Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 Измењена конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку Услуга личног пратиоца детета, Јн бр.1.2.5/2020
2 Одлука о измени конкурсне документације за јавну набавку Услуга личног пратиоца, ЈНбр.1.2.5/2020
3 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Услуга личног пратиоца детета
4 Обавештење о покретању преговарачког поступка и конкурсна документација за јавну набавку Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште
5 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсна документација за јн Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица
6 Одлука о измени уговора о јавној набавци Додатна Поправка оштећења асфалта (крпљење рупа) на локалним и некатегорисаним путевима
7 Одлука о измени уговора о јавној набавци Радови на појачаном оржавању појединих делова општинских асфалтних путева ,пут за Засеље-подвожњак, пут за Отањ- подвожњак, пут Речице-Годовик „Мићића пут“ , Локални пут Папратиште- Јелен До и улица Драгачевска
8 Питање и одговор у вези јавне набавке Услуга израде пројеката, ЈН бр.1.2.16/2019
9 Позив за подношење понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку радова бр.1.3.13/2020 Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине
10 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Услуга израде пројектне документације реконструкције и доградње истуреног одељења Техничке школе Пожега. ЈН бр.1.2.15/2019

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 81, приказ 1 - 10 од 802 набавке