were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Насловна | Архива | 13. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
13. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
31.05.2022. 14:45

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

На основу члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

За понедељак  06.06.2022. године, у 10.00 часова

У великој сали општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ТРИНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА ДВАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 2. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2022. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА – НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ РЕЧИЦЕ КП БР 422/2 КО РЕЧИЦЕ – МАРКО ЈАНКОВИЋ, УЖИЦЕ
 5. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 6. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ
 7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ И ИЗВЕШТАЈЕМ  ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ И ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПОКРИЋУ ГУБИТКА РАНИЈИХ ГОДИНА ПО РЕДОВНОМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2021. ГОДИНУ
 8. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ
 9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
 10. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ
 11. ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 12. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ – ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА,  СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2021. ГОДИНУ
 14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ- ТО РЕГИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА
 16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ
 17. ПРОГРАМСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
 19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
 20. ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ВОДЕ II РЕДА У 2022. ГОДИНИ (са мишљењем у поступку доношења Оперативног плана за одбрану од поплава на територији општине Пожега за воде II реда, за 2022. годину)
 21. ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 01бр06-12/22 од 14.03.2022.ГОДИНЕ
 22. ПРАВИЛНИК О РАДУ ЈКП „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА
 23. ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА ЗА ЈКП „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА
 24. ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА
 25. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 26. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
 27. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ПОЖЕГА
 28. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)
 29. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА        

 

                                                      ПРЕДСЕДНИК СО,      

                                                                                                    Славица Симовић   

Комплетан материјал за седницу - Преузми