услови, Б. Симић - Преузми
 97. Решење, "Вишњица" - Преузми
 98. Закључак, Пољопривредна школа са домом ученика "Љубо Мићић"  - Преузми
 99. Решење, Анђелија Продановић - Преузми
 100. Решење, Миломирка Пејовић - Преузми
 101. Локацијски услови, Н. Глишић - Преузми
 102. Грађевинска дозвола, Микан Перуничић - Преузми
 103. Грађевинска дозвола, Сандра Јовичић - Преузми
 104. Локацијски услови, Општина Пожега, Јавна расвета Лорет - Преузми
 105. Локацијски услови, М. Пејовић - Преузми
 106. Грађевинска дозвола, "Радовић ентеријер" - Преузми
 107. Локацијски услови, "Шевар" - Преузми
 108. Употребна дозвола, "Прехрана" - Пожега
 109. Решење о одбијању захтева, Општина Пожега - Преузми
 110. Локацијски услови, сзпгр "Арса" - Преузми
 111. Локацијски услови, Д. Мићић - Преузми
 112. Локацијски услови, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 113. Потврда за пријаву радова, Горан Грковић - Преузми
 114. Грађевинска дозвола, Војислав Марковић - Преузми
 115. Грађевинска дозвола, Предраг Петровић - Преузми
 116. Решење, "Магнет комерц" - Преузми
 117. Закључак о одбацивању захтева, "Радовић ентеријер" - Преузми
 118. Закључак о одбацивању захтева, "Радовић ентеријер" - Преузми
 119. Потврда за пријаву радова, "АТМ" Севојно - Преузми
 120. Локацијски услови, "Вишњица" - Преузми
 121. Локацијски услови, М. Перуничић - Преузми
 122. Локацијски услови, П. Петровић - Преузми
 123. Локацијски услови, М. Перуничић - Преузми
 124. Локацијски услови, П. Мијаиловић - Преузми
 125. Грађевинска дозвола, Мира Ивановић - Преузми
 126. Потврда за пријаву радова, Мића Стевановић - Преузми
 127. Решење, "АТМ" доо Севојно - Преузми
 128. Закључак о одбацивању захтева, Раде Ђокић - Преузми
 129. Пријава радова, "BMF Company" - Преузми
 130. Закључак о одбацивању захтева, Миломирка Пејовић - Преузми
 131. Закључак о одбацивању захтева, "АТМ" Севојно - Преузми
 132. Закључак, Н. Глишић - Преузми
 133. Локацијски услови, А. Продановић - Преузми
 134. Одобрење по чл. 145 - "BMF Company" - Преузми
 135. Грађевинска дозвола, "BMF Company" - Преузми
 136. Потврда за пријаву радова, ЕПС "Дистрибуција" - Преузми
 137. Потврда за пријаву радова, "Потенс перфорација" - Преузми
 138. Употребна дозвола, Видан Нешовић - Преузми
 139. Локацијски услови, "Песак петрол" - Преузми
 140. Потврда за пријаву радова, Милосав Лазаревић - Преузми
 141. Потврда за пријаву радова, "Sirogojno Company" - Преузми
 142. Закључак, Марковић Војислав - Преузми
 143. Закључак, птр "BMF Company" - Преузми
 144. Решење, ОДС ЕПС "Дистрибуција" - Преузми
 145. Закључак, птр "BMF Company" - Преузми
 146. Решење, "Потенс перфорација" - Преузми
 147. Решење, Милосав Лазаревић - Преузми
 148. Локацијски услови, М. Василић - Преузми
 149. Закључак, сзпгр "Арса" - Преузми
 150. Закључак, Д. Мићић - Преузми
 151. Закључак, МХЕ "Шенгољ" - Преузми
 152. Локацијски услови, Р. Ђокић - Преузми
 153. Локацијски услови, "ОДС ЕПС" - Преузми
 154. Локацијски услови, "BMF Company" - Преузми
 155. Локацијски услови, "Лава системи" - Преузми
 156. Потврда за пријаву радова, Живко Шарац - Преузми
 157. Грађевинска дозвола, Горан Грковић - Преузми
