Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


441 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега
442 Питања и одговори у вези јавне набавке Радови на постављању семафора на раскрсници код Дома здравља у Пожеги
443 Измена конкурсне документације за јнмв Гориво за службена возила и Питања и одговори у вези јнмв Гориво за службена возила
444 Јавна набавка мале вредности - Радови на постављању семафора на раскрсници код Дома здравља у Пожеги
445 Јавна набавка мале вредности Гориво за службена возила Општинске управе Пожега 1.1.7/2017
446 Одговори на тражене додатне информације и појашњења конкурсне документације за јнмв Поправка атарских путева јн.бр. 1.3.1/2017
447 Јавна набавка мале вредности јн.бр.1.3.1/2017 - Поправка атарских путева на територији општине Пожега
448 ЈАВНА НАБАВКА – Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације
449 Јавна набавка мале вредности добара - Канцеларијски материјал, јн. бр. 1.1.3/2017
450 Јавна набавка мале вредности обликована по партијама јн. бр. 1.3.10/2017 - Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети

Страна 45 од 47, приказ 441 - 450 од 468 набавке