Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


11 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Услуга израде пројектне документације за изградњу мостова у Великој Јежевици, Папратишту, Годовику и Горњој Добрињи
12 Одлука о додели уговора за јавну набавку Услуга израде пројектне документације за изградњу моста у Тометином Пољу. ЈН бр.1.2.12/18
13 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Емилија Остојић“, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега. ЈН бр.1.1.33/2018
14 Oдлука о додели уговора о јавној набавци - - Услуга израде пројектне документације за изградњу мостова у Великој Јежевици, Папратишту, Годовику и Горњој Добрињи
15 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Набавка дрва за огрев за потребе Гимназије „Свети Сава“, ОШ „Петар Лековић“ и ОШ „Емилија Остојић“ Пожега
16 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка 7 пакета грађевинског материјала за избеглице. ЈН бр.1.1.6/18
17 Јавна набавка у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума - Услуга извођења екскурзија 2018/19 - ЈН бр. 1.2.1/2018
18 Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку - Услуга јавног превоза
19 Обавештење о закљученом оквирном споразуму у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда Набавка дрва за огрев за потребе Гимназије „Свети Сава“, ОШ „Петар Лековић“ и ОШ „Емилија Остојић“ Пожега ЈН бр. 1.1.33/2018
20 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуга: Услуга израде пројектне документације за изградњу моста у Тометином Пољу

Страна 2 од 45, приказ 11 - 20 од 442 набавке