Насловна | Планска документа
Планска документа

Просторни план општине Пожега (Сл. лист општине Пожега бр. 8/2013) - Преузми


План генералне регулације Пожеге (Сл. лист општине Пожега бр. 5/15) - Преузми

Измена и допуна Плана генералне регулације Пожеге (Сл. лист општине Пожега бр. 7/16) - Преузми

Карта планиране намене - Преузми

Карта спровођења - Преузми