 158. Локацијски услови, "BMF Company" - Преузми
 159. Локацијски услови, В. Марковић - Преузми
 160. Локацијски услови, ЈП "Развојна агенција" - Преузми
 161. Закључак, П. Мијаиловић - Преузми
 162. Закључак, "Развитак" - Преузми
 163. Решење, реконструкција и адаптација "Културног центра" у Пожеги - Преузми
 164. Потврда за пријаву радова, Миле Вукојичић - Преузми
 165. Закључак о одбацивању пријаве, Живко Шарац - Преузми
 166. Грађевинска дозвола, Миле Вукојичић - Преузми
 167. Потврда за пријаву радова, "Путеви" Ивањица - Преузми
 168. Решење, спр "Пекара Ивановић" - Преузми
 169. Грађевинска дозвола, Мића Стојановић - Преузми
 170. Закључак о одбацивању захтева, Горан Грковић - Преузми
 171. Грађевинска дозвола за изградњу моста у Мршељима, ЈП "Путеви Србије" - Преузми
 172. Употребна дозвола, "Магнеткомерц" - Преузми
 173. Потврда за пријаву радова, Душанка Минков - Преузми
 174. Закључак, "Песак Петрол" - Преузми
 175. Локацијски услови, С. Јовичић - Преузми
 176. Закључак, Петровић Предраг - Преузми
 177. Локацијски услови, М. Василић - Преузми
 178. Решење о реконструкцији, Марко Маслаћ - Преузми
 179. Потврда за пријаву радова, "Ел. комерц" - Преузми
 180. Локацијски услови, М. Вукојичић - Преузми
 181. Потврда за пријаву радова, "Магнеткомерц" - Преузми
 182. Решење, Миломир Браловић - Преузми
 183. Закључак, ЈП "Развојна агенција" - Преузми
 184. Локацијски услови, ЈП "Путеви Пожега", мост на Каменици - Преузми
 185. Локацијски услови, П. Петровић - Преузми
 186. Закључак МХЕ Врањевина - Преузми
 187. Потврда за пријаву радова, Небојша Јеверичић - Преузми
 188. Потврда за пријаву радова, "Вишњица" д.о.о. - Преузми
 189. Закључак, Месна заједница Бакионица - Преузми
 190. Локацијски услови, ЈП "Развојна агенција" - Преузми
 191. Закључак, М. Василић - Преузми
 192. Закључак, Д. Мићић - Преузми
 193. Закључак, М. Вукојчић - Преузми
 194. Локацијски услови, М. Василић - Преузми
 195. Локацијски услови, "Шевар" - Преузми
 196. Локацијски услови, М. Стевановић - Преузми
 197. Потврда за пријаву радова, Славиша Крсмановић - Преузми
 198. Допуна грађевинске дозволе, "Магнеткомерц" изградња путничких лифтова - Преузми
 199. Употребна дозвола, Радојица Обренић - Преузми
 200. Грађевинска дозвола, Славиша Крсмановић - Преузми
 201. Грађевинска дозвола, Дражен Јаковљевић - Преузми
 202. Употребна дозвола, Милијан Тешовић - Преузми
 203. Решење - одобрење, Мирољуб Лазић - Преузми
 204. Потврда за пријаву радова - салаш за кукуруз, Војислав Ђуровић - Преузми
 205. Потврда за пријаву радова - стаја за узгој оваца, Војислав Ђуровић - Преузми
 206. Потврда за пријаву радова, Миле Вукојичић - Преузми
 207. Закључак о одбијању захтева, ИГП "Вишњица" - Преузми
 208. Решење о одбијању захтева, "Мирковић панели" - Преузми
 209. Решење, Миле Вукојчић - Преузми
 210. Локацијски услови, ЈП "Развојна агенција" - Преузми
 211. Локацијски услови, В. Ашанин - Преузми
 212. Локацијски услови, "Радовић Ентеријер", нова хала - Преузми
 213. Локацијски услови, С. Крсмановић - Преузми
 214. Решење - помоћни објекат, Милоје М. Ђурић - Преузми
 215. Употребна дозвола за гас, Велика Ћировић - Преузми
