Насловна | е-Управа | Правилници
Правилници

Пословник о раду Скупштине - Преузми

Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву општине Пожега - Преузми

Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину -ПРЕУЗМИ

Правилник о финансирању и одобравању средстава у области спорта - Преузми

Правилник о критеријумима, начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама - Преузми

Правилник о финансирању пројеката месних заједница - Преузми

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у општини Пожега - Преузми

Измена и допуна правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки у општини Пожега - Преузми

Правилник о категоријама особа са инвалидитетом - паркинг места - Преузми

Правилник о категоризацији спортских организација - Преузми

Правилник о измени Правилника о категоризацији спортских организација - Преузми

Правилник о протоколарним и пригодним поклонима - Преузми