Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


11 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци: Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега
12 Одлука о додели уговора о јавној набавци Одржавање хоризонталне сигнализације
13 Одлука о додели уговора о јавној набавци Услуга израде техничке документације за потребе изградње топлификационе мреже и подстаница за грејање јавних објеката у Пожеги
14 Одговор на питање у вези јавне набавке Услуга израде техничке документације за потребе изградње топлификационе мреже и подстаница за грејање јавних објеката у Пожеги. ЈН бр.1.2.12/20
15 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Услуга израде техничке документације за потребе изградње топлификационе мреже и подстаница за грејање јавних објеката у Пожеги
16 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“РОМСКО НАСЕЉЕ ЛИСИШТЕ“ У ПОЖЕГИ
17 Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности - Угоститељске услуге
18 Одлука о издавању наруџбенице за јавну набавку Услуга израде пројектне документације за асфалтирање локалног пута Пожега – Стрмац- Доња Добриња (L=4000m) и некатегорисаног пута Миљаковина – Глумач – државни пут Пожега- Косјерић (L=2000m)
19 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Гориво за службена возила за потребе Општинске управе Пожега
20 Одлука о додели уговора за јавну набавку:Услуга израде пројектне документације за изградњу потисног цевовода „Старо извориште – резервоар Лисиште“ (L=1500m)

Страна 2 од 87, приказ 11 - 20 од 866 набавке