Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


601 Питања и одговори у вези јавне набавке Набавка опреме за озвучење
602 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара - ГАСНО УЉЕ
603 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку ОПРЕМЕ ЗА ОЗВУЧЕЊЕ
604 Питање и одговор за јавну набавку радова број 1.3.16/2017- Уређење дворишта у објекту "Бамби" предшколске установе "Олга Јовичић Рита" Пожега
605 Питања и одговори - за јавну набавку радова број 1.3.5/2017- Реконструкција локалног пута за Шеварице
606 Питање и одговор - јавна набавка радова број 1.3.5/2017- Реконструкција локалног пута за Шеварице
607 2. Измена конкурсне документације јавне набавке Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
608 2. Измена конкурсне документације јавне набавке Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље)
609 Измена конкурсне документације јавне набавке Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље)
610 Измена конкурсне документације јавне набавке Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)

Страна 61 од 70, приказ 601 - 610 од 700 набавке