Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


441 Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке - Средства за одржавање хигијене за потребе „Центра за социјални рад – Пожега“
442 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Средства за одржавање хигијене и прибор за одржавање опште хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић-Рита“ за партије 1 и 2
443 Јавна набавка мале вредности, Радови на постављању успоривача саобраћаја. Ј.Н број 1.3.12/2018
444 Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке - Услуга превоза растреситог материјала на привремене депоније
445 О Д Л У К А о додели уговора за јавну набавку мале вредности Набавка рачунарске опреме
446 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Набавка прехрамбених производа и артикала за потребе Пољопривредне школе
447 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О З А К Љ У Ч Е Н О М OКВИРНОМ СПОРАЗУМУ - Набавка електричне енергије
448 Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности Услуга израде пројектне документације за изградњу новог дела дома ученика Пољопривредне школе
449 Јавна набавка мале вредности, Средства за одржавање хигијене за потребе „Центра за социјални рад – Пожега“. ЈН бр.1.1.15/2018
450 ОДЛУКA о додели уговора за партијe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 и 11 за јавну набавку НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА, број 1.1.4/2018

Страна 45 од 70, приказ 441 - 450 од 700 набавке