28. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
25.02.2020. 06:03

На основу члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

За петак 28.02.2020. године, у 10.00 часова

  у великој сали Скупштине општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ДВАДЕСЕТ ОСМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 1. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ СЕДМЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
 2. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА –материјал на седници
 3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА  О ОПШТИНСКИМ ПРИЗНАЊИМА ЗА 2021. ГОДИНУ
 5. ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
 6. ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
 7. ОДЛУКА О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊУ  И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 8. ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
 9. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 10. ОДЛУКA  O УТВРЂИВАЊУ БРОЈА РАДНИКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА -  СУБОТИЋ НЕНАД ПОЖЕГА, АНТОВИЋ ЗОРАН ПОЖЕГА И НОВАКОВИЋ ДРАГАН ПОЖЕГА
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ – ВЕСЕЛИНОВИЋ ПЕРСА, ПОЖЕГА
 13. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019-31.12.2019. ГОДИНЕ
 14. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ  ЗА ПЕРИОД 01.01.2019-31.12.2019. ГОДИНЕ
 15. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
 16. ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА У ПОЖЕГИ ЗА 2020/2021. ГОДИНУ
 17. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА НАЗИВЕ УЛИЦА И ТРГОВА ДА СЕ ПЕШАЧКОЈ ПАСАРЕЛИ У ПОЖЕГИ ДОДЕЛИ НАЗИВ „ПАСАРЕЛА ГОРАН СИМОВИЋ“
 18. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ – материјал на седници

Заменик председника СО,

Стево Јешић

 

Преузмите комплетан материјал за седницу