Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


731 Конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - Конструкција надстрешнице над бином на градском тргу
732 Одлука о измени уговора о јавној набавци Грађевински радови на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги
733 Одлука о додели уговора - Испитивање плодности и утврђивање присуства опасних материја у пољопривредном земљишту на територији општине Пожега
734 Одлука о додели уговора - Набавка дрва за огрев за потребе ОШ "Емилија Остојић" Пожега
735 Одлука о додели уговора - Набавка дрва за огрев за потребе ОШ "Петар Лековић" Пожега
736 Одлука о додели уговора -Реконструкција окретнице у улици Пожешких ратника и изградња дела кишног колектора према улици Момчила Тешића
737 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку : Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта
738 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Испитивање плодности и утврђивање присуства опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту на територији Општине Пожега
739 Одлука о обустави поступка јавне набавке Пројектовање, израда и монтажа дечјег авантура парка у објекту „Леприрић“ ПУ „Олга Јовичић – Рита“ - (Спајди систем)
740 Одлука о додели уговора за јавну набавку радова Асфалтирање локалног пута за Шеварице

Страна 74 од 89, приказ 731 - 740 од 884 набавке