Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


691 Измена конкурсне документације Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега
692 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега
693 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА
694 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Радови на изградњи надстрешнице на кошу за кукуруз за потребе Пољопривредне школе
695 Одлука о измени уговора о јавној набавци радова: Грађевински радови на реконструкцији моста на Добрињској реци-К.О. Доња Добриња и регулација водотока у зони моста
696 Одлука о додели уговора за јавну набавку, Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације
697 Одлука о додели уговора за јавну набавку Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
698 Одлука о додели уговора за јавну набавку Радови на изградњи система даљинског надзора и управљања на водоводној мрежи Мала Јежевица-Горња Добриња-Љутице-Милићево Село-Годовик
699 Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Електричне енергије
700 Јавна набавка:Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селу Каленићи

Страна 70 од 92, приказ 691 - 700 од 916 набавке