 216. Употребна дозвола, Љиљана Поповић - Преузми
 217. Употребна дозвола за гас, "Младост" а.д. Пожега - Преузми
 218. Употребна дозвола - лифт у Дому за старе, "Центар за социјални рад" - Преузми
 219. Решење за гас, Велика Ћировић - Преузми
 220. Решење за гас, Љиљана Поповић - Преузми
 221. Закључак о одбацивању захтева, Мирољуб Лазић - Преузми
 222. Решење за гас, "Младост" а.д. Пожега - Преузми
 223. Закључак, "Krisnev-MHE",  Врањевина - Преузми
 224. Локацијски услови, "Инмолд" - Преузми
 225. Локацијски услови, "BMF Company" - Преузми
 226. Употребна дозвола, Мирко Ђенић и остали - Преузми
 227. Локацијски услови, Љ. Поповић - Преузми
 228. Локацијски услови, В. Ћировић - Преузми
 229. Локацијски услови, "Младост" - Преузми
 230. Закључак, М. Стевановић - Преузми
 231. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, мост на Добрињској реци  2327 - Преузми
 232. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, мост на Добрињској реци 1825 - Преузми
 233. Решење - играоница за децу, Младенка Васиљевић - Преузми
 234. Закључак,Р.Ђокић - Преузми
 235. Закључак, "Шевар" - Преузми
 236. Решење, Пољопривредна школа - Преузми
 237. Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу Мијаиловић Предраг - Преузми
 238. Грађевинска дозвола - пословни објекат Раде Ђокић - Преузми
 239. Употребна дозвола Анђелија Продановић - Преузми
 240. Решење Драгослав Благојевић - санација равног крова - Преузми
 241. Потврда о пријави радова - "Вишњица" доо - Преузми

Издата акта у обједињеној процедури
2017. година

 1. Употребна дозвола за гас, Милета Брадоњић - Преузми
 2. Употребна дозвола, Драган Радовановић - Преузми
 3. Локацијски услови, Дражен Јаковљевић - Преузми
 4. Закључак, Славиша Крсмановић - Преузми
 5. Решење за уградњу гасних инсталација, Милета Брадоњић - Преузми
 6. Употребна дозвола за радионицу, Александар Цветковић - Преузми
 7. Закључак о одбацивању захтева, Ашанин Вељко, Пожега - Преузми
 8. Локацијски услови, Ивановић Антоније, Радовци - Преузми
 9. Потврда за пријаву радова, "Потенс перфорација" Пожега - Преузми
 10. Закључак о одбацивању захтева, "Energo Izvor Plus" из Ужица - Преузми
 11. Закључак о одбацивању захтева, PTR "BMF COMPANY" - Преузми
 12. Локацијски услови, Драган Јелић - Преузми
 13. Измена грађевинске дозволе за изградњу мини млекаре, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 14. Употребна дозвола за гас, Општинска управа Пожега и ЗУО - Преузми
 15. Грађевинска дозвола, Душанка Минков - Преузми
 16. Закључак о одбацивању захтева, Зорица Агановић - Преузми
 17. Грађевинска дозвола - доградња приземног стамбеног објекта, Марија Стојановић - Преузми
 18. Закључак о одбацивању пријаве, Дана Салцито - Преузми
 19. Потврда за пријаву радова - надстрешница, "Развитак" д.о.о. - Преузми
 20. Потврда за пријаву радова, Александар Цветковић - Преузми
 21. Решење о реконструкцији моста кат. парц. 2327 КО Доња Добриња - Општинска управа Пожега - Преузми
 22. Решење - Осеченица Дивчибаре - ЕПС Дистрибуција - Преузми
 23. Решење о реконструкцији моста на Добрињској реци, Општинска управа Пожега - Преузми
