Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


751 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку радова: Реконструкција окретнице у улици Пожешких ратника и изградња дела кишног колектора према улици Момчила Тешића
752 О Д Л У К A о обустави поступка јавне набавке Реконструкција окретнице у улици Пожешких ратника и изградња дела кишног колектора према улици Момчила Тешића
753 О Д Л У К A о закључењу оквирног споразума - Услуга извођења екскурзија
754 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - Асфалтирање локалног пута за Шеварице. ЈН. БР. 1.3.31/2017
755 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18/2017 - Пројектовање, израда и монтажа дечјег авантура парка у објекту „Леприрић“ ПУ „Олга Јовичић – Рита“ - (Спајди систем)
756 О Д Л У К A о додели уговора за јавну набавку радова Грађевински радови на изградњи моста на Краваричкој реци и регулација речног корита у зони моста
757 Одлука о додели уговора за јавну набавку Набавка енергената за потребе ОШ „Емилија Остојић“ Пожега
758 Одлука о додели уговора за јавну набавку - Набавка енергената за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега
759 О Д Л У К А о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда Уговор за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА
760 Одлука о измени уговора о извођењу радова на уређењу дворишта у објекту "Бамби" предшколске установе "Олга Јовичић Рита" Пожега

Страна 76 од 90, приказ 751 - 760 од 892 набавке