Насловна | Јавни позиви и конкурси | Јавни позиви и конкурси
Јавни позиви и конкурси


1 Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за катастарску парцелу број 509/62 КО Пожега
2 Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава у 2021. години
3 Ј А В Н И     К О Н К У Р С за доделу средстава црквама и верским заједницама са седишитем на територији општине Пожега за 2021. годину
4 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ
5 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2021. ГОДИНИ
6 Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пожега за 2022. годину
7 Јавни конкурс за избор директора ЈКП ”Наш дом”
8 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
9 ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица  интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће
10 ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, набавком грађевинског материјала

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 8, приказ 1 - 10 од 73 конкурса