Обавештење: Конститутивна седница СО
14.08.2020. 03:50

На основу члана 2. Пословника о раду Скупштине општне Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19):

О Б А В Е Ш Т А В А М О

све одборнике и друга позвана лица да ће се конститутивна седница Скупштине општине Пожега, заказана за 17.08.2020. године, у 10 часова, одржати у сали биоскопа у оквиру СКЦ-а, уместо у згради Скупштине, због капацитета сале и потребе поштовања противепидемијских мера.

Обавештење истаћи на огласној табли и сајту Општине.

   ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Стево Јешић, с.р.

Обавештење - Преузми