Пожега
Насловна | Обједињена процедура
Обједињена процедура

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА

У Републици Србији од 04.01.2016. године почело је издавање електронских грађевинских дозвола у свим локалним самоуправама, а у складу са изменама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) .

Сви захтеви за добијање дозвола у поступку обједињене процедуре, подносиће се искључиво у електронској форми, а грађани ће захтеве моћи да подносе сами или посредством овлашћених лица (пројектаната и др.).

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења уз члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе.

Систем електронских дозвола се налази у Агенцији за привредне регистре и приступаће му се преко сајтова АПР, Министарства грађевинарства и сајтова локалних самоуправа, као и на сајту www.građevinskedozvole.rs, где се могу наћи и упутства за пријаву на систем, начин коришћења, попуњавање појединачних захтева, дигитално потписивање пријава, као и праћење статуса поднете пријаве.

Порталу за електронско подношење захтева за грађење може се приступити посредством следећег линка: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/
Захтеве за дозволе ће моћи да поднесу само лица која поседују електронски сертификат, који може да се добије у шест сертификационих тела - МУП и Војска Србије, Пошта Србије, Привредна комора Србије, Halcom i E-smart systems.

Минимум техничких услова за приступање систему е-дозвола подразумева да корисник поседује рачунар са Windows XP оперативним системом, новији интернет претраживач и интернет са брзином download-a од 1Mbps i upload-a од 0,5Mbps.

Систем је једноставан јер се кроз процедуру пролази у пет корака, бирањем опција из падајућих менија. Омогућено је праћење тока решавања захтева, a подносилац и институције укључене у процедуру добијају имејлом обавештења о статусу предмета.

Остали захтеви из области урбанизма и грађевинaрства (информација о локацији, уверења, извод из плана, иницијатива за израду или измену плана, и сл.) подносе се и даље у писаној форми преко писарнице Општинске управе Пожега.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Водич кроз дозволе за изградњу - Преузми

Висина накнада за ЦЕОП - Преузми

Упутство за плаћање такси и накнада - Преузми 

Локалне административне таксе - Преузми

Издата акта у обједињеној процедури објављена су у електронском облику на страници Е-Управа - Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
bets10