Насловна | О Општини | Месне заједнице
Месне заједнице

Преглед спроведених избора за органе управљања у месним заједницама општине Пожега у 2017. години:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ФУНКЦИЈА  У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПРЕЗИМЕ  И  ИМЕ Телефон
МОБИЛНИ
БАКИОНИЦА ПРЕДСЕДНИК МИЛУТИНОВИЋ МИЛОШ      065/8715360
ПОТПРЕДСЕДНИК КОЛАРЕВИЋ АНДРИЈА 060/4524655
СЕКРЕТАР МИЛУТИНОВИЋ ЈЕЛЕНА 064/5888822
ВИСИБАБА ПРЕДСЕДНИК ОБРАДОВИЋ МИЛОМИР 069/724777
ПОТПРЕДСЕДНИК ШУШИЋ ДРАГАН 064/8869633
СЕКРЕТАР ДИДАНОВИЋ ВУКАНА 064/4826805
ВРАЊАНИ ПРЕДСЕДНИК ДРАГАН  ПЕТРОНИЈЕВИЋ 064/8977842
ПОТПРЕДСЕДНИК МИРКОВИЋ МИЛИЈАН 063/7749683
СЕКРЕТАР МАРКОВИЋ МИЛИВОЈЕ 063/8353400
ВЕЛИКА ЈЕЖЕВИЦА ПРЕДСЕДНИК АРСИЋ Д. ДРАГАН 065/9201189
ПОТПРЕДСЕДНИК    
СЕКРЕТАР АРСИЋ  СРБО 065/6434485
ГЛУМАЧ ПРЕДСЕДНИК МИХАЈЛОВИЋ  БРАНКО 064/2989951
ПОТПРЕДСЕДНИК БУРЛИЋ МИРОСЛАВ 065/9201122
СЕКРЕТАР ВУКИЋЕВИЋ  МИЛЕНКО 062/277438
ГОДОВИК ПРЕДСЕДНИК ЈЕШИЋ  СТЕВО 065/8064834
ПОТПРЕДСЕДНИК МИЋИЋ ДРАГАН 641980922
СЕКРЕТАР МДЕЂЕДОВИЋ  ДРАГ0ЉУБ 064/3481262
ГОРЊА ДОБРИЊА ПРЕДСЕДНИК ЧАРАПИЋ  ВАСИЛИЈЕ 064/8367543
ПОТПРЕДСЕДНИК ЈОВАНОВИЋ  ВЛАДЕ 064/3073158
СЕКРЕТАР МАЛОПАРАЦ АЛЕКСАНДАР 062/8258550
ГОРОБИЉЕ ПРЕДСЕДНИК ДИМИТРИЈЕВИЋ   ДАРКО 063/639166
ПОТПРЕДСЕДНИК СТЕФАНОВИЋ  МИЛОЈКО 064/8437913
СЕКРЕТАР БРАЛОВИЋ  ДРАГАНА 061/1513414
ГУГАЉ ПРЕДСЕДНИК ОБРАДОВИЋ  СТОЈАН 062/8088626
ПОТПРЕДСЕДНИК АНДРИЋ  МИЛОМИР 064/5283482
СЕКРЕТАР ВАСОВИЋ  МИРОСЛАВ 066/9242514
ДОЊА ДОБРИЊА ПРЕДСЕДНИК ПАВЛОВИЋ  ЉУБИША 064/6531633
ПОТПРЕДСЕДНИК ПАВЛОВИЋ  БОЖО 644142815
СЕКРЕТАР ТЕШИЋ  ДЕЈАН 060/0818203
ДУШКОВЦИ ПРЕДСЕДНИК ФИЛИПОВИЋ  МИЛОРАД 064/2682692
ПОТПРЕДСЕДНИК ЦИЦОВИЋ  ДРАГИ 064/1489227
СЕКРЕТАР ЦИЦОВИЋ РАДОЉУБ 064/3481317
ЗАСЕЉЕ ПРЕДСЕДНИК ДИМИТРИЈЕВИЋ  МИРОСЛАВ 063/1020311
ПОТПРЕДСЕДНИК РАДОВАНОВИЋ  ЗОРАН 065/6551555
