Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Ветеринарске услуге на Прихватилишту за псе луталице. ЈН бр.1.2.2/2019
2 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка материјала за одржавање водовода и канализације (партија 2 и партија 3). ЈН бр.1.1.8/2019
3 Одлука о додели уговора за ЈНМВ Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ "Олга Јовичић Рита" Пожега - ЈН бр. 1.1.4/2019
4 Одлука о обустави поступка за ЈН - Конкурс за дизајн - Израда идејног решења доградње, реконструкције, санације и адаптације Народне библиотеке у Пожеги - ЈН бр. 1.2.2/2019
5 Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ Услуге спасилаца на градском базену - ЈН бр. 1.2.4/2019
6 Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ Грађевински материјал - ЈН бр. 1.1.9/19
7 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ "Олга Јовичић Рита" Пожега - ЈН бр. 1.1.4/2019
8 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема). ЈН бр.1.1.10/2019
9 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци ГОРИВА И МАЗИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА У ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
10 Обавештење о обустави поступка за јавну набавку Набавка материјала за одржавање водовода и канализације, партија 1 Водомери. ЈН бр.1.1.8/2019

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 58, приказ 1 - 10 од 575 набавке