Насловна | Буџет општине
Буџет општине

Буџет општине Пожега за 2023. годину

Одлука о буџету општине Пожега за 2023. годину - Преузми


Буџет општине Пожега за 2022. годину

Нацрт Одлуке о буџету за 2022. годину - Преузми
Први ребаланс - Преузми
Други ребаланс - Преузми
Трећи ребаланс - Преузми
Четврти ребаланс - Преузми
Извршење јануар-јун - Преузми
Извршење јануар-јун (приходи) - Преузми
Извршење јануар-јун (расходи) - Преузми


Буџет општине Пожега за 2021. годину

Одлука о буџету за 2021. годину (нормативни део) - Преузми
Приходи - Преузми
Расходи - Преузми
Посебан део - Преузми
Образложење - Преузми


Буџет општине Пожега за 2020. годину

Нацрт Одлуке о буџету за 2020. годину (нормативни део) - Преузми
Приходи - Преузми
Расходи - Преузми
Посебан део - Преузми
Образложење - Преузми
Први ребаланс - Преузми
Приходи (први ребаланс) - Преузми
Расходи (први ребаланс) - Преузми
Посебан део (први ребаланс) - Преузми

Извршење буџета -, јануар - јун - Приходи - Преузми
Извршење буџета -, јануар - јун - Расходи - Преузми
Извршење буџета -, јануар - јун - Посебан део - Преузми
Извршење буџета -, јануар - јун - Извештај о извршењу - Преузми

Извршење буџета -, јануар - септембар - Приходи - Преузми
Извршење буџета -, јануар - септембар - Расходи - Преузми
Извршење буџета -, јануар - септембар - Посебан део - Преузми
Извршење буџета -, јануар - септембар - Извештај о извршењу - Преузми

Завршни рачун буџета  за 2019. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Пожега за 2019. годину - Преузми
Општи део извршење - Преузми
Приходи - Преузми
Посебан део - Преузми
Завршни рачун - образложење - Преузми


Буџет општине Пожега за 2019. годину

Нацрт Одлуке о буџету за 2019. годину (нормативни део) - Преузми
Одлука о буџету за 2019. годину - Преузми
Приходи - Преузми
Расходи - Преузми
Посебан део - Преузми
Образложење - Преузми
Приходи (извршење 06-2019) - Преузми
Расходи (изршење 06-2019) - Преузми
Посебан део (06-2019) - Преузми
Други ребаланс - Преузми
Приходи (други ребаланс) - Преузми
Расходи (други ребаланс) - Преузми
Посебан део (други ребаланс) - Преузми
Трећи ребаланс - Преузми
Приходи (трећи ребаланс) - Преузми
Расходи (трећи ребаланс) - Преузми
Посебан део (трећи ребаланс) - Преузми
Четврти ребаланс - Преузми
Приходи (четврти ребаланс) - Преузми
Расходи (четврти ребаланс) - Преузми
Посебан део (четврти ребаланс) - Преузми
Извештај о извршењу буџета (јануар-јун) - Преузми
Приходи (извршење) - Преузми
Расходи (извршење) - Преузми
Посебан део (извршење) - Преузми


Буџет општине Пожега за 2018. годину

Одлука о буџету за 2018. годину (нормативни део) - Преузми
Приходи - Преузми
Расходи - Преузми
Посебан део - Преузми
Образложење буџета - Преузми
Маса средстава за плате - Преузми
Упутство за припрему буџета - Преузми

Завршни рачун буџета 2018

Одлука о завршном рачуну буџета општине Пожега за 2018. годину - Преузми
Општи део извршење - Преузми
Приходи - Преузми
Посебан део - Преузми
Извештај о извршењу програма и програми - Преузми


Буџет општине Пожега за 2017. годину

Одлука о буџету за 2017. годину - Преузми
Приходи - Преузми
Расходи - Преузми
Посебан део - Преузми
Образложење буџета - Преузми
Упутство за припрему буџета - Преузми
Прилог 1 - Преузми
Прилог 2 - Преузми
Прилог 3 - Преузми
Приходи извршење 01.01.-31.12.2017. - Преузми
Расходи извршење 01.01.-31.12.2017. - Преузми
Посебан део извршење 01.01.-31.12.2017. - Преузми


Буџет општине Пожега за 2016. годину

Приходи - Преузми
Расходи - Преузми
Посебан део - Преузми
Приходи, први ребаланс - Преузми
Расходи, први ребаланс - Преузми
Посебан део, први ребаланс - Преузми
Приходи, други ребаланс - Преузми
Расходи, други ребаланс - Преузми
Посебан део, други ребаланс - Преузми
Приходи, трећи ребаланс - Преузми
Расходи, трећи ребаланс - Преузми
Посебан део, трећи ребаланс - Преузми
Приходи, четврти ребаланс - Преузми
Расходи, четврти ребаланс - Преузми
Посебан део, четврти ребаланс - Преузми
Пети ребаланс, одлука - Преузми 


Буџет општине Пожега за 2015. годину

Приходи - Преузми
Расходи - Преузми
Посебан део - Преузми
Приходи, први ребаланс - Преузми
Расходи, први ребаланс - Преузми
Посебан део, први ребаланс - Преузми
Приходи, други ребаланс - Преузми
Расходи, други ребаланс - Преузми
Посебан део, други ребаланс - Преузми
Приходи, трећи ребаланс - Преузми
Расходи, трећи ребаланс - Преузми
Посебан део, трећи ребаланс - Преузми
Приходи извршење 01.01.15-31.12.2015. - Преузми
Расходи извршење 01.01.15-31.12.2015. - Преузми
Посебан део извршење 01.01.15-31.12.2015. - Преузми