Насловна | е-Управа | Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица (образац ППИ-2) - Преузми

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину правних лица (образац ППИ-1) - Преузми

Прилог 1 уз образац ППИ-1 - Преузми ; Подприлог уз Прилог 1 - Преузми

Прилог 2 уз образац ППИ-1 - Преузми

Пријава за локалну комуналну таксу за истицање фирме - Преузми

Пријава за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта (физичка лица) - ПРЕУЗМИ

Захтев за издавање пореског уверења (физичка лица) - Преузми

Захтев за издавање пореског уверења (правна лица) - Преузми

Захтев за прекњижавање и повраћај - Преузми

Контролна листа (канц. контрола) - Преузми

Контролна листа (тер. контрола) - Преузми

Референтна каматна стопа НБС - Преузми

Одлука о утврђивању просечних цена м2 одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. год. - Преузми

Пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју обвезник накнаде за заштиту и унапређење животне средине подноси органу јединице локалне самоуправе - Преузми

 

Пријаве и захтеве можете лично предати на шалтеру Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода, писарница општинске управе шалтер број 5 у приземљу зграде, или доставити путем поште на адресу:

Општина Пожега 
Општинска управа 
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода
Трг Слободе бр. 9
31210 Пожега

Телефон: 031/ 3816 - 401, локал 226