Насловна | Јавни позиви и конкурси | Јавни позиви и конкурси
Јавни позиви и конкурси


1 ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова  које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општинe Пожега  за 2022. годину
2 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА  У 2022. ГОДИНИ
3 Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе у попису становништва домаћинстава и станова 2022. године
4 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
5 Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пожега за 2023. годину
6 КОНКУРС ЗА АНГАЖОВАЊЕ ОПШТИНСКОГ  МАГАЦИОНЕРА ЗА РАД У ОПШТИНСКОМ МАГАЦИНУ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ
7 Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Пожега
8 Ј А В Н И     К О Н К У Р С за доделу средстава црквама и верским заједницама са седишитем на територији општине Пожега за 2022. годину
9 Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у 2022. години
10 Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Пожега у 2022. години

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 9, приказ 1 - 10 од 88 конкурса