Пожега
Насловна | Архива | Обавештење
Обавештење
12.02.2024. 15:33

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, примило је захтев 03 бр. 501-001/2024 од 09.02.2024.год., за издавање дозволе за управљање неопасним отпадом од стране оператера Предузеће – „NEOLEKS“ DOO, ул.Љубе Стојановића бр.5, Ужице, РЈ Пожега, са матичним бројем : 07221622 и ПИБ : 101783502. Шифра претежне делатности : 3832 –Поновна употреба разврдтаних материјала.

Захтев се односи на издавање дозволе за управљање неопасним отпадом пројекта : „Складиштење и механички третман неопасног отпада, планираног капацитета складишта 150 тона/дан, годишњег капацитета до 10.540 тона и 2000 тона у једном тренутку, на кат.парцели број 1578/8 КО Пожега, на адреси Милутина Миланковића бб, општина Пожега’’.

Оператер је уз захтев приложио и Решење којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину, пројекта ''Складиштење и механички третман неопасног отпада'' у Пожеги, ул. Милутина Миланковића бб, који је реализован као независна просторно-функционална целина у оквиру кат. парцеле 1578/8 КО Пожега I (општина Пожега), 03 број 504-14/11 и 03 број 504-18/11 од 15. 06. 2011.год., издато од стране овог одељења.

Технолошки поступци који ће се примењивати су искључиво физичко-механички (сечење, резање, декомпозиција, сечење ручним средствима, механичка сепарација електричнихх каблова на специјалној машини и сл.).

Локација је у простору обухваћеним Планом генералне регулације Пожеге („Службени лист Општине Пожега“, бр.5/15, 7/16, 2/17, 14/18, 13/21 и 15/21-испр.грешке), урбанистичка подцелина Ц 8.1. – Привреда и пословање.

У складу са чл.63 Закона о управљању отпадом, рок за јавни увид у поднети захтев је 30 дана од дана оглашавања путем средстава јавног информисања или интернета, односно на уобичајен локални начин.

Овим путем се обавештавају заинтересовани органи и организације као и заинтересована јавност да  могу извршити увид у садржину захтева у наредних 30 дана од дана објављивања овог обавештења тј. закључно са 13.03.2024.год., у згради Скупштине општине Пожега, соба бр.46, радним данима од 11-14 часова.

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
bostancı escort beykoz escort
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler