Насловна | Секретар Скупштине
Секретар Скупштине

Функцију секретара скупштине обавља Боривоје Неоричић

Секретар Скупштине општине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар скупштине се поставља, на предлог председника скупштине, на четири године и може бити поново постављен.

Kontakt: 
sekretar@pozega.ls.gov.rs