Насловна | е-Управа | Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

Регистрација стамбених заједница:

Записник са седнице и Одлука о избору управника стамбене заједнице - ПРЕУЗМИ

Пријава - потребна документација - ПРЕУЗМИ

Образац пријаве за регистрацију СЗ - ПРЕУЗМИ

Образац пријаве за регистрацију - додатак СЗ - ПРЕУЗМИ


Процена утицаја затеченог стања на животну средину - ПРЕУЗМИ


Јавнa књига о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину општине Пожега - ПРЕУЗМИ


Локални регистар загађивача - Ливница Пожега Образац 1 - ПРЕУЗМИ

Локални регистар загађивача - Путеви Пожега Образац 2 - ПРЕУЗМИ


Издата акта у обједињеној процедури
2017. година

 1. Локацијски услови, Душанка Минков - Преузми
 2. Закључак о одбацивању захтева, Драган Јелић - Преузми
 3. Решење за надстрешницу, "Развитак" д.о.о. - Преузми
 4. Потврда за пријаву радова, Драгољуб Шишић - Преузми
 5. Потврда за пријаву радова, Тодор Томић - Преузми
 6. Потврда за пријаву радова, Александар Цветковић - Преузми
 7. Употребна дозвола за уградњу гас. инсталација, МУП Србије, ПС Пожега - Преузми
 8. Употребна дозвола за реконструкцију дечијег вртића "Бамби" - Преузми
 9. Потврда за пријаву радова, "Перфом" д.о.о. - Преузми
 10. Решење, економски објекат, Драгољуб Шишић - Преузми
 11. Грађевинска дозвола за изградњу кланице, "Boves komerc", Душковци - ПРЕУЗМИ
 12. Потврда за пријаву радова, Раде Штуловић и Раде Пејић - ПРЕУЗМИ
 13. Потврда за пријаву радова - мини млекара, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - ПРЕУЗМИ
 14. Потврда за пријаву радова, Драган Марковић - ПРЕУЗМИ
 15. Потврда за пријаву радова, Бошко Марковић - ПРЕУЗМИ
 16. Уградња гаса, Општинска управа Пожега и Златиборски управни округ - ПРЕУЗМИ
 17. Употребна дозвола за магацин, "Еуро фриго" - ПРЕУЗМИ
 18. Закључак о одбацивању захтева, Милован Марковић - ПРЕУЗМИ
 19. Употребна дозвола за гас, Рада Јеличић - ПРЕУЗМИ
 20. Употребна дозвола за гас, Босиљка Аврамовић - ПРЕУЗМИ
 21. Употребна дозвола за гас, Марија Раковић - ПРЕУЗМИ
 22. Решење доградња лифта, Центар за социјални рад Пожега - ПРЕУЗМИ
 23. Грађевинска дозвола, Мин. Правде РС, Основни суд у Пожеги - ПРЕУЗМИ
 24. Решење за гас, Рада Јеличић - ПРЕУЗМИ
 25. Потврда за пријаву радова, Јелена Петровић - ПРЕУЗМИ
 26. Потврда за пријаву радова - улица Пожешких ратника, општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 27. Грађевинска дозвола, Дана Салцито - ПРЕУЗМИ
 28. Закључак о одбацивању захтева, Пољопривредна школа са домом ученика "Љубо Мићић" Пожега - ПРЕУЗМИ
 29. Употребна дозвола "Агро еко воће" - ПРЕУЗМИ
 30. Потврда за пријаву радова, Слободан Јордовић - ПРЕУЗМИ
 31. Привремена грађевинска дозвола "Путеви" д.о.о. Ивањица - ПРЕУЗМИ
 32. Решење за гас, Босиљка Аврамовић - ПРЕУЗМИ
 33. Потврда за пријаву радова, мост на Краваричкој реци, општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 34. Употребна дозвола за гас, Ђуровић Јоксим и Којић Надежда - ПРЕУЗМИ
 35. Употребна дозвола за гас, Драган Обрадовић - ПРЕУЗМИ
 36. Употребна дозвола за гас, Милорад и Марија Петровић - ПРЕУЗМИ
 37. Решење, реконструкција улице Пожешких ратника, Општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 38. Грађевинска дозвола, "Перфом" д.о.о. Пожега - ПРЕУЗМИ
 39. Решење за гас, Ђуровић Јоксим и Којић Надежда - ПРЕУЗМИ
 40. Измена решења, "Потенс Перфорација" - ПРЕУЗМИ
