Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


11 Обавештење о обустави поступка за јавну набавку Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега. ЈН бр.1.3.29/19
12 Одлука о обустави поступка за јавну набавку Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега. ЈН бр.1.3.29/19
13 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке Услуге бесплатног јавног превоза
14 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега. ЈН бр.1.3.29/2019
15 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Изнајмљивање и постављање клизалишта на Тргу Слободе у Пожеги. ЈН бр.1.2.7/2019
16 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Услуга израде пројеката
17 Одлука о измени уговора о јавној набавци - Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Лопаш Л=600м и Речице Л=1000м)
18 Одлука о обустави поступка јавне набавке Услуге бесплатног јавног превоза
19 Одлука о измени уговора за јавну набавку Радове на реконструкцији и адаптацији објекта Културног центра, на кат.парцелама бр.191/1, 194/1, 192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги. ЈН бр.1.3.14/2019
20 Одлука о додели уговора за јавну набавку Изнајмљивање и постављање клизалишта на Тргу Слободе у Пожеги. ЈН бр.1.2.7/2019

Страна 2 од 81, приказ 11 - 20 од 802 набавке