Насловна | Општинска изборна комисија избори 2020. године
Општинска изборна комисија избори 2020. године

Роковник о раду Општинске изборне комисије - Преузми

Одлука о расписивању избора - Преузми

Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији - Преузми

Одлука о облику и садржини образаца који ће се користити на локалним изборима у општини Пожега расписаним за 26.04.2020. године - Преузми

Општинска изборна комисија, најава предаје изборних листа на телефоне - Преузми

Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Пожега - Преузми

П-1- Изборна листа кандидата за одборнике у СО - Преузми

П-2- Овлашћење за подношење изборне листе - Преузми

П-3- Сагласност носиоца изборне листе - Преузми

П-4- Изјава о прихватању кандидатуре за одборника - Преузми

П-5- Потврда о изборном праву кандидата за одборника - Преузми

П-6- Потврда о пребивалишту - Преузми

П-7- Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике (оверава Јавни бележник) - Преузми

П-7- Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике (оверава Општинска управа) - Преузми

П-7/20 - Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике - Преузми

П-11 - Гласачки листић - Преузми

П-12- Контролни листић - Преузми

П-13 - Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места - Преузми

П-14- Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања са општинске изборне комисије и бирачког одбора - Преузми

П-15- Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника - Преузми

П-16- Записник о примопредаји изборног материјала после гласања бирачког одбора и општинске изборне комисије - Преузми

 

Решење о утврђивању збирне изборне листе - Преузми

 

Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Пожега одржаним 21.06.2020 - Преузми

Записник општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Пожега одржаних 21.06.2020. године - Преузми