Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


11 Одлука о додели уговора о јавној набавци - Набавка уџбеника
12 Одлука о додели уговора о јавној набавци - Радови на реконструкцији крака улице Николе Пашића (поред робне куће) „Идеа“
13 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку Набавка пакета за потребе интерно расељених лица -Машина за шивење и вез
14 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Набавка 10 пакета разних добара за потребе интерно расељених лица (пољопривредна механизација, машинска опрема, шиваћа машина итд.) за партију 9 - Пакет бр. 9 (Цепач дрва, косилица, тример, тестера и др.)
15 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Набавка 10 пакета разних добара за потребе интерно расељених лица (пољопривредна механизација, машинска опрема, шиваћа машина итд.) - за партије 2, 4, 6, 8 и 10.
16 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци: - Набавка 10 пакета разних добара за потребе интерно расељених лица (пољопривредна механизација, машинска опрема, шиваћа машина итд.) - за партију 5 Пакет бр. 5 (машине за шивење)
17 Конкурсна документација у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда -Радови на реконструкцији крака улице Николе Пашића (поред робне куће) „Идеа“
18 Обавештење о обустави поступка јавне набавке Радови на реконструкцији крака улице Николе Пашића (поред робне куће) „Идеа“
19 Набавка пакета за потребе интерно расељених лица -Машина за шивење и вез
20 Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Електричне енергије

Страна 2 од 93, приказ 11 - 20 од 930 набавке