Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


731 JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА
732 Реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги III фаза
733 Измена конкурсне документације - јнмв Медицински и санитетски материјал јн.бр. 1.1.18/2017
734 јавна набавка мале вредности јн.бр.1.1.18/2017 Медицински и санитетски материјал за потребе „Центра за социјални рад – Пожега“
735 јавна набавка бр.1.1.10/2017 НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА
736 О Д Л У К А о додели уговора за јавну набавку мале вредности МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега
737 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - јавну набавку мале вредности Гориво за службена возила за потребе Општинске управе Пожега 1.1.7/2017
738 Одлука о додели уговора - Радови на постављању семафора на раскрсници код Дома здравља у Пожеги јн.бр. 1.3.21/2017
739 Одлука о додели уговора - Канцеларијски материјал јнмв бр. 1.1.3/2017
740 О Д Л У К А о додели уговора за јавну набавку мале вредности Радови на поправци атарских путева на територији општине Пожега

Страна 74 од 77, приказ 731 - 740 од 770 набавке