Насловна | Видео записи
Видео записи

03.10.2019. 24. Седница СО Пожега

12.09.2019. 23. Седница СО Пожега

27.06.2019. 22. Седница СО Пожега

04.04.2019. 21. Седница СО Пожега

07.03.2019. 20. Седница СО Пожега

20.12.2018. 19. Седница СО Пожега

11.10.2018. 18. Седница СО Пожега

26.07.2018. године, 17. Седница СО Пожега

28.06.2018. 16. Седница СО Пожега

26.04.2018. Посета МЗ Средња Добриња

25.04.2018. Посета МЗ Честобродица

24.04.2018. Посета МЗ Горња Добриња

23.04.2018. Посета МЗ Јежевица

20.04.2018. Посета МЗ Душковци, Љутице и Мршељи

19.04.2018. Посета МЗ Тометино Поље

18.04.2018. Посета МЗ Пилатовићи, Прилипац и Лопаш

17.04.2018. Посета МЗ Каленићи

17.04.2018. Посета МЗ Засеље

13.04.2018. Посета МЗ Отањ

12.04.2018. Посета МЗ Глумач

30.03.2018. Посета МЗ Здравчићи, Тврдићи, Радовци и Врањани

29.03.2018. Посета МЗ Висибаба

28.03.2018. Посета МЗ Пријановићи и Гугаљ

28.03.2018. Посета МЗ Лорет, Табановићи и Бакионица

27.03.2018. Посета МЗ Папратиште, Тучково и Јелен До

23.03.2018. Посета МЗ Милићево Село, Горобиље и Годовик

21.03.2018. Посета МЗ Роге, Рупељево и Сврачково

20.03.2018. Посета МЗ Узићи, Расна и Висибаба

23.04.2018. 15. Седница СО Пожега

 

07.04.2018. Свечана академија СО Пожега

29.03.2018. 14. Седница СО Пожега

09.02.2018. Изградња моста у Д. Добрињи

01.02.2018. 13. Седница СО Пожега

27.01.2018. Светосавски бал

Видео прилоге из претходних година можете погледати на нашој youtube страници - Општинска управа Пожега