Насловна | Архива | Архива
Архива


201 ЈАВНИ ПОЗИВ послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2016. години
202 Употребна дозвола ТС и прикључни кабловски вод - "Еуро-Фриго" д.о.о.
203 Употребна дозвола за стамбени објекат - Живко Шарац
204 Употребна дозвола за стамбени објекат - Желимир Младеновић
205 Јавни позив "Дивац пољопривредни фондови у општини Пожега"
206 Потврда "Путеви д.о.о." Ивањица за завршетак објекта хладњаче у конструктивном смислу
207 Закључак о исправци грешке ЈП "Дирекција за изградњу Ариље"
208 Решење по члану 145. подземни оптички кабл Телеком Србија ОК Јежевица-Шеврљуге
209 Потврда за пријаву радова за израду темеља Путеви д.о.о. Ивањица
210 Потврда за пријаву радова Златко Ђорђевић, Висибаба

Страна 21 од 22, приказ 201 - 210 од 219 вести