 24. Решење о реконструкцији моста у Речицама, 200м узводно од Шукине воденице, Општинска управа Пожега - Преузми
 25. Решење о реконструкцији моста у Речицама код Шукине воденице, Општинска управа Пожега - Преузми
 26. Закључак о одбацивању захтева, Драгослав Благојевић - Преузми
 27. Решење - надстрешница, Александар Цветковић, Ужице - Преузми
 28. Локацијски услови, Душанка Минков - Преузми
 29. Закључак о одбацивању захтева, Драган Јелић - Преузми
 30. Решење за надстрешницу, "Развитак" д.о.о. - Преузми
 31. Потврда за пријаву радова, Драгољуб Шишић - Преузми
 32. Потврда за пријаву радова, Тодор Томић - Преузми
 33. Потврда за пријаву радова, Александар Цветковић - Преузми
 34. Употребна дозвола за уградњу гас. инсталација, МУП Србије, ПС Пожега - Преузми
 35. Употребна дозвола за реконструкцију дечијег вртића "Бамби" - Преузми
 36. Потврда за пријаву радова, "Перфом" д.о.о. - Преузми
 37. Решење, економски објекат, Драгољуб Шишић - Преузми
 38. Грађевинска дозвола за изградњу кланице, "Boves komerc", Душковци - ПРЕУЗМИ
 39. Потврда за пријаву радова, Раде Штуловић и Раде Пејић - ПРЕУЗМИ
 40. Потврда за пријаву радова - мини млекара, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - ПРЕУЗМИ
 41. Потврда за пријаву радова, Драган Марковић - ПРЕУЗМИ
 42. Потврда за пријаву радова, Бошко Марковић - ПРЕУЗМИ
 43. Уградња гаса, Општинска управа Пожега и Златиборски управни округ - ПРЕУЗМИ
 44. Употребна дозвола за магацин, "Еуро фриго" - ПРЕУЗМИ
 45. Закључак о одбацивању захтева, Милован Марковић - ПРЕУЗМИ
 46. Употребна дозвола за гас, Рада Јеличић - ПРЕУЗМИ
 47. Употребна дозвола за гас, Босиљка Аврамовић - ПРЕУЗМИ
 48. Употребна дозвола за гас, Марија Раковић - ПРЕУЗМИ
 49. Решење доградња лифта, Центар за социјални рад Пожега - ПРЕУЗМИ
 50. Грађевинска дозвола, Мин. Правде РС, Основни суд у Пожеги - ПРЕУЗМИ
 51. Решење за гас, Рада Јеличић - ПРЕУЗМИ
 52. Потврда за пријаву радова, Јелена Петровић - ПРЕУЗМИ
 53. Потврда за пријаву радова - улица Пожешких ратника, општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 54. Грађевинска дозвола, Дана Салцито - ПРЕУЗМИ
 55. Закључак о одбацивању захтева, Пољопривредна школа са домом ученика "Љубо Мићић" Пожега - ПРЕУЗМИ
 56. Употребна дозвола "Агро еко воће" - ПРЕУЗМИ
 57. Потврда за пријаву радова, Слободан Јордовић - ПРЕУЗМИ
 58. Привремена грађевинска дозвола "Путеви" д.о.о. Ивањица - ПРЕУЗМИ
 59. Решење за гас, Босиљка Аврамовић - ПРЕУЗМИ
 60. Потврда за пријаву радова, мост на Краваричкој реци, општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 61. Употребна дозвола за гас, Ђуровић Јоксим и Којић Надежда - ПРЕУЗМИ
 62. Употребна дозвола за гас, Драган Обрадовић - ПРЕУЗМИ
 63. Употребна дозвола за гас, Милорад и Марија Петровић - ПРЕУЗМИ
 64. Решење, реконструкција улице Пожешких ратника, Општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 65. Грађевинска дозвола, "Перфом" д.о.о. Пожега - ПРЕУЗМИ
 66. Решење за гас, Ђуровић Јоксим и Којић Надежда - ПРЕУЗМИ
 67. Измена решења, "Потенс Перфорација" - ПРЕУЗМИ
 68. Употребна дозвола за гас, Добривоје Благојевић - ПРЕУЗМИ
