Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


861 ЈАВНА НАБАВКА - Отворени поступак 1.3.4/2016 - Радови на санацији клизишта у месту Каленићи - засеок Филиповићи - Одлука о додели уговора.
862 ЈАВНА НАБАВКА - Отворени поступак 1.3.5/2016 - Радови на санацији клизишта у насељу Пријановићи - Одлука о додели уговора.
863 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1.3.3/2016 - Реконструкција грејања у Дому здравља у Пожеги - Одлука о додели уговора
864 ЈАВНА НАБАВКА - Отворени поступак 1.3.4/2016 - Радови на санацији клизишта у месту Каленићи - засеок Филиповићи.
865 ЈАВНА НАБАВКА - Отворени поступак 1.3.5/2016 - Радови на санацији клизишта у насељу Пријановићи
866 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1.3.3/2016 - Реконструкција грејања у Дому здравља у Пожеги
867 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези са јавном набавком бр. 1.3.2/2016 - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА КУПАЛИШНОГ БАЗЕНА У ПОЖЕГИ.
868 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1.3.1/2016 - Превоз материјала за реконструкцију атарских путева оштећених у поплавама као и путева који су оштећени услед одрона и клизишта на територији Општине Пожега
869 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1.1.5/2016 - Рачунарска опрема
870 Jавна Hабавка Mале Bредности - АПРИЛ2016.

Страна 87 од 88, приказ 861 - 870 од 872 набавке