 41. Употребна дозвола за гас, Добривоје Благојевић - ПРЕУЗМИ
 42. Решење за гас, Милорад и Марија Петровић - ПРЕУЗМИ
 43. Решење за гас, Драган Обрадовић - ПРЕУЗМИ
 44. Решење о одбијању захтева, Драгомир Петровић - ПРЕУЗМИ
 45. Закључак о одбацивању захтева, Дана Салцито - ПРЕУЗМИ
 46. Потврда за пријаву радова, Гордана Аврамовић - ПРЕУЗМИ
 47. Потврда за пријаву радова за стамбени објекат, Ратомир Јанковић - ПРЕУЗМИ
 48. Потврда за пријаву радова на купалишном базену, Општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 49. Употребна дозвола за стамбени објекат, Стојан Зарић и Верочка Кичић - ПРЕУЗМИ
 50. Решење о грађевинској дозволи, Драгослав Благојевић - ПРЕУЗМИ
 51. Решење, "El Komerc" д.о.о. Београд - ПРЕУЗМИ
 52. Закључак о одбацивању захтева, "Boves komerc" - ПРЕУЗМИ
 53. Решење о одбијању захтева, "Инекс Будућност" - ПРЕУЗМИ
 54. Решење - приступна мрежа, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 55. Грађевинска дозвола, Велимир Голубовић - ПРЕУЗМИ
 56. Решење, Општина Пожега, купалишни базен - ПРЕУЗМИ
 57. Закључак о одбацивању захтева, Јеличић Рада - ПРЕУЗМИ
 58. Решење - уградња гасних инсталација, Добривоје Благојевић - ПРЕУЗМИ
 59. Потврда за пријаву радова, Бранислав Радибратовић - ПРЕУЗМИ
 60. Потврда за пријаву радова, Борко Трифуновић - ПРЕУЗМИ
 61. Потврда за пријаву радова, Велика Ћировић - ПРЕУЗМИ
 62. Потврда за пријаву радова, Вера Јованић - ПРЕУЗМИ
 63. Решење, Здравствени центар Ужице, Дом здравља Пожега - ПРЕУЗМИ
 64. Закључак о одбацивању захтева, група грађана МЗ Велика Јежевица - ПРЕУЗМИ
 65. Грађевинска дозвола, Велика Ћировић - ПРЕУЗМИ
 66. Решење, Вера Јованић - ПРЕУЗМИ
 67. Закључак о одбацивању захтева, Здравствени центар Ужице, Дом здравља Пожега - ПРЕУЗМИ
 68. Решење, Драган Марковић - ПРЕУЗМИ
 69. Решење о одбијању захтева, "Пуна кућа" - ПРЕУЗМИ
 70. Решење о одобравању изградње, Аврамовић Гордана - ПРЕУЗМИ
 71. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега - пут за Шеварице - ПРЕУЗМИ
 72. Грађевинска дозвола, Борко Трифуновић - ПРЕУЗМИ
 73. Грађевинска дозвола, Миломир Ђедовић - ПРЕУЗМИ
 74. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега и "Развојна агенција" Пожега - ПРЕУЗМИ 
 75. Закључак о одбацивању захтева, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 76. Закључак о одбацивању захтева, Мирослав Врањевац - ПРЕУЗМИ
 77. Употребна дозвола, Мирослав Врањевац - ПРЕУЗМИ
 78. Закључак о одбацивању усаглашеног захтева, Драган Матијашевић - ПРЕУЗМИ
 79. Закључак о одбацивању захтева, Драган Матијашевић - ПРЕУЗМИ
 80. Потврда за пријаву радова, Горан Васиљевић - ПРЕУЗМИ
 81. Решење о одбијању захтева, "Ратко Митровић" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 82. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, ОШ "Емилија Остојић"- ПРЕУЗМИ
 83. Закључак о одбацивању захтева, Општинска управа Пожега - Преузми
 84. Закључак о одбацивању захтева "Телеком Србија", усаглашен - ПРЕУЗМИ
 85. Закључак о одбацивању захтева "Krisnev MHE" - ПРЕУЗМИ
 86. ЛУ Павловић Јелена, закључак - ПРЕУЗМИ
 87. ЛУ Голубовић Велимир, негативно - ПРЕУЗМИ
