Насловна | е-Управа | Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

Процена утицаја затеченог стања на животну средину - ПРЕУЗМИ


Јавнa књига о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину општине Пожега - ПРЕУЗМИ


Локални регистар загађивача - Ливница Пожега Образац 1 - ПРЕУЗМИ

Локални регистар загађивача - Путеви Пожега Образац 2 - ПРЕУЗМИ


Издата акта у обједињеној процедури
2017. година

 1. Решење по члану 145, Бошко Марковић - ПРЕУЗМИ
 2. Грађевинска дозвола - Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - ПРЕУЗМИ
 3. Закључак о одбацивању захтева, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 4. Закључак о одбацивању захтева, "Термоелектра" - ПРЕУЗМИ
 5. Решење - доградња гараже, Славенко Савић - ПРЕУЗМИ
 6. Грађевинска дозвола, Милован Савић - ПРЕУЗМИ
 7. Потврда за пријаву радова, Небојша Марковић - ПРЕУЗМИ
 8. Потврда за пријаву радова, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 9. ЛУ - Драган Матијашевић - ПРЕУЗМИ , граф. - ПРЕУЗМИ
 10. Закључак о одбацивању захтева, Предраг Симеуновић - ПРЕУЗМИ
 11. Потврда за пријаву радова "ЕПС Дистрибуција", огранак Чачак - ПРЕУЗМИ
 12. Решење о реконструкцији објеката, О.Ш. "Емилија Остојић" - ПРЕУЗМИ
 13. Употребна дозвола за уградњу гасне инсталације, Мирко Радовић - ПРЕУЗМИ
 14. Решење, адаптација стамбеног објекта, Милун Стјепић - ПРЕУЗМИ
 15. Потврда за пријаву радова, "Пан Комерц" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 16. Решење о изградњи подземног оптичког кабла, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 17. Употребна дозвола за стамбени објекат, Светлана Савић - ПРЕУЗМИ
 18. Закључак о одбијању захтева, Милун Стјепић - ПРЕУЗМИ
 19. Решење о уградњи гасне инсталације, Мирко Радовић - ПРЕУЗМИ
 20. Решење о усвајању захтева за уградњу гасних инсталација, "Инмолд пласт" - ПРЕУЗМИ
 21. Решење "ЕПС Дистрибуција" - огранак Чачак и Марко Антовић - ПРЕУЗМИ
 22. Решење о грађевинској дозволи, Месна заједница Каленићи - ПРЕУЗМИ
 23. Решење "Пегаз" д.о.о., Ивањица - ПРЕУЗМИ
 24. Решење о грађевинској дозволи, "Општина Пожега" и "Развоја агенција" Пожега - ПРЕУЗМИ
 25. Закључак о одбијању захтева, Драган Матијашевић, ПРЕУЗМИ
 26. Употребна дозвола за пословни простор, Рада Радић - ПРЕУЗМИ
 27. Закључак о одбијању захтева, Милован Савић - ПРЕУЗМИ
 28. Решење о одбијању захтева, "Sirogojno Company" - ПРЕУЗМИ
 29. Решење о одбијању захтева, Миломир Ђедовић - ПРЕУЗМИ
 30. Закључак о одбијању захтева, Драган Матијашевић, ПРЕУЗМИ
 31. Измена грађевинске дозволе, Марија Ршумовић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 32. Решење "ЕПС Дистрибуција" - ПРЕУЗМИ
 33. Измена решења по чл. 145. "Вишњица" д.о.о., Пожега - ПРЕУЗМИ
 34. Закључак о одбацивању захтева ОШ "Емилија Остојић", Пожега - ПРЕУЗМИ
 35. Употребна дозвола, "Дента" - ПРЕУЗМИ
 36. Потврда за пријаву радова, "Агро Еко воће", Ариље - ПРЕУЗМИ
 37. Закључак, одбацује се захтев ИГП "Вишњица" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 38. Решење, стоматолошка ординација "Дента" - ПРЕУЗМИ
 39. Решење, реконструкција вртића "Бамби" - ПРЕУЗМИ
 40. Потврда за пријаву радова "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 41. Решење "Инмолд пласт" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 42. Потврда за пријаву радова "Вектра" д.о.о., Пријановићи - ПРЕУЗМИ
 43. Решење "Агро Еко Воће", Ариље - ПРЕУЗМИ
 44. Потврда за пријаву радова, "Дрим" д.о.о., Расна - ПРЕУЗМИ
 45. Употребна дозвола за стамбени објекат, Томислав и Милош Нешковић - ПРЕУЗМИ
 46. Употребна дозвола за стамбени објекат, Љубица Перуничић - ПРЕУЗМИ
 47. Грађевинска дозвола за изградњу зграде за производњу кафе, Небојша Марковић - ПРЕУЗМИ
 48. Употребна дозвола за помоћни објекат, "Crops&Partners" - ПРЕУЗМИ
 49. Решење по чл. 145 ЈКП "Наш Дом" Пожега - ПРЕУЗМИ
 50. Грађевинска дозвола за стамбени објекат, Слободан Јордовић - ПРЕУЗМИ
 51. Грађевинска дозвола за зграду трговине на велико и мало, Марија Ршумовић - ПРЕУЗМИ

2016. година

 1. Употребна дозвола за стамбени објекат, Иван Миловановић - ПРЕУЗМИ
 2. Грађевинска дозвола за изградњу радионице, "Дрим" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 3. Решење по члану 145. - Милован Вуксановић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 4. Закључак о одбацивању захтева, Милован Вуксановић - ПРЕУЗМИ
 5. Измена употребне дозволе, Зинета Зарић и Вишња Даниловић - ПРЕУЗМИ
 6. Закључак о одбацивању захтева "Дрим" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 7. Грађевинска дозвола за изградњу радионице - "Вишњица" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 8. Употребна дозвола - Мила Аћимовић - ПРЕУЗМИ
 9. Општина Пожега, адаптација пословног простора бр. 3 и 4 - ПРЕУЗМИ
 10. Употребна дозвола - Милорад Филиповић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 11. Употребна дозвола - Мирослав Маринковић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 12. Решење по члану 145. - Горан Васиљевић, Врањани - ПРЕУЗМИ
 13. Грађевинска дозвола за радионицу - Александар Цветковић, Ужице - ПРЕУЗМИ
 14. Закључак о одбацивању - Драгиша Маринковић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 15. Решење по члану 145. - Раде Младеновић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 16. Грађевинска дозвола за стамбени објекат - Владан Весић - ПРЕУЗМИ
 17. Грађевинска дозвола за стамбени објекат - Петроније Аћимовић - ПРЕУЗМИ
 18. Закључак о одбацивању захтева ТП "Инекс Будућност" АД Пожега - ПРЕУЗМИ
 19. Употребна дозвола за стамбено-пословни објекат - Милош Котарац - ПРЕУЗМИ
 20. Решење о одбијању захтева за грађевинску дозволу ЈП "Општинска стамбена агенција" - ПРЕУЗМИ
 21. Употребна дозвола за хладњачу Crops&Partners - ПРЕУЗМИ
 22. Одбацује се закључком захтев за ГД стамбени објекат Петроније Аћимовић - Пожега - ПРЕУЗМИ
 23. Употребна дозвола Надежда Трајковић из Пожеге и Миодраг Ђорђевић са Цетиња - ПРЕУЗМИ

ТАБЕЛА: СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 1-179ПРЕУЗМИ