Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 Oдлука о измени уговора за јавну набавку електричне енергије
2 Одлука о додели уговора - Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта
3 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Радови на изградњи аутобуских стајалишта ЈНМВ бр. 1.3.36/2017
4 Питања и одговори везани за конкурсну документацију - Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта
5 Одлука о додели уговора за јавну набавку – Конструкција надстрешнице над бином на градском тргу
6 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Зимско одржавање улица и локалних путева на територији општине Пожега
7 Конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - Конструкција надстрешнице над бином на градском тргу
8 Одлука о измени уговора о јавној набавци Грађевински радови на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги
9 Одлука о додели уговора - Испитивање плодности и утврђивање присуства опасних материја у пољопривредном земљишту на територији општине Пожега
10 Одлука о додели уговора - Набавка дрва за огрев за потребе ОШ "Емилија Остојић" Пожега

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 16, приказ 1 - 10 од 160 набавке