Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега, број ЈН ОП 1.1.17/2019. Партија 1- угаљ 
2 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Реконструкција улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м. ЈН бр.1.3.21/2019
3 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Лопаш Л=600м и  Речице Л=1000м ). ЈН бр.1.3.20/2019
4 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка лож уља за потребе Пољопривредне школе „Љубо Мићић“ Пожега. ЈН бр.1.1.14/2019
5 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Радови на изградњи ветеринарске амбуланте за потребе Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега-прва фаза. ЈН бр.1.3.6/2019
6 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Електрична енергија ( Центар за социјални рад Пожега). ЈН бр.1.1.15/2019
7 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Услуга израде пројекта (студије) изводљивости за смањење губитака у водоводној мрежи. ЈН бр.1.2.5/2019
8 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Услуга личног пратиоца детета. ЈН бр.1.2.8/2019
9 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка рачунарске опреме. ЈН бр.1.1.4/2019
10 Одлука о измени уговора за јавну набавку Реконструкција и доградња пумпне станице Старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега. ЈН бр.1.3.18/2019

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 70, приказ 1 - 10 од 699 набавке