Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


731 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова - Асфалтирање тротоара у Златиборској улици и платоа поред кафића „Мали принц“
732 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ бр. 1.1.3/2018- Гориво за службена возила Општинске управе Пожега
733 Oдлука о додели уговора у поступку јавне набавке :Набавка резервних делова за путнички и теретни програм за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега
734 Oдлука о додели уговора у поступку јавне набавке :Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети
735 Oдлука о додели уговора у поступку јавне набавке :Набавка гума за путнички и теретни програм за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега
736 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку: Ветеринарске услуге на Прихватилишту за псе луталице
737 Одлука о измени уговора за јавну набавку Зимско одржавање улица и локалних путева на територији општине Пожега
738 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку: Набавка прехрамбених производа и артикала за потребе Пољопривредне школе.
739 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку бр. 1.1.27/18 - Електрична енергија
740 Јавна набавка мале вредности: Набавка грађевинског материјала, јн. бр.1.1.12/2018

Страна 74 од 92, приказ 731 - 740 од 916 набавке