Насловна | Заменик председника општине
Заменик председника општине

Функцију заменика председника општине обавља Иван Новаковић.

Контакт:
тел/фах: 031/811-181
zamenik.predsednika@pozega.org.rs

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.