Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Пројекат крака улице Нићифора Максимовића и дела улице Николе Пашића, крак поред робне куће „ИДЕА“, Партија број 2. Пројекат крака улице Нићифора Максимовића. ЈН бр.1.2.3/2020
2 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Услуга израде пројектне документације за изградњу потисног цевовода „Старо извориште – резервоар Лисиште“ (L=1500m). ЈН бр.1.2.17/2020
3 Oбавештење о закљученом уговору о јавној набавци Угоститељске услуге - за партију 1
4 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Услуга израде пројектне документације за асфалтирање локалног пута Пожега-Стрмац-Доња Добриња и некатегор.пута Миљаковина-Глумач-Држ.пут Пожега-Косјерић - за партију 1
5 Одлука о додели уговора за јавну набавку Услуга израде техничке документације за потребе изградње топлификационе мреже и подстаница за грејање јавних објеката у Пожеги
6 О Д Л У К А о додели уговора за јавну набавку мале вредности Гориво за службена возила за потребе Општинске управе Пожега
7 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Угоститељске услуге за партије 2 и 3
8 Одлука о додели уговора о јавној набавци Поправкa путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега
9 Одлука о измени уговора о јавној набавци Набавка система расвете, разгласног система и остале опреме за велику салу Културног центра
10 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци : Пројекат за извођење радова на изградњи одводног канала за површинске воде из улице Бана Милутина до Бакионичког потока

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 87, приказ 1 - 10 од 866 набавке