were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама са седиштем на територији општине Пожега за 2022. годину
29.06.2022. 08:13

Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама са седиштем на територији општине Пожега за 2022. годину - Преузми

oпширније...
 
Одлука о избору програма удружења којима се додељују средства за реализовање програма од јавног интереса из буџета општине Пожега у 2022. години
17.06.2022. 12:15

Одлука о избору програма удружења којима се додељују средства за реализовање програма од јавног интереса из буџета општине Пожега у 2022. години - Преузми

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА  У 2022. ГОДИНИ
24.06.2022. 23:57

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА

ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА  У 2022. ГОДИНИ

Предмет Јавног позива

Члан 1.

Предмет Јавног позива за подношење захтева за доделу подстицајних средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства на територији општине Пожега у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив) је додела подстицајних средстава из буџета општине Пожега, кроз реализацију ове мере планиране Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Пожега за 2022. годину (у даљем тексту: Програм).

Јавни позивом дефинише се висина и намена укупно расположивих средстава за ову меру, лица која остварују право на постицаје (корисници подстицаја), услови и начин за доделу подстицаја, рок за подношење захтева, документација која се подноси уз захтев, износ подстицаја по кориснику изражен у процентима, максимални износи подстицаја по кориснику, као и други потребни подаци и обавештења за спровођење Јавног позива.

Висина и намена подстицајних средстава

Члан 2.

Укупна средства која ће бити додељена по Јавном позиву износе 17.300.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о ребалансу буџета општине Пожега за 2022. годину, а намењена за подстицаје следећих инвестиција у физичку имовину пољопривредног газдинства:

 

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Измене планова јавних набавки
16.06.2022. 09:15

План јавних набавки (измена бр. 1), Општинско веће - Преузми

План јавних набавки (измена бр.2 ), Општинско веће - Преузми

План јавних набавки (измена), Општинска управа - Преузми

oпширније...
 
Измена плана јавних набавки
30.03.2022. 12:36

Измена плана јавних набавки за општинску управу - Преузми

Измена плана јавних набавки за општинско веће - Презми

oпширније...
 

Актуелности

Прелиминарна листа директних корисника за енергетску ефикасност
16.06.2022. 09:17

Прелиминарна листа директних корисника за енергетску ефикасност - Преузми

oпширније...
 
Оглас за јавно надметање за издавање у закуп пословног простора на отвореном базену
09.06.2022. 10:30

Оглас за јавно надметање за издавање у закуп пословног простора на отвореном  базену - Преузми

oпширније...
 
Листа вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу  за доделу средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у 2022. години
02.06.2022. 11:49

Листа вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу  за доделу средстава из буџета општине Пожега за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у 2022. години - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки и планови јавних набавки за 2022. годину
03.02.2022. 13:54

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки - Преузми

План јавних набавки за 2022. годину (Општинска управа Пожега) - Преузми

План јавних набавки за 2022. годину (Општинско веће општине Пожега) - Преузми

oпширније...
 
Јавни позив за доделу ауто седишта
23.09.2021. 10:57

Јавни позив за доделу ауто седишта - Преузми

Захтев - пријавни формулар - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Столарски радови(хобловање и лакирање паркета)
21.07.2021. 07:33

Позив за подношење понуда - Столарски радови (хобловање и лакирање паркета) - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке