Насловна | Туристичка организација
Туристичка организација

Туристичка организација Пожега je основана одлуком Скупшине Општине Пожега 1997.године. Смисао и циљ оснивања је валоризација,очување и заштита туристичких вредности, као и унапређење и развој туризма на територоји општине Пожега. Рад Туристичке организације Пожега базиран је пре свега на информативно-пропагандној делатности и координацији укупне туристичке понуде на територији општине. Аспект је на промовисању и презентацији оних видова туризма за које географски положај и природне карактеристике општине пружају услове ,пре свега сеоски туризам, а затим и спортско-рекреативни, ловно-риболовни,излетнички...

Туристичка информативно - пропагандна делатност врши се путем учешћа на сајмовима туризма , путем израде и штампања проспеката , плахата , брошура , разгледница,снимања промотивних филмова,израде сувенира и сл.

 

Адреса:
Туристичка организација Пожега 
Трг Слободе 3, 
31210 Пожега, Србија

Тел / факс: +381 31 714-650
topozega@mts.rs
www.topoz.org.rs