Насловна | Заменик начелника општинске управе
Заменик начелника општинске управе

Функцију заменика начелника Општинске управе обавља Мирослав Ковачевић, дипломирани правник.

Заменик начелника општинске управе замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; обавља и друге послове из  надлежности Општинске управе  по овлашћењу начелника управе.

Контакт телефон: 031/3816-309

mail: zamenik.nacelnika@pozega.ls.gov.rs