Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


721 Реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги III фаза
722 Измена конкурсне документације - јнмв Медицински и санитетски материјал јн.бр. 1.1.18/2017
723 јавна набавка мале вредности јн.бр.1.1.18/2017 Медицински и санитетски материјал за потребе „Центра за социјални рад – Пожега“
724 јавна набавка бр.1.1.10/2017 НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА
725 О Д Л У К А о додели уговора за јавну набавку мале вредности МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега
726 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - јавну набавку мале вредности Гориво за службена возила за потребе Општинске управе Пожега 1.1.7/2017
727 Одлука о додели уговора - Радови на постављању семафора на раскрсници код Дома здравља у Пожеги јн.бр. 1.3.21/2017
728 Одлука о додели уговора - Канцеларијски материјал јнмв бр. 1.1.3/2017
729 О Д Л У К А о додели уговора за јавну набавку мале вредности Радови на поправци атарских путева на територији општине Пожега
730 Питања и одговори у вези јавне набавке бр.1.3.17/2017– МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега

Страна 73 од 76, приказ 721 - 730 од 759 набавке