Насловна | е-Управа | Одељење за општу управу, скупштинске и заједничке послове
Одељење за општу управу, скупштинске и заједничке послове

Обавештење о прибављању личних података о којима се води службена евиденција - Преузми

Списак службених евиденција за потребе других органа и оранизација - Преузми

Решење о образовању жалбене комисије - Преузми

Кадровски план - Преузми

Кодекс понашања службеника и намештеника - Преузми

Списак овлашћених службених лица - Преузми

Овлашћење за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја - Преузми

Контакт адреса лица овлашћеног за заштиту података о личности у складу са чланом 56. Закона о заштити података о личности - rodnaravnopravnost@pozega.ls.gov.rs