СЕКРЕТАР ЈЕЛИЧИЋ  МИЛОРАД 069/1828222
ЗДРАВЧИЋИ ПРЕДСЕДНИК ШОЈИЋ  ДРАГОМИР 061/2437962
ПОТПРЕДСЕДНИК ШУЉАГИЋ ДРАГИЋ 066/8100746
СЕКРЕТАР САВИЋ  МИЛУН 060/5544340
ЈЕЛЕН   ДО (Тучково) ЈЕЛЕН  ДО ЈОВАНОВИЋ  КРСМАН 064/5477376
ТУЧКОВО БЕЋИЋ   ДАВИД 064/8580600
СЕКРЕТАР НИКИТОВИЋ  ЂОРЂЕ 065/6628632
КАЛЕНИЋИ ПРЕДСЕДНИК МИХАИЛОВИЋ ВИДАН 065/2724447
ПОТПРЕДСЕДНИК ШТУЛОВИЋ  ЖЕЉКО 064/4479540
СЕКРЕТАР ИЛИЋ  РАДОШ 064/5007885
ЛОПАШ ПРЕДСЕДНИК ЈОВАНОВИЋ  ЖЕЉКО 064/9215359
ПОТПРЕДСЕДНИК ГЛИГОРИЈЕВИЋ  РАДЕ 063/615237
СЕКРЕТАР МИРЧЕТИЋ  РАДОЈЛЕ 064/1353116
ЛОРЕТ ПРЕДСЕДНИК ОСТОЈИЋ  МИЛОШ 064/1820397
ПОТПРЕДСЕДНИК САВАТИЈЕВИЋ  МИЛИВОЈЕ 065/8016071
СЕКРЕТАР МИЛОСАВЉЕВИЋ  МИЛИНКО 064/8672329
ЉУТИЦЕ ПРЕДСЕДНИК СТОЈАНОВИЋ  МЛАДЕН 064/2817146
ПОТПРЕДСЕДНИК СИМОВИЋ  ЗОРАН 064/3806753
СЕКРЕТАР ФИЛИПОВИЋ МИЛОЉУБ 065/2888744
МИЛИЋЕВО СЕЛО ПРЕДСЕДНИК КУЗОВИЋ  МИЛОРАД 066/5183740
ПОТПРЕДСЕДНИК АНТОНИЈЕВИЋ  МАРКО 6071117242
СЕКРЕТАР РАКОВИЋ  МАТИЈА 064/4337119
МРШЕЉИ ПРЕДСЕДНИК ПЕТРОВИЋ  РАДОМИР 065/4223801
ПОТПРЕДСЕДНИК ЈОВКОВИЋ ЖЕЉКО 064/7076402
СЕКРЕТАР ЛУБИНИЋ ЉУБО 064/3033618
ОТАЊ ПРЕДСЕДНИК ЈЕЗДИЋ  ВЕСЕЛИН 064/2990086
ПОТПРЕДСЕДНИК ДРАГИЋЕВИЋ  РАНИСАВ 062/607908
СЕКРЕТАР ЈЕЗДИЋ  РАДИВОЈЕ 063/8305094
ПАПРАТИШТЕ (Табановићи) ПРЕДСЕДНИК СТЕФАНОВИЋ МИЛИСАВ 060/0105961
ПОТПРЕДСЕДНИК ПАВЛОВИЋ ГОРАН 064/2945335
СЕКРЕТАР ГЛИШОВИЋ   МИЛЕНКО 065/8107350
ПИЛАТОВИЋИ ПРЕДСЕДНИК МАРКИЋЕВИЋ  ЈАНКО  
ПОТПРЕДСЕДНИК БОЖИЋ  БОЈАН 060/0124530
СЕКРЕТАР БОЖИЋ ИЛИЈА 060/7687656
ПОЖЕГА ПРЕДСЕДНИК ДИКОВИЋ  ЉУБИВОЈЕ 064/2456565
ПОТПРЕДСЕДНИК    
СЕКРЕТАР    
ПРИЈАНОВИЋИ ПРЕДСЕДНИК ТЕОФИЛОВИЋ МИЛЕНКО 062/243031
ПОТПРЕДСЕДНИК ШОЈИЋ  ДРАГО 060/0817401
СЕКРЕТАР ШОЈИЋ МИЋО 064/5336771
ПРИЛИПАЦ ПРЕДСЕДНИК ЈАКОВЉЕВИЋ ALEXANDRE 064/4362226
ПОТПРЕДСЕДНИК ЈОВАНОВИЋ  НИКОЛА 064/2861511
СЕКРЕТАР ЈОВАНОВИЋ  СТЕФАН 065/5160447
РАДОВЦИ ПРЕДСЕДНИК МИХАИЛОВИЋ  БЛАГОЈЕ 064/3879946
