Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


911 Одлука о додели уговора - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА
912 Јавна набавка - Поправкa путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега
913 Одлука о додели уговора - Медицински и санитетски материјал за потребе „Центра за социјални рад – Пожега
914 Јавна набавка Електричне енергије јн.бр.1.1.1/2017
915 JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА
916 Реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги III фаза
917 Измена конкурсне документације - јнмв Медицински и санитетски материјал јн.бр. 1.1.18/2017
918 јавна набавка мале вредности јн.бр.1.1.18/2017 Медицински и санитетски материјал за потребе „Центра за социјални рад – Пожега“
919 јавна набавка бр.1.1.10/2017 НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА
920 О Д Л У К А о додели уговора за јавну набавку мале вредности МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега

Страна 92 од 96, приказ 911 - 920 од 954 набавке