Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


741 Одлука о додели уговора - Испитивање плодности и утврђивање присуства опасних материја у пољопривредном земљишту на територији општине Пожега
742 Одлука о додели уговора - Набавка дрва за огрев за потребе ОШ "Емилија Остојић" Пожега
743 Одлука о додели уговора - Набавка дрва за огрев за потребе ОШ "Петар Лековић" Пожега
744 Одлука о додели уговора -Реконструкција окретнице у улици Пожешких ратника и изградња дела кишног колектора према улици Момчила Тешића
745 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку : Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта
746 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Испитивање плодности и утврђивање присуства опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту на територији Општине Пожега
747 Одлука о обустави поступка јавне набавке Пројектовање, израда и монтажа дечјег авантура парка у објекту „Леприрић“ ПУ „Олга Јовичић – Рита“ - (Спајди систем)
748 Одлука о додели уговора за јавну набавку радова Асфалтирање локалног пута за Шеварице
749 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за набавку добара: Набавка дрва за огрев за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега
750 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: Набавка дрва за огрев за потребе ОШ „Емилија Остојић“ Пожега

Страна 75 од 90, приказ 741 - 750 од 892 набавке