were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Насловна | Архива | Решење о именовању Стручне конкурсне комисије за оцену пројеката поднетих на Други круг конкурса општине Пожега за обезбеђивање средстава из буџета општине Пожега за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2016. годину
Решење о именовању Стручне конкурсне комисије за оцену пројеката поднетих на Други круг конкурса општине Пожега за обезбеђивање средстава из буџета општине Пожега за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2016. годину
31.10.2016. 13:30

На основу члана 54 Статута општине Пожега (''Службени лист општине Пожега, број  2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), а у вези расписаног Јавног позива за учешће на Другом кругу конкурса општине Пожега за обезбеђивање средстава из буџета општине Пожега за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у  области јавног информисања за 2016. годину, председник општине Пожега доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

о именовању Стручне конкурсне комисије за оцену пројеката поднетих на Други круг конкурса општине Пожега за обезбеђивање средстава из буџета општине Пожега за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

за 2016. годину

I

          У Комисију се именују :

1. Рада Новаковић, председник Комисије, (независни медијски стручњак – запослена у ПИО фонду у Пожеги),

2. Новка Илић, члан, (новинар у пензији - Ужице),

3. Биљана Ђурђић, члан, (новинар – уредник – Бајина Башта),

4. Љубомир Ђорђевић, члан, (новинар преводилац – Београд)

5. Раде Вучићевић, члан, (професор светске књижевности, запослен у Општинској управи Пожега).

II

          Задатак Комисије је да :

 • оцени поднете пројекте на Конкурс према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи интерес у области јавног информисања и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

III

          Критеријуми за оцењивање пројекта су :

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су :

1. мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2. мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује :

 1. значај пројекта са становишта :
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. утицај и изводљивост са становишта :

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 1. Капацитети са становишта :
 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта :
 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује :

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

IV

          Комисија је дужна да записник о своме раду,  са образложеним предлогом о расподели средстава, достави председнику Општине на даље одлучивање.

V

Примерак Решења и текст Јавног позива – конкурса, доставити члановима Комисије.

01 Број: 20 – 36 – 148/16  од 31. 10. 2016.године

ОПШТИНА  ПОЖЕГА

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                           Милан Божић

Решење о именовању комисије - Преузми документ