Насловна | Заменик председника општине
Заменик председника општине

Функцију заменика председника општине обавља Иван Росић.

Контакт:
тел/фах: 031/811-181
zamenik.predsednika@pozega.ls.gov.rs

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.