ПОТПРЕДСЕДНИК МАРЈАНОВИЋ  АЛЕКСАНДАР 065/2850963
СЕКРЕТАР ЈОРДОВИЋ  ДАРКО 064/3068897
РАСНА ПРЕДСЕДНИК КУРМАЗОВИЋ  МИОДРАГ 060/7245300
ПОТПРЕДСЕДНИК КОРАЋ  ДРАГО 064/3806737
СЕКРЕТАР МАТИЋ  МАРИНА 065/2553253
РЕЧИЦЕ ПРЕДСЕДНИК ПЕТРОВИЋ  ВИДОЈЕ 064/8687613
ПОТПРЕДСЕДНИК НИКОЛИЋ  МИРОСЛАВ 064/1435122
СЕКРЕТАР ВУКАШИНОВИЋ  ЈЕВЂЕНИЈЕ 063/217759
РОГЕ ПРЕДСЕДНИК ЦВИЈОВИЋ  МИЛУТИН 065/8204522
ПОТПРЕДСЕДНИК ВУКАШИНОВИЋ  СТАНОЈЕ 063/470512
СЕКРЕТАР ПОПАДИЋ  ПЕТАР 064/0342949
РУПЕЉЕВО ПРЕДСЕДНИК МИЛЧАНОВИЋ ВЕЉКО 064/8687611
ПОТПРЕДСЕДНИК ГЛУШЧЕВИЋ МИЛОЈКО 063/7569988
СЕКРЕТАР МИЛЧАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ 065/2660459
СВРАЧКОВО ПРЕДСЕДНИК ИЛИЋ   БОШКО 064/6155309
ПОТПРЕДСЕДНИК СТОЈКОВИЋ  ДРАГАН 064/3902065
СЕКРЕТАР РАКИЋ  СРЂАН 061/2545916
ТВРДИЋИ ПРЕДСЕДНИК ИЛИЋ  МИЛОШ 063/7397337
ПОТПРЕДСЕДНИК СТЕВАНОВИЋ  ВЛАДИЦА 063/610618
СЕКРЕТАР ИВАНОВИЋ МИЛЕНКО 064/8650551
ТОМЕТИНО ПОЉЕ ПРЕДСЕДНИК ДИВНИЋ  МИЛОЈКО 063/8639973
ПОТПРЕДСЕДНИК МИЛИНКОВИЋ  ВЕСКО 061/1715774
СЕКРЕТАР РАДОВАНОВИЋ  ВЛАДЕ 064/3221026
УЗИЋИ ВАНРЕДНИ ИЗБОРИ ПРЕДСЕДНИК ЈАНКОВИЋ  МИЛАН 065/8882769
ПОТПРЕДСЕДНИК ПИТУЛИЋ  ЗЛАТИМИР О64/3343326
СЕКРЕТАР ЕРИЋ  НОВИЦА 064/4107025 
СРЕДЊА ДОБРИЊА ПРЕДСЕДНИК КОВАЧЕВИЋ  МИЛАН 064/3243692
ПОТПРЕДСЕДНИК СИМОВИЋ Д . ДРАГАН 064/2615261
СЕКРЕТАР КОВАЧЕВИЋ  ДРАГИША 064/3712209
ЧЕСТОБРОДИЦА ПРЕДСЕДНИК ИЛИЋ   САША 064/2871818
ПОТПРЕДСЕДНИК МИХАИЛОВИЋ  ДРАГАН 060/6752162
СЕКРЕТАР РАДОВАНОВИЋ  НЕДЕЉКО 064/1624556
МАЛА ЈЕЖЕВИЦА ПРЕДСЕДНИК ЈОВИЧИЋ  МИЛИВОЈЕ 063/359327
ПОТПРЕДСЕДНИК ТОДОРОВИЋ МИЛЕ 064/3399248
СЕКРЕТАР ЈОВАНОВИЋ  МАРКО 066/209710
ДРАЖИНОВИЋИ ПРЕДСЕДНИК ЗИРИКОВИЋ МЛАЂО 064/5531071
ПОТПРЕДСЕДНИК ЂУРИЋ  ДРАГАН 064/2117999
СЕКРЕТАР САВИЋ   ЉУБО 064/2638804
МАЂЕР ПРЕДСЕДНИК АЋИМОВИЋ СЛАВОЉУБ 064/3766998
ПОТПРЕДСЕДНИК МИЈАИЛОВИЋ  МИЛУТИН 062/317108
СЕКРЕТАР ЈЕВТОВИЋ ВОЈИСЛАВ 064/2921864