Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


721 Jавна набавка мале вредности:Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети
722 Јавна набавка мале вредности:Набавка гума за путнички и теретни програм за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега
723 Јавна набавка мале вредности:Набавка резервних делова за путнички и теретни програм за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега
724 Позив за подношење понуда и конкурсна документација Набавка гасног уља за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега
725 Oдлука о измени уговора о извођењу радова на асфалтирању локалних путева у месним заједницама (Тометино Поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
726 Одлука о измени уговора о јавној набавци радова - Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље)
727 Одлука о измени уговора о јавној набавци радова- Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
728 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА НА ДОБРИЊСКОЈ РЕЦИ – К.О. ЧЕСТОБРОДИЦА И РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА У ЗОНИ МОСТА
729 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА НА ДОБРИЊСКОЈ РЕЦИ – К.О. ДОЊА ДОБРИЊА И РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА У ЗОНИ МОСТА
730 Одлука о обустави поступка јавне набавке - Радови на изградњи аутобуских стајалишта

Страна 73 од 90, приказ 721 - 730 од 892 набавке