Насловна | Програм енергетске ефикасности
Програм енергетске ефикасности

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Пожега - Преузми

Прилог 1 - Преузми

Прилог 2 - Преузми

Прилог 3 - Преузми

Прилог 4 - Преузми


Прелиминарна листа директних корисника за енергетску ефикасност - Преузми

Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације - Преузми

Коначна листа - Преузми


Столарија, изолација, котлови

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације - Преузми

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова  које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општинe Пожега  за 2022. годину - Преузми

Прилог 1 домаћинства - Преузми

Прилог 2 - Преузми

Прилог 3 (изјава) - Преузми

Прилог 4 - Преузми

Прилог 5 (изјава) - Преузми

Одлука о продужавању рока за подношење пријава по расписаном јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова - Преузми

Одлука о додели бесповратних средстава домаћинствима са Проширене коначне листе крајњих корисника субвенција за енергетску ефикасност - Преузми

Соларни панели

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте - Преузми

Прилог 1 - Преузми

Прилог 2 - Преузми

Прилог 3 - Преузми

 

Прелиминарна листа директних корисника за набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће - Преузми

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији општине Пожега за 2022. годину - Преузми

Пратећа документација (зип формат) - Преузми

Одлука о додели бесповратних средстава крајњем кориснику за спровођење мера енергетске санације - Преузми