Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


11 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега. ЈН бр.1.1.5/2019
12 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за јавну набавку Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега ЈН бр.1.3.18/2019
13 Измена конкурсне документације за  јавну набавку Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега ЈН бр.1.3.18/2019
14 Питање и одговор за јавну набавку Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега ЈН бр.1.3.18/2019
15 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Поправкa путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега
16 Питање и одговор у вези јавне набавке број 1.3.12/2019  Реконструкција моста у Речицама, 200м узводно од Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега
17 Питање и одговор у вези јавне набавке број 1.3.11/2019 Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега
18 Питање и одговор за јавну набавку Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега ЈН бр.1.3.18/2019
19 Позив и конкурсна документација за јавну набавку Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега. ЈН бр.1.3.18/2019
20 Позив и конкурсна документација за јавну набавку Реконструкција моста у Речицама, 200м узводно од Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега. ЈН бр.1.3.12/2019

Страна 2 од 47, приказ 11 - 20 од 468 набавке