26. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
23.12.2019. 00:53

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

 За четвртак 26.12.2019. године, у 10.00 часова

у великој сали Скупштине општине Пожега

с   а   з   и   в   а  м

ДВАДЕСЕТ ШЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 2. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
 3. OДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 5. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ“
 6. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДУЗЕЋА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ“
 7. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ“
 8. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.09.2019. ГОДИНЕ
 9. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 10. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.06.2019. ГОДИНЕ
 11. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.09.2019. ГОДИНЕ
 12. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 13. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ
 14. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ – НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПОЖЕГА
 15. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЖЕГА
 16. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ – СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА
 17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА 2018/2019 ГОДИНУ
 18. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ
 19. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ – СРБИЈАШУМЕ БЕОГРАД
 20. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА – У ликвидацији
 21. ПРАВИЛНИК О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И ДЕТЕТОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
 22. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.09.2019. ГОДИНЕ
 23. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА
 24. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 25. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА ЗА 2020 ГОДИНУ
 26. ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
 27. ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 28. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 29. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 30. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
 31. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
 32. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
 33. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

 

ПРЕДСЕДНИК СО,

Верица Богићевић

Преузмите комплетан материјал за седницу