 69. Решење за гас, Милорад и Марија Петровић - ПРЕУЗМИ
 70. Решење за гас, Драган Обрадовић - ПРЕУЗМИ
 71. Решење о одбијању захтева, Драгомир Петровић - ПРЕУЗМИ
 72. Закључак о одбацивању захтева, Дана Салцито - ПРЕУЗМИ
 73. Потврда за пријаву радова, Гордана Аврамовић - ПРЕУЗМИ
 74. Потврда за пријаву радова за стамбени објекат, Ратомир Јанковић - ПРЕУЗМИ
 75. Потврда за пријаву радова на купалишном базену, Општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 76. Употребна дозвола за стамбени објекат, Стојан Зарић и Верочка Кичић - ПРЕУЗМИ
 77. Решење о грађевинској дозволи, Драгослав Благојевић - ПРЕУЗМИ
 78. Решење, "El Komerc" д.о.о. Београд - ПРЕУЗМИ
 79. Закључак о одбацивању захтева, "Boves komerc" - ПРЕУЗМИ
 80. Решење о одбијању захтева, "Инекс Будућност" - ПРЕУЗМИ
 81. Решење - приступна мрежа, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 82. Грађевинска дозвола, Велимир Голубовић - ПРЕУЗМИ
 83. Решење, Општина Пожега, купалишни базен - ПРЕУЗМИ
 84. Закључак о одбацивању захтева, Јеличић Рада - ПРЕУЗМИ
 85. Решење - уградња гасних инсталација, Добривоје Благојевић - ПРЕУЗМИ
 86. Потврда за пријаву радова, Бранислав Радибратовић - ПРЕУЗМИ
 87. Потврда за пријаву радова, Борко Трифуновић - ПРЕУЗМИ
 88. Потврда за пријаву радова, Велика Ћировић - ПРЕУЗМИ
 89. Потврда за пријаву радова, Вера Јованић - ПРЕУЗМИ
 90. Решење, Здравствени центар Ужице, Дом здравља Пожега - ПРЕУЗМИ
 91. Закључак о одбацивању захтева, група грађана МЗ Велика Јежевица - ПРЕУЗМИ
 92. Грађевинска дозвола, Велика Ћировић - ПРЕУЗМИ
 93. Решење, Вера Јованић - ПРЕУЗМИ
 94. Закључак о одбацивању захтева, Здравствени центар Ужице, Дом здравља Пожега - ПРЕУЗМИ
 95. Решење, Драган Марковић - ПРЕУЗМИ
 96. Решење о одбијању захтева, "Пуна кућа" - ПРЕУЗМИ
 97. Решење о одобравању изградње, Аврамовић Гордана - ПРЕУЗМИ
 98. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега - пут за Шеварице - ПРЕУЗМИ
 99. Грађевинска дозвола, Борко Трифуновић - ПРЕУЗМИ
 100. Грађевинска дозвола, Миломир Ђедовић - ПРЕУЗМИ
 101. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега и "Развојна агенција" Пожега - ПРЕУЗМИ 
 102. Закључак о одбацивању захтева, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 103. Закључак о одбацивању захтева, Мирослав Врањевац - ПРЕУЗМИ
 104. Употребна дозвола, Мирослав Врањевац - ПРЕУЗМИ
 105. Закључак о одбацивању усаглашеног захтева, Драган Матијашевић - ПРЕУЗМИ
 106. Закључак о одбацивању захтева, Драган Матијашевић - ПРЕУЗМИ
 107. Потврда за пријаву радова, Горан Васиљевић - ПРЕУЗМИ
 108. Решење о одбијању захтева, "Ратко Митровић" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 109. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, ОШ "Емилија Остојић"- ПРЕУЗМИ
 110. Закључак о одбацивању захтева, Општинска управа Пожега - Преузми
 111. Закључак о одбацивању захтева "Телеком Србија", усаглашен - ПРЕУЗМИ
 112. Закључак о одбацивању захтева "Krisnev MHE" - ПРЕУЗМИ
 113. ЛУ Павловић Јелена, закључак - ПРЕУЗМИ
 114. ЛУ Голубовић Велимир, негативно - ПРЕУЗМИ
