Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


11 Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности Услуга личног пратиоца детета
12 Одлука о додели уговора о јавној набавци : Набавка службеног аутомобила за потребе ОШ "Петар Лековић" Пожега
13 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Услуге јавног превоза
14 Обавештење о обустави поступка јавне набавке Угоститељске услуге – „Ketering“. ЈН бр.1.2.7/2019
15 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка  и уградња детектора брзине са дисплејом. ЈН бр.1.1.9/2019
16 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка дрва за огрев за потребе Гимназије „Свети Сава“, ОШ „Петар Лековић“ и Техничке школе Пожега. ЈН.бр.1.1.17/2019 Обавештење за ОШ "Петар Лековић" и Гимназија "Свети Сава"
17 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Израда геодетског елабората у улици Бана Милутина са истражним радовима. ЈН бр.1.2.10/2019
18 Одлука о додели уговора за јавну набавку Радови на појачаном одржавању појединих делова општинских асфалтних путева, пут за Засеље-подвожњак, пут за Отањ-подвожњак, пут Речице-Годовик „Мићића пута“, локални пут Папратиште-Јелен До и улица Драгачевска
19 Одлука о додели уговора за јавну набавку Додатна поправка оштећења асфалта (крпљење рупа) на локалним и некатегорисаним путевима
20 Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности Набавка рачунарске опреме за потребе Техничке школе Пожега

Страна 2 од 75, приказ 11 - 20 од 746 набавке