Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Анализа (студија) постојећег стања канализационог система на територији Општине Пожега
2 Одлука о измени уговора о јавној набавци Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Лопаш Л=600м и Речице Л=1000м )
3 Одлука о измени уговора о јавној набавци Реконструкција улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м
4 Одлука о додели уговора за јавну набавку -Рад грађевинске машине (булдожера)на депонији на пословима разгртања и планирања смећа за потребе ЈКП "Наш дом" Пожега
5 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Радови на постављању саобраћајне сигнализације на државном путу II A реда број 178 у зони ОШ „Петар Лековић“ Јежевица. ЈН бр.1.3.26/2019
6 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Услуга бесплатног јавног превоза
7 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Зимско одржавање локалних путева на територији Општине Пожега. ЈН бр.1.3.3/2019
8 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка возила за превоз живих животиња (паса луталица). ЈН бр.1.1.27/2019
9 Одлука о измени уговора о јавној набавци Реконструкција и адаптација објекта Културног центра ,на кат.парцелама Бр.191/1, 194/1,192/1 и 192/2
10 Одлука о додели уговора за јавну набавку - Анализа (студија) постојећег стања канализационог система на територији Општине Пожега

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 76, приказ 1 - 10 од 759 набавке