Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


661 Одлука о додели уговора - Летње одржавање локалних путева и улица на територији Општине Пожега
662 Одлука о додели уговора ПРЕХРАМБЕНИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА
663 Oдлука о додели уговора Завршетак изградње паркинга и тротоара у Железничкој улици
664 Одлука о додели уговора Гасно уље
665 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ОПРЕМА ЗА ОЗВУЧЕЊЕ
666 Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности: Набавка опреме за озвучење
667 Питања и одговори - Опрема за озвучење 1.1.9/2017
668 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - Аутоматско- заливни систем за фудбалски терен на стадиону ФК "Слога" Пожега ЈНМВ 1.3.20/2017
669 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Завршетак изградње паркинга и тротоара у Железничкој улици
670 Питање и одговори - Гасно уље

Страна 67 од 78, приказ 661 - 670 од 772 набавке