Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


731 Одлука о додели уговора- Поправкa путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега
732 Поправка и одржавање сливника и шахтова кишне канализације и монтажа ограда на градским улицама и локалним путевима у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/17
733 Јавна набавка мале вредности - Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега
734 ПИТАЊЕ И ОДГОВОР У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Грађевински радови на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги
735 Одлука о додели уговора - СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ за потребе Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега
736 Одлука о додели уговора - Средства за одржавање хигијене за потребе „Центра за социјални рад – Пожега“. јн. бр. 1.1.31/2017
737 Одлука о додели уговора - Радови на реконструкцији улица и путева јн.бр. 1.3.4/2017
738 Одлука о закључењу оквирног споразума - јавна набавке Електричне енергије
739 Одлука о додели уговора за јавну набавку - Одржавање хоризонталне сигнализације
740 Одлука о додели уговора НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА, број 1.1.18/2017

Страна 74 од 81, приказ 731 - 740 од 802 набавке