 115. ЛУ "Термоелектра" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 116. ЛУ "Телеком" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 117. ЛУ "Ратко Митровић - асфалтна база" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 118. ЛУ "Пуна Кућа" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 119. ЛУ Јеверичић Небојша - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 120. ЛУ Василић Милан - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 121. ЛУ Грковић Горан - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 122. ЛУ Благојевић Драгослав - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 123. Употребна дозвола за пословни објекат, Милијан Мирковић - ПРЕУЗМИ
 124. Закључак о одбацивању пријаве, Општина Пожега, Општинска управа - ПРЕУЗМИ
 125. Закључак о одбацивању захтева, Милијан Мирковић - ПРЕУЗМИ
 126. Грађевинска дозвола, МБА Ратко Митровић - ПРЕУЗМИ
 127. Грађевинска дозвола, Небојша Јеверичић - ПРЕУЗМИ
 128. Решење о одбијању захтева, "Топ експрес" - ПРЕУЗМИ
 129. Закључак о одбацивању захтева, "Master Fruits" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 130. Закључак о одбацивању захтева, Боре Борчић - ПРЕУЗМИ
 131. Решење, "Потенс перфорација" - ПРЕУЗМИ
 132. Закључак о одбацивању захтева, Вера Јовановић - ПРЕУЗМИ
 133. Решење - Општинска управа, реконструкција пута за Шеварице - ПРЕУЗМИ
 134. Употребна дозвола, "Агро еко воће" - ПРЕУЗМИ
 135. Употребна дозвола, Мирјана Пањевић и остали - ПРЕУЗМИ
 136. Грађевинска дозвола, пекара "Жунић" - ПРЕУЗМИ
 137. Потврда за пријаву радова, Велимир Голубовић - ПРЕУЗМИ
 138. Решење о адаптацији помоћног објекта, Велимир Голубовић - ПРЕУЗМИ
 139. Потврда за пријаву радова, Владан Обрадиновић - ПРЕУЗМИ
 140. Закључак о одбацивању захтева, Драгослав Благојевић - ПРЕУЗМИ
 141. Решење о доградњи помоћног објекта, Војин Крџић - ПРЕУЗМИ
 142. Грађевинска дозвола за изградњу моста на Краваричкој реци - ПРЕУЗМИ 
 143. Употребна дозвола за стамбени објекат, Милоје Ђурић - ПРЕУЗМИ
 144. Решење - Општина Пожега и Златиборски управни округ, замена столарије - ПРЕУЗМИ
 145. Закључак о одбацивању захтева, Борко Трифуновић - ПРЕУЗМИ
 146. Употребна дозвола за уградњу гасних инсталација, ТП "Инекс Будућност" - ПРЕУЗМИ
 147. Закључак о одбацивању захтева, Милан Василић - ПРЕУЗМИ
 148. Употребна дозвола за стамбено-пословни објекат, Радојко Недић - ПРЕУЗМИ
 149. Грађевинска дозвола, Ратомир Јанковић - ПРЕУЗМИ
 150. Решење за изградњу помоћног објекта, Владан Обрадиновић - ПРЕУЗМИ
 151. Потврда за пријаву радова, "Магнеткомерц" - ПРЕУЗМИ
 152. Закључак о одбацивању захтева, Милоје Ђурић - ПРЕУЗМИ
 153. Потврда за пријаву радова, вртић "Бамби" - ПРЕУЗМИ
 154. ЛУ Василић Милан - стамбени објекат бр 2. - ПРЕУЗМИ графикон 2. - ПРЕУЗМИ
 155. ЛУ Василић Милан - стамбени објекат бр 1. - ПРЕУЗМИ  графикон 1. - ПРЕУЗМИ
 156. Закључак о одбацивању захтева, "Boves komerc" - ПРЕУЗМИ
 157. Грађевинска дозвола, Ивана Арсић - ПРЕУЗМИ
 158. Решење о реконструкцији објекта - Предраг Симеуновић - ПРЕУЗМИ
 159. Потврда о пријави радова, Милован Савић - ПРЕУЗМИ
 160. Решење - уградња гасних инсталација, "Инекс будућност" - ПРЕУЗМИ
 161. Употребна дозвола, "Борбени сложени системи" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 162. Закључак о одбацивању захтева, Владан Обрадиновић - ПРЕУЗМИ
 163. Грађевинска дозвола, "Sirogojno Company" - ПРЕУЗМИ
 164. Закључак, "Термоелектра" - ПРЕУЗМИ
 165. Решење по члану 145, Бошко Марковић - ПРЕУЗМИ
 166. Грађевинска дозвола - Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - ПРЕУЗМИ
 167. Закључак о одбацивању захтева, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 168. Закључак о одбацивању захтева, "Термоелектра" - ПРЕУЗМИ
 169. Решење - доградња гараже, Славенко Савић - ПРЕУЗМИ
 170. Грађевинска дозвола, Милован Савић - ПРЕУЗМИ
 171. Потврда за пријаву радова, Небојша Марковић - ПРЕУЗМИ
 172. Потврда за пријаву радова, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 173. ЛУ - Драган Матијашевић - ПРЕУЗМИ , граф. - ПРЕУЗМИ
 174. Закључак о одбацивању захтева, Предраг Симеуновић - ПРЕУЗМИ
 175. Потврда за пријаву радова "ЕПС Дистрибуција", огранак Чачак - ПРЕУЗМИ
 176. Решење о реконструкцији објеката, О.Ш. "Емилија Остојић" - ПРЕУЗМИ
 177. Употребна дозвола за уградњу гасне инсталације, Мирко Радовић - ПРЕУЗМИ
 178. Решење, адаптација стамбеног објекта, Милун Стјепић - ПРЕУЗМИ
 179. Потврда за пријаву радова, "Пан Комерц" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 180. Решење о изградњи подземног оптичког кабла, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 181. Употребна дозвола за стамбени објекат, Светлана Савић - ПРЕУЗМИ
 182. Закључак о одбијању захтева, Милун Стјепић - ПРЕУЗМИ
 183. Решење о уградњи гасне инсталације, Мирко Радовић - ПРЕУЗМИ
 184. Решење о усвајању захтева за уградњу гасних инсталација, "Инмолд пласт" - ПРЕУЗМИ
 185. Решење "ЕПС Дистрибуција" - огранак Чачак и Марко Антовић - ПРЕУЗМИ
 186. Решење о грађевинској дозволи, Месна заједница Каленићи - ПРЕУЗМИ
 187. Решење "Пегаз" д.о.о., Ивањица - ПРЕУЗМИ
 188. Решење о грађевинској дозволи, "Општина Пожега" и "Развоја агенција" Пожега - ПРЕУЗМИ
 189. Закључак о одбијању захтева, Драган Матијашевић, ПРЕУЗМИ
 190. Употребна дозвола за пословни простор, Рада Радић - ПРЕУЗМИ
 191. Закључак о одбијању захтева, Милован Савић - ПРЕУЗМИ
 192. Решење о одбијању захтева, "Sirogojno Company" - ПРЕУЗМИ
 193. Решење о одбијању захтева, Миломир Ђедовић - ПРЕУЗМИ
 194. Закључак о одбијању захтева, Драган Матијашевић, ПРЕУЗМИ
 195. Измена грађевинске дозволе, Марија Ршумовић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 196. Решење "ЕПС Дистрибуција" - ПРЕУЗМИ
 197. Измена решења по чл. 145. "Вишњица" д.о.о., Пожега - ПРЕУЗМИ
 198. Закључак о одбацивању захтева ОШ "Емилија Остојић", Пожега - ПРЕУЗМИ
 199. Употребна дозвола, "Дента" - ПРЕУЗМИ
 200. Потврда за пријаву радова, "Агро Еко воће", Ариље - ПРЕУЗМИ
 201. Закључак, одбацује се захтев ИГП "Вишњица" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 202. Решење, стоматолошка ординација "Дента" - ПРЕУЗМИ
 203. Решење, реконструкција вртића "Бамби" - ПРЕУЗМИ
 204. Потврда за пријаву радова "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 205. Решење "Инмолд пласт" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 206. Потврда за пријаву радова "Вектра" д.о.о., Пријановићи - ПРЕУЗМИ
 207. Решење "Агро Еко Воће", Ариље - ПРЕУЗМИ
 208. Потврда за пријаву радова, "Дрим" д.о.о., Расна - ПРЕУЗМИ
 209. Употребна дозвола за стамбени објекат, Томислав и Милош Нешковић - ПРЕУЗМИ
 210. Употребна дозвола за стамбени објекат, Љубица Перуничић - ПРЕУЗМИ
 211. Грађевинска дозвола за изградњу зграде за производњу кафе, Небојша Марковић - ПРЕУЗМИ
 212. Употребна дозвола за помоћни објекат, "Crops&Partners" - ПРЕУЗМИ
 213. Решење по чл. 145 ЈКП "Наш Дом" Пожега - ПРЕУЗМИ
 214. Грађевинска дозвола за стамбени објекат, Слободан Јордовић - ПРЕУЗМИ
 215. Грађевинска дозвола за зграду трговине на велико и мало, Марија Ршумовић - ПРЕУЗМИ

2016. година

 1. Употребна дозвола за стамбени објекат, Иван Миловановић - ПРЕУЗМИ
 2. Грађевинска дозвола за изградњу радионице, "Дрим" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 3. Решење по члану 145. - Милован Вуксановић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 4. Закључак о одбацивању захтева, Милован Вуксановић - ПРЕУЗМИ
 5. Измена употребне дозволе, Зинета Зарић и Вишња Даниловић - ПРЕУЗМИ
 6. Закључак о одбацивању захтева "Дрим" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 7. Грађевинска дозвола за изградњу радионице - "Вишњица" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 8. Употребна дозвола - Мила Аћимовић - ПРЕУЗМИ
 9. Општина Пожега, адаптација пословног простора бр. 3 и 4 - ПРЕУЗМИ
 10. Употребна дозвола - Милорад Филиповић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 11. Употребна дозвола - Мирослав Маринковић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 12. Решење по члану 145. - Горан Васиљевић, Врањани - ПРЕУЗМИ
 13. Грађевинска дозвола за радионицу - Александар Цветковић, Ужице - ПРЕУЗМИ
 14. Закључак о одбацивању - Драгиша Маринковић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 15. Решење по члану 145. - Раде Младеновић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 16. Грађевинска дозвола за стамбени објекат - Владан Весић - ПРЕУЗМИ
 17. Грађевинска дозвола за стамбени објекат - Петроније Аћимовић - ПРЕУЗМИ
 18. Закључак о одбацивању захтева ТП "Инекс Будућност" АД Пожега - ПРЕУЗМИ
 19. Употребна дозвола за стамбено-пословни објекат - Милош Котарац - ПРЕУЗМИ
 20. Решење о одбијању захтева за грађевинску дозволу ЈП "Општинска стамбена агенција" - ПРЕУЗМИ
 21. Употребна дозвола за хладњачу Crops&Partners - ПРЕУЗМИ
 22. Одбацује се закључком захтев за ГД стамбени објекат Петроније Аћимовић - Пожега - ПРЕУЗМИ
 23. Употребна дозвола Надежда Трајковић из Пожеге и Миодраг Ђорђевић са Цетиња - ПРЕУЗМИ

ТАБЕЛА: СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 03.01.2020. - ПРЕУЗМИ


Решења донета по захтевима за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале услед поплава и града

Решење 325-12-1, Павловић Бранимир - Преузми

Решење 325-12-2, Ристовић Јована - Преузми

Решење 325-12-3, Јовановић Верица - Преузми

Решење 325-12-4, Стефановић Мирко - Преузми

Решење 325-12-5, Тешовић Младена - Преузми

Решење 325-12-6, Весовић Слађана - Преузми

Решење 325-12-7, Максимовић Радојка - Преузми

Решење 325-12-8, Туцовић Радољуб - Преузми