Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 Позив за подношење понуда и Конкурсна документације за ЈНМВ - Угоститељске услуге - ЈН бр. 1.2.7/2019
2 Обавештење о закљученом уговору - Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште
3 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку Специјално возило за пражњење и чишћење канализационих система „Canal jet“. ЈН бр.1.1.2/2019
4 Измена конкурсне документације за јавну набавку Специјално возило за пражњење и чишћење канализационих система „Canal jet“. ЈН бр.1.1.2/2019
5 Одговор на питања у вези јавне набавке Специјално возило за пражњење и чишћење канализационих система „Canal jet“. Јн бр.1.1.2/2019
6 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Лопаш Л=600м и Речице Л=1000м)
7 Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица. ЈН 1.3.5/2019
8 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Реконструкција улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м. ЈН бр.1.3.21/2019
9 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ - Набавка средстава за одржавање хигијене - ЈН бр. 1.1.12/2019
10 Одлука о додели уговора за јавну набавку Набавка уџбеника за ученике основних школа из социјално-материјално угрожених породица. ЈН бр.1.1.8/2019

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 65, приказ 1 - 10 од 648 набавке