Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


731 Одлука о додели уговора јавна набавка мале вредности Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације.
732 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега
733 Питања и одговори у вези јавне набавке Радови на постављању семафора на раскрсници код Дома здравља у Пожеги
734 Измена конкурсне документације за јнмв Гориво за службена возила и Питања и одговори у вези јнмв Гориво за службена возила
735 Јавна набавка мале вредности - Радови на постављању семафора на раскрсници код Дома здравља у Пожеги
736 Јавна набавка мале вредности Гориво за службена возила Општинске управе Пожега 1.1.7/2017
737 Одговори на тражене додатне информације и појашњења конкурсне документације за јнмв Поправка атарских путева јн.бр. 1.3.1/2017
738 Јавна набавка мале вредности јн.бр.1.3.1/2017 - Поправка атарских путева на територији општине Пожега
739 ЈАВНА НАБАВКА – Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације
740 Јавна набавка мале вредности добара - Канцеларијски материјал, јн. бр. 1.1.3/2017

Страна 74 од 76, приказ 731 - 740 од 759 набавке