Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


661 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1.1.5/2016 - Рачунарска опрема
662 ЈАВНА НАБАВКА - Отворени поступак 1.3.4/2016 - Радови на санацији клизишта у месту Каленићи - засеок Филиповићи - Одлука о додели уговора.
663 ЈАВНА НАБАВКА - Отворени поступак 1.3.5/2016 - Радови на санацији клизишта у насељу Пријановићи - Одлука о додели уговора.
664 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1.3.3/2016 - Реконструкција грејања у Дому здравља у Пожеги - Одлука о додели уговора
665 ЈАВНА НАБАВКА - Отворени поступак 1.3.4/2016 - Радови на санацији клизишта у месту Каленићи - засеок Филиповићи.
666 ЈАВНА НАБАВКА - Отворени поступак 1.3.5/2016 - Радови на санацији клизишта у насељу Пријановићи
667 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1.3.3/2016 - Реконструкција грејања у Дому здравља у Пожеги
668 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези са јавном набавком бр. 1.3.2/2016 - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА КУПАЛИШНОГ БАЗЕНА У ПОЖЕГИ.
669 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1.3.1/2016 - Превоз материјала за реконструкцију атарских путева оштећених у поплавама као и путева који су оштећени услед одрона и клизишта на територији Општине Пожега
670 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1.1.5/2016 - Рачунарска опрема

Страна 67 од 68, приказ 661 - 670 од 673 набавке