 88. ЛУ "Термоелектра" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 89. ЛУ "Телеком" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 90. ЛУ "Ратко Митровић - асфалтна база" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 91. ЛУ "Пуна Кућа" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 92. ЛУ Јеверичић Небојша - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 93. ЛУ Василић Милан - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 94. ЛУ Грковић Горан - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 95. ЛУ Благојевић Драгослав - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 96. Употребна дозвола за пословни објекат, Милијан Мирковић - ПРЕУЗМИ
 97. Закључак о одбацивању пријаве, Општина Пожега, Општинска управа - ПРЕУЗМИ
 98. Закључак о одбацивању захтева, Милијан Мирковић - ПРЕУЗМИ
 99. Грађевинска дозвола, МБА Ратко Митровић - ПРЕУЗМИ
 100. Грађевинска дозвола, Небојша Јеверичић - ПРЕУЗМИ
 101. Решење о одбијању захтева, "Топ експрес" - ПРЕУЗМИ
 102. Закључак о одбацивању захтева, "Master Fruits" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 103. Закључак о одбацивању захтева, Боре Борчић - ПРЕУЗМИ
 104. Решење, "Потенс перфорација" - ПРЕУЗМИ
 105. Закључак о одбацивању захтева, Вера Јовановић - ПРЕУЗМИ
 106. Решење - Општинска управа, реконструкција пута за Шеварице - ПРЕУЗМИ
 107. Употребна дозвола, "Агро еко воће" - ПРЕУЗМИ
 108. Употребна дозвола, Мирјана Пањевић и остали - ПРЕУЗМИ
 109. Грађевинска дозвола, пекара "Жунић" - ПРЕУЗМИ
 110. Потврда за пријаву радова, Велимир Голубовић - ПРЕУЗМИ
 111. Решење о адаптацији помоћног објекта, Велимир Голубовић - ПРЕУЗМИ
 112. Потврда за пријаву радова, Владан Обрадиновић - ПРЕУЗМИ
 113. Закључак о одбацивању захтева, Драгослав Благојевић - ПРЕУЗМИ
 114. Решење о доградњи помоћног објекта, Војин Крџић - ПРЕУЗМИ
 115. Грађевинска дозвола за изградњу моста на Краваричкој реци - ПРЕУЗМИ 
 116. Употребна дозвола за стамбени објекат, Милоје Ђурић - ПРЕУЗМИ
 117. Решење - Општина Пожега и Златиборски управни округ, замена столарије - ПРЕУЗМИ
 118. Закључак о одбацивању захтева, Борко Трифуновић - ПРЕУЗМИ
 119. Употребна дозвола за уградњу гасних инсталација, ТП "Инекс Будућност" - ПРЕУЗМИ
 120. Закључак о одбацивању захтева, Милан Василић - ПРЕУЗМИ
 121. Употребна дозвола за стамбено-пословни објекат, Радојко Недић - ПРЕУЗМИ
 122. Грађевинска дозвола, Ратомир Јанковић - ПРЕУЗМИ
 123. Решење за изградњу помоћног објекта, Владан Обрадиновић - ПРЕУЗМИ
 124. Потврда за пријаву радова, "Магнеткомерц" - ПРЕУЗМИ
 125. Закључак о одбацивању захтева, Милоје Ђурић - ПРЕУЗМИ
 126. Потврда за пријаву радова, вртић "Бамби" - ПРЕУЗМИ
 127. ЛУ Василић Милан - стамбени објекат бр 2. - ПРЕУЗМИ графикон 2. - ПРЕУЗМИ
 128. ЛУ Василић Милан - стамбени објекат бр 1. - ПРЕУЗМИ  графикон 1. - ПРЕУЗМИ
 129. Закључак о одбацивању захтева, "Boves komerc" - ПРЕУЗМИ
 130. Грађевинска дозвола, Ивана Арсић - ПРЕУЗМИ
 131. Решење о реконструкцији објекта - Предраг Симеуновић - ПРЕУЗМИ
 132. Потврда о пријави радова, Милован Савић - ПРЕУЗМИ
 133. Решење - уградња гасних инсталација, "Инекс будућност" - ПРЕУЗМИ
 134. Употребна дозвола, "Борбени сложени системи" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 135. Закључак о одбацивању захтева, Владан Обрадиновић - ПРЕУЗМИ
 136. Грађевинска дозвола, "Sirogojno Company" - ПРЕУЗМИ
 137. Закључак, "Термоелектра" - ПРЕУЗМИ
 138. Решење по члану 145, Бошко Марковић - ПРЕУЗМИ
 139. Грађевинска дозвола - Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - ПРЕУЗМИ
 140. Закључак о одбацивању захтева, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 141. Закључак о одбацивању захтева, "Термоелектра" - ПРЕУЗМИ
 142. Решење - доградња гараже, Славенко Савић - ПРЕУЗМИ
 143. Грађевинска дозвола, Милован Савић - ПРЕУЗМИ
 144. Потврда за пријаву радова, Небојша Марковић - ПРЕУЗМИ
 145. Потврда за пријаву радова, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 146. ЛУ - Драган Матијашевић - ПРЕУЗМИ , граф. - ПРЕУЗМИ
 147. Закључак о одбацивању захтева, Предраг Симеуновић - ПРЕУЗМИ
 148. Потврда за пријаву радова "ЕПС Дистрибуција", огранак Чачак - ПРЕУЗМИ
 149. Решење о реконструкцији објеката, О.Ш. "Емилија Остојић" - ПРЕУЗМИ
 150. Употребна дозвола за уградњу гасне инсталације, Мирко Радовић - ПРЕУЗМИ
 151. Решење, адаптација стамбеног објекта, Милун Стјепић - ПРЕУЗМИ
 152. Потврда за пријаву радова, "Пан Комерц" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 153. Решење о изградњи подземног оптичког кабла, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 154. Употребна дозвола за стамбени објекат, Светлана Савић - ПРЕУЗМИ
 155. Закључак о одбијању захтева, Милун Стјепић - ПРЕУЗМИ
 156. Решење о уградњи гасне инсталације, Мирко Радовић - ПРЕУЗМИ
 157. Решење о усвајању захтева за уградњу гасних инсталација, "Инмолд пласт" - ПРЕУЗМИ
 158. Решење "ЕПС Дистрибуција" - огранак Чачак и Марко Антовић - ПРЕУЗМИ
 159. Решење о грађевинској дозволи, Месна заједница Каленићи - ПРЕУЗМИ
 160. Решење "Пегаз" д.о.о., Ивањица - ПРЕУЗМИ
 161. Решење о грађевинској дозволи, "Општина Пожега" и "Развоја агенција" Пожега - ПРЕУЗМИ
 162. Закључак о одбијању захтева, Драган Матијашевић, ПРЕУЗМИ
 163. Употребна дозвола за пословни простор, Рада Радић - ПРЕУЗМИ
 164. Закључак о одбијању захтева, Милован Савић - ПРЕУЗМИ
 165. Решење о одбијању захтева, "Sirogojno Company" - ПРЕУЗМИ
 166. Решење о одбијању захтева, Миломир Ђедовић - ПРЕУЗМИ
 167. Закључак о одбијању захтева, Драган Матијашевић, ПРЕУЗМИ
 168. Измена грађевинске дозволе, Марија Ршумовић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 169. Решење "ЕПС Дистрибуција" - ПРЕУЗМИ
 170. Измена решења по чл. 145. "Вишњица" д.о.о., Пожега - ПРЕУЗМИ
 171. Закључак о одбацивању захтева ОШ "Емилија Остојић", Пожега - ПРЕУЗМИ
 172. Употребна дозвола, "Дента" - ПРЕУЗМИ
 173. Потврда за пријаву радова, "Агро Еко воће", Ариље - ПРЕУЗМИ
 174. Закључак, одбацује се захтев ИГП "Вишњица" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 175. Решење, стоматолошка ординација "Дента" - ПРЕУЗМИ
 176. Решење, реконструкција вртића "Бамби" - ПРЕУЗМИ
 177. Потврда за пријаву радова "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 178. Решење "Инмолд пласт" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 179. Потврда за пријаву радова "Вектра" д.о.о., Пријановићи - ПРЕУЗМИ
 180. Решење "Агро Еко Воће", Ариље - ПРЕУЗМИ
 181. Потврда за пријаву радова, "Дрим" д.о.о., Расна - ПРЕУЗМИ
 182. Употребна дозвола за стамбени објекат, Томислав и Милош Нешковић - ПРЕУЗМИ
 183. Употребна дозвола за стамбени објекат, Љубица Перуничић - ПРЕУЗМИ
 184. Грађевинска дозвола за изградњу зграде за производњу кафе, Небојша Марковић - ПРЕУЗМИ
 185. Употребна дозвола за помоћни објекат, "Crops&Partners" - ПРЕУЗМИ
 186. Решење по чл. 145 ЈКП "Наш Дом" Пожега - ПРЕУЗМИ
 187. Грађевинска дозвола за стамбени објекат, Слободан Јордовић - ПРЕУЗМИ
 188. Грађевинска дозвола за зграду трговине на велико и мало, Марија Ршумовић - ПРЕУЗМИ

2016. година

 1. Употребна дозвола за стамбени објекат, Иван Миловановић - ПРЕУЗМИ
 2. Грађевинска дозвола за изградњу радионице, "Дрим" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 3. Решење по члану 145. - Милован Вуксановић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 4. Закључак о одбацивању захтева, Милован Вуксановић - ПРЕУЗМИ
 5. Измена употребне дозволе, Зинета Зарић и Вишња Даниловић - ПРЕУЗМИ
 6. Закључак о одбацивању захтева "Дрим" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 7. Грађевинска дозвола за изградњу радионице - "Вишњица" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 8. Употребна дозвола - Мила Аћимовић - ПРЕУЗМИ
 9. Општина Пожега, адаптација пословног простора бр. 3 и 4 - ПРЕУЗМИ
 10. Употребна дозвола - Милорад Филиповић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 11. Употребна дозвола - Мирослав Маринковић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 12. Решење по члану 145. - Горан Васиљевић, Врањани - ПРЕУЗМИ
 13. Грађевинска дозвола за радионицу - Александар Цветковић, Ужице - ПРЕУЗМИ
 14. Закључак о одбацивању - Драгиша Маринковић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 15. Решење по члану 145. - Раде Младеновић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 16. Грађевинска дозвола за стамбени објекат - Владан Весић - ПРЕУЗМИ
 17. Грађевинска дозвола за стамбени објекат - Петроније Аћимовић - ПРЕУЗМИ
 18. Закључак о одбацивању захтева ТП "Инекс Будућност" АД Пожега - ПРЕУЗМИ
 19. Употребна дозвола за стамбено-пословни објекат - Милош Котарац - ПРЕУЗМИ
 20. Решење о одбијању захтева за грађевинску дозволу ЈП "Општинска стамбена агенција" - ПРЕУЗМИ
 21. Употребна дозвола за хладњачу Crops&Partners - ПРЕУЗМИ
 22. Одбацује се закључком захтев за ГД стамбени објекат Петроније Аћимовић - Пожега - ПРЕУЗМИ
 23. Употребна дозвола Надежда Трајковић из Пожеге и Миодраг Ђорђевић са Цетиња - ПРЕУЗМИ

ТАБЕЛА: СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 25.10.2017. - ПРЕУЗМИ