Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


731 Питања и одговори - за јавну набавку радова број 1.3.5/2017- Реконструкција локалног пута за Шеварице
732 Питање и одговор - јавна набавка радова број 1.3.5/2017- Реконструкција локалног пута за Шеварице
733 2. Измена конкурсне документације јавне набавке Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
734 2. Измена конкурсне документације јавне набавке Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље)
735 Измена конкурсне документације јавне набавке Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље)
736 Измена конкурсне документације јавне набавке Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
737 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Хобловање и лакирање спортског паркета уз обележавање терена у Спортској хали Пожега
738 1.3.26/2017 Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље)
739 Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
740 Аутоматско- заливни систем за фудбалски терен на стадиону ФК "Слога" Пожега ЈНМВ 1.3.20/2017

Страна 74 од 83, приказ 731 - 740 од 826 набавке