Насловна | Начелник општинске управе
Начелник општинске управе

Функцију начелника Општинске управе обавља Славица Петровић, дипломирани правник.

Начелник општинске управе руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Контакт телефон: 031/3816-309

маил: nacelnik@pozega